Facultatea de Drept

Alegeri Director Departament si membru in Consiliul Departamentului

Candidati pentru functia de Director Departament:
Lect.univ.dr. Savenco Iulian-Georgel [CV] [Plan managerial]
 
Candidati pentru membri ai Consiliului Departamentului:
Lect.univ.dr. Costache Mirela

 

În conformitate cu Metodologia referitoare la procesul de stabilire și alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul Universității „Danubius" din Galați,  miercuri, 21.10.2015, ora 12.00, are loc ședința de alegeri pentru funcția de director departament și de membru în Consiliul Departamentului de Drept Public și Drept Privat, din cadrul Facultății de Drept, în sala A 31.

Obiective

Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Danubius" din Galaţi şi-a asumat o misiune didactică, centrată pe student, structurată în jurul următoarelor obiective:

  • formarea de specialişti în domeniul juridic cu o solidă pregătire profesională, bazată pe însuşirea temeinică a ştiinţelor dreptului şi a ştiinţelor conexe, pe înţelegerea spiritului ce articulează într-un tot unitar ştiinţele ce asigură pregătirea de specialitate în domeniul juridic;
  • corelarea în permanenţă a pregătirii teoretice cu pregătirea practică, formarea capacităţii de aplicare în practică a cunoştinţelor asimilate, de sesizare a destinaţiei practice a acestora;
  • îmbinarea pregătirii juridice cu preocuparea pentru realizarea unei sănătoase educaţii morale, centrată pe asimilarea şi promovarea valorilor autentice, precum cinstea, dreptatea, onestitatea, corectitudinea, solidaritatea umană, spiritul de toleranţă şi nediscriminare etc.;
  • stimularea şi cultivarea spiritului creativ al studenţilor, al interesului pentru urmărirea şi asimilarea a tot ce este nou şi valoros în domeniul pentru care se pregătesc;
  • cultivarea tradiţiei gândirii libere şi a democraţiei academice, a deontologiei, în spiritul recunoaşterii drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

Management

Decan

Lector univ. dr. Ana Alina IONESCU - DUMITRACHE

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | C.V.

Program audiențe:

Decanat C1

MIERCURI: 12.00 - 14.00

Joi: 16. 00 - 18.00

Ana Alina Ionescu Dumitrache

Director Departament de Drept Public și Drept Privat

Lect. univ. dr. Iulian Savenco

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | C.V.

Iulian Savenco

Cunoaşterea, cultura, spiritualitatea sunt elemente - cheie ale devenirii omului şi societăţii. La temelia lor stă educaţia, concept fundamental pentru edificarea umană. Instituţiile de învăţământ superior sunt, în mod tradiţional, locuri ale transferului de cunoaştere, care formează studenţii să devină independenţi în gândire, să privească critic lumea şi societatea în care trăiesc.

Înfiinţată în anul 1992, Facultatea de Drept, prima facultate din cadrul Universităţii „Danubius" din Galaţi şi-a asumat rolul de a contribui la dezvoltarea societăţii şi recunoaşterea valorilor fundamentale în cadrul acesteia, urmărind atingerea unor idealuri la care se raportează astăzi întreaga lume: să dea posibilitatea tinerilor să-şi dezvolte capacităţile la cel mai înalt nivel, să fie bine pregătiţi să lucreze în domeniul ales, să poată contribui efectiv la împlinirea personală, să joace un rol important în configurarea unei societăţi democratice, civilizate şi tolerante.

Evoluţia Facultăţii de Drept poate fi sintetizată prin câteva elemente esenţiale: promovarea unei culturi a calităţii, performanţă, eficienţă, competitivitate.

Fiţi, aşadar, bineveniţi la Facultatea noastră, care va asigură baza dezvoltării carierei dumneavostră de magistrat, avocat, notar ori consilier juridic!

Facultatea De Drept

Secretar şef: ing. Anca Alexandra Dodan
Tel: +40.372.361.207
E-mail: drept@univ-danubius.ro
 

Facultatea de Științe Economice

Secretar șef: economist Viorica - Veronica Serea
Tel: +40.372.361.217
E-mail: economic@univ-danubius.ro

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Secretar șef: economist Daniela Tănase
Tel: +40.372.361.227
E-mail: cri@univ-danubius.ro

RELAȚII CU PUBLICUL

Tel: +40.372.361.251
Tel: +40.372.361.250
Fax: +40.372.361.292

Sus