Cum te inscrii?

Întrebări frecvente

1. Cum se face admiterea pentru studiile de licență/master?


Atât pentru ciclul licență, cât și pentru cel de master, nu este necesară susținerea unei probe de admitere, admiterea fiind realizată doar pe bază de dosar.


2. Ce se întâmplă dacă 2 participanți la admitere au acceași medie de admitere?


În situația când 2 persoane au acceași medie de admitere se ia în considerare nota obținută la proba scrisă de la limba și literatură română pentru admiterea la licență, și media ponderată a anilor de studiu din ciclul licență pentru admiterea la master.


3. Care este diferența între un program acreditat si unul autorizat?


Conform legii, procesul de acreditare a instituţiilor de învăţământ superior cuprinde două faze:

  • autorizarea de funcţionare provizorie, care acordă dreptul de organizare a admiterii şi de desfăşurare a procesului de învăţamânt;
  • acreditarea, care acordă şi dreptul de a organiza examen de licenţă. Pentru ca o facultate să solicite acreditarea, ea trebuie să aibă trei promoţii de absolvenţi şi să fie autorizată.


4. Care sunt deosebirile între forma de învățământ cu frecvența, cea cu frecvență redusă și cea la distanță?


Forma de învățământ cu frecvență presupune desfășurarea și participarea la cursuri și seminarii zilnic între orele 8-20. Prezenta este obligatorie atât la cursuri cât și la seminarii, de aceea este dificil pentru cei ce au un loc de muncă.
Forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (FR), caracterizată prin activităţi dedicate mai ales unor cursuri de sinteză şi pregătirii aplicative, programate în mod compact şi periodic, presupunând întâlnirea nemijlocită, în spaţiul universitar, a studenţilor cu cadrele didactice de predare, completate de alte mijloace de pregătire specifice învăţământului la distanţă.
Forma de învăţământ la distanţă este caracterizată prin utilizarea unor resurse electronice, informatice şi de comunicaţii specifice, activităţi de autoînvăţare şi autoevaluare completate de activităţi specifice de tutorat.

5. Ce reprezintă creditele?


Creditele sunt valori numerice cuprinse de regulă între 1 și 30, alocate unor unități de cursuri și altor activități didactice incluse în planul de învățământ dintr-un semestru.
In alocarea numarului de credite pentru fiecare disciplina /activitate se are în vedere, în exclusivitate, cantitatea de munca (workload) pe care o solicita studentului mediu disciplina/activitatea respectiva, raportata la totalul cantitatii de munca necesara pentru a promova un an întreg de studiu. Cantitatea de munca a studentului vizeaza orele de prezenta fizica la activitatile didactice organizate (cursuri, seminarii, lucrari practice, atelier etc) dar si orele de studiu individual, elaborare de lucrari, cercetare etc, necesare pentru atingerea obiectivelor formative ale disciplinei, ca parte componenta a viitorului profil profesional.
Creditele sunt acordate numai dupa încheierea cu succes a activitatii cerute si evaluarea corespunzatoare a rezultatelor întelese ca seturi de competente dobândite, respectiv ceea ce studentul stie, întelege si este capabil sa faca în urma frecventarii disciplinei respective.


6. Care este numărul minim de credite necesare pentru a promova în anul universitar următor?


7. Dacă nu sunt mulțumit de rezultatul obținut la un examen, îmi pot mări nota? Cum?


8. Care sunt responsabilitățile îndrumătorilor dintre forma de învățământ cu frecvența, cea cu frecvență redusă și cea la distanță?

Forma de învățământ cu frecvență presupune desfășurarea și participarea la cursuri și seminarii zilnic între orele 8-20. Prezenta este obligatorie atât la cursuri cât și la seminarii, de aceea este dificil pentru cei ce au un loc de muncă.


10. Forma de învăţământ cu n?


11. Ce sunt restanțele? Dar reexaminările?


O restanță constă în susținerea unui examen ce nu a fost promovat în cadrul sesiunii de vară/iarna de examene. Reexaminările reprezintă susținerea unui examen ce nu a fost promovat în sesiunea de restanțe.


12. Există posibilitatea să modific forma de învățământ pe parcursul anilor de studiu?


Da, pe parcursul anilor de studiu, există posibilitatea de a schimba forma de învățământ pentru care ai optat inițial, dacă se îndeplinesc următoarele condiții:

  • Să nu se realizeze pentru anul terminal
  • Să ai numarul minin de credite pentru a promova

Această schimbare se poate realiza doar anual, nu de la un semestru la altul.

Centre de înscriere

CICOCS Danubius – Bacău
Adresa: Asociaţia pentru Promovarea Învăţământului European,
Str.Bicaz nr. 7, cod 600316.
Persoană de contact: Laura Mihăilescu
Telefon: 0745.599.469, 0733.180.318


CICOCS Danubius – Bârlad
Adresa: Casa de Cultură a Sindicatelor.
Persoană de contact: Nelu Simion
Telefon: 0733.180.317


CICOCS Danubius – Botoşani
Adresa: Casa de Cultură
Persoană de contact: Georgeta Creţu
Telefon: 0742.122.384


CICOCS Danubius – Brăila
Adresa: Str. Mihai Eminescu nr. 53
Persoană de contact: Gina Ceauş
Telefon: 0733.180.316


CICOCS Danubius – Constanţa
Adresa: Casa de Cultură, B-dul Alexandru Lăpuşneanu, nr. 1
Persoană de contact: Elena Ungureanu
Telefon: 0723.166.554


CICOCS Danubius – Focşani Adresa: Bd-ul Bucuresti nr. 16
Persoană de contact: Ciobotaru Alina
Telefon: 0733 180 368
Persoană de contact: lect. univ. dr. Ion Rusu
Telefon: 0733 180 425


CICOCS Danubius – Oneşti
Adresa: Şcoala Generală nr. 9
Persoană de contact: Viorica Toma
Telefon: 0733.180.319


CICOCS Danubius – Roman
Adresa: Liceul nr. 3, B-dul Republicii, nr. 1-3
Persoană de contact: Mariana Buga
Telefon: 0733.180.320


CICOCS Danubius – Suceava
Adresa: Liceul Particular nr. 1, Calea Unirii, nr. 15
Persoană de contact: Viorica Dragoş
Telefon: 0733.180.321, 0733.180.450


CICOCS Danubius – Tecuci
Adresa: Şcoala nr.5 Elena Doamna,
Str. Costache Racoviţă nr.34 B
Persoană de contact: Aurica Grigore
Telefon: 0733.180.322


 

Perioada de înscrieri

Te poţi înscrie în cadrul celor două sesiuni de admitere:

  • prima sesiune: 7-31 iulie 2014;
  • a doua sesiune: 8-27 septembrie 2014, pentru ocuparea locurilor rămase vacante după prima sesiune.

Cum te înscrii?

Pasul 1: Alegi facultatea, specializarea şi forma de învăţământ dorită.

Pasul 2: Te informezi. Află care sunt condiţiile de admitere la facultate, perioada de înscrieri și actele necesare pentru înscriere.

Pasul 3: Când ai dosarul complet, vii la unul din centrele Universității Danubius şi te înscrii. Pentru a te înscrie trebuie să vii la secretariat între orele 8-15, de luni până vineri.

Facultatea De Drept

Secretar şef: ing. Anca Alexandra Dodan
Tel: +40.372.361.207
E-mail: drept@univ-danubius.ro
 

Facultatea de Științe Economice

Secretar șef: economist Viorica - Veronica Serea
Tel: +40.372.361.217
E-mail: economic@univ-danubius.ro

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Secretar șef: economist Daniela Tănase
Tel: +40.372.361.227
E-mail: cri@univ-danubius.ro

RELAȚII CU PUBLICUL

Tel: +40.372.361.251
Tel: +40.372.361.250
Fax: +40.372.361.292

Sus