Facultatea de Stiinte Economice

Alegeri Director Departament si membri in Consiliul Departamentului

Candidati pentru functia de Director Departament:
Asist.univ.dr. Puscaciu Rose-Marie [CV] [Plan managerial]
 
Candidati pentru membri ai Consiliului Departamentului:
Lect.univ.dr. Gheorghe Stefan
Asist.univ.dr. Balau Madalina


În conformitate cu Metodologia referitoare la procesul de stabilire și alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul Universității „Danubius" din Galați,  marti, 20.10.2015, ora 14.00, are loc ședința de alegeri pentru funcția de director departament și de membri în Consiliul Departamentului de  Finante si administrarea afacerilor, din cadrul Facultății de Stiinte Economice, în sala A 38.

Obiective

În concordanță cu misiunea şi obiectivele Universităţii „Danubius” din Galaţi, Facultatea de Științe Economice îşi formulează misiunea și obiectivele în concordanță cu un set de valori de referinţă, astfel încât să se individualizeze în sistemul de învățământ superior şi să transmită cunoașterea în concordanță cu valorile libertăţii academice şi ale integrităţii etice.

Misiunea didactică și de cercetare a Facultății de Științe Economice, centrată pe student este structurată în jurul următoarelor obiective:

      -  formarea de specialişti în domeniul economic cu o solidă pregătire profesională, bazată pe însuşirea temeinică a ştiinţelor economice şi a ştiinţelor conexe, pe înţelegerea spiritului ce articulează într-un tot unitar ştiinţele ce asigură pregătirea de specialitate în domeniul economic; -corelarea în permanenţă a pregătirii teoretice cu pregătirea practică, formarea capacităţii de aplicare în practică a cunoştinţelor asimilate, de sesizare a destinaţiei practice a acestora;

      - stimularea şi cultivarea spiritului creativ al studenţilor, al interesului pentru urmărirea şi asimilarea a tot ce este nou şi valoros în domeniul pentru care se pregătesc;

      -  iniţierea studenţilor în utilizarea procedurilor si tehnicilor moderne de interpretare si aplicare a noilor reglementări în domeniul finanțelor, administrării afacerilor și contabilității;

      - realizarea de parteneriate cu organisme şi instituţii de profil din statele membre ale Uniunii Europene, în vederea familiarizării studenţilor și masteranzilor români - beneficiari ai acestor programe - cu alte sisteme economice din spaţiul european;

      - formarea deprinderilor necesare de a gândi şi munci într-un mediu social european;

      - dobândirea unor abilităţi în domeniul cercetării fundamentale şi applicative prin intermediul cercurilor ştiinţifice şi a sesiunilor ştiinţifice studenţeşti, precum şi a capacităţii de a desfăşura muncă intelectuală în echipă.

Management

Decan

Conf. univ. dr. Ecaterina Necşulescu

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

C.V.

Program audiente:

Luni, Miercuri: 15-17
Marti, Joi: 11-13

 Necsulescu

Director Departament

Lect.univ.dr. Puşcaciu Rose Marie

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

C.V.

 Puscaciu Rose-Marie

Facultatea de Ştiinţe Economice a fost autorizată să funcţioneze prin Hotărârea Guvernului României nr. 294 din 16 iunie 1997, fiind acreditată prin H.G.nr. 1609/2004. Raţiunea de a funcţiona, în cadrul Universităţii „Danubius" din Galaţi, a unei Facultăţi de Ştiinţe Economice, a fost impusă de nevoia de a pregăti specialişti în economie, care să determine pragmatic şi ideatic viaţa economică şi socială, prin profesionalism şi competenţă, să fructifice potenţialul local în vederea dezvoltării economice şi adaptării la cerinţele sporite ale pieţei reale şi ale absolvenţilor universităţilor din regiune.

Asigurăm în totalitate condiţiile necesare, inclusiv prin valorificarea experienţei din învăţământul universitar din ţară şi străinătate, adaptarea planului de învăţământ şi a programelor analitice la exigenţele impuse de apartenenţa la spaţiul comunitar, pentru ca absolvenţii cursurilor universitare de licenţă şi masterat să-şi însuşească şi să aprofundeze solide cunoştinţe teoretice şi practice în domeniile specifice: finanţe, administrarea afacerilor; contabilitate şi informatică de gestiune; cibernetică, statistică şi informatică economică.

În acest sens, Facultatea de Ştiinţe Economice este preocupată să asigure viitorilor economişti un profil larg, în ceea ce priveşte pregătirea lor, cerută de realităţile economice prezente şi de perspectivă, răspunzând astfel unui deziderat, referitor la mobilitatea specialiştilor şi locurilor de muncă.

Sub îndrumarea cadrelor didactice, studenţii şi masteranzii participă la manifestările ştiinţifice organizate anual în cadrul Universităţii, dar şi în alte centre universitare. Multe dintre lucrările premiate au fost publicate în reviste de specialitate: „Acta Universitatis Danubius. Œconomica" şi „EuroEconomica" sau în volumele conferinţei.

 • Programe de licenta
 • Programe de master
 • Invatamant la Distanta si Invatamant cu Frecventa Redusa
 • Prezentare

  PREZENTARE
  Valorile promovate într-o Europă a cunoaşterii şi competitivităţii, în care resursele umane reprezintă bunul cel mai de preţ, constituie, încă din momentul înfiinţării, repere ale procesului de învăţământ în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice.
  Facultatea de Ştiinţe Economice pregătește specialişti, cercetători şi lideri în domeniul economic, capabili să susţină şi să dezvolte activitatea economico-financiară, să gestioneze şi să influenţeze dimensiunea valorică a societăţii, răspunzând astfel, cerințelor sporite ale pieței muncii din România şi din euro-regiunile învecinate, conform specificului economico-social şi al cerinţelor de dezvoltare ale zonelor geografice respective.
  Prin condiţiile materiale de excepţie pe care le pune la dispoziţie, prin cadrele didactice cu o bogată experiență în învățământ, cercetare și în practică Facultatea de Ştiinţe Economice investeşte continuu competenţă şi dăruire în viitorul tuturor celor care îşi continuă formarea în domeniile specifice: finanţe şi bănci; administrarea afacerilor; contabilitate şi informatică de gestiune.
  Profesionalismul și competența vor fi întotdeauna reperele unei societăţi, alături de valorile morale, obligatorii în profesia de economist. În societatea modernă, în care nu mai există graniţe sub aspect economic şi financiar, rezultatele se bazează pe valoare şi performanţă, iar unitatea de măsură este succesul, facultatea noastră asigură competenţe şi transformarea proiectelor în realitate.Seriile de absolvenţi ai facultăţii noastre probează realitatea acestor afirmaţii, prin rolul important pe care, o mare parte dintre ei l-au dobândit în societate.
  Facultatea de Științe Economice promovează învăţământul şi cercetarea în acord cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere şi pe educaţie continuă în interesul societăţii, implicându-se în dezbaterile şi proiectele comunității locale, pentru conturarea unui nou cadru de dezvoltare în context european.
  Valorificaţi cu încredere statutul pe care-l dobândiţi prin absolvirea Facultăţii de Ştiinţe Economice, propuneţi-vă obiective tot mai ambiţioase, concentraţi-vă energia şi inteligenţa pentru succesul fiecăruia dintre dumneavoastră şi construiţi pe această treaptă, un viitor benefic pentru întreaga societate, în plan naţional şi european.

  OBIECTIVE

  În concordanță cu misiunea şi obiectivele Universităţii „Danubius" din Galaţi, Facultatea de Științe Economice îşi formulează misiunea și obiectivele în concordanță cu un set de valori de referinţă, astfel încât să se individualizeze în sistemul de învățământ superior şi să transmită cunoașterea în concordanță cu valorile libertăţii academice şi ale integrităţii etice.
  Misiunea didactică și de cercetare a Facultății de Științe Economice, centrată pe student este structurată în jurul următoarelor obiective:
  - formarea de specialişti în domeniul economic cu o solidă pregătire profesională, bazată pe însuşirea temeinică a ştiinţelor economice şi a ştiinţelor conexe, pe înţelegerea spiritului ce articulează într-un tot unitar ştiinţele ce asigură pregătirea de specialitate în domeniul economic; -corelarea în permanenţă a pregătirii teoretice cu pregătirea practică, formarea capacităţii de aplicare în practică a cunoştinţelor asimilate, de sesizare a destinaţiei practice a acestora;
  - stimularea şi cultivarea spiritului creativ al studenţilor, al interesului pentru urmărirea şi asimilarea a tot ce este nou şi valoros în domeniul pentru care se pregătesc;
  - iniţierea studenţilor în utilizarea procedurilor si tehnicilor moderne de interpretare si aplicare a noilor reglementări în domeniul finanțelor, administrării afacerilor și contabilității;
  - realizarea de parteneriate cu organisme şi instituţii de profil din statele membre ale Uniunii Europene, în vederea familiarizării studenţilor și masteranzilor români - beneficiari ai acestor programe - cu alte sisteme economice din spaţiul european;
  - formarea deprinderilor necesare de a gândi şi munci într-un mediu social european;
  - dobândirea unor abilităţi în domeniul cercetării fundamentale şi applicative prin intermediul cercurilor ştiinţifice şi a sesiunilor ştiinţifice studenţeşti, precum şi a capacităţii de a desfăşura muncă intelectuală în echipă.

 • Cursuri Postuniversitare domeniul ADMINISTRAREA AFACERILOR

Facultatea De Drept

Secretar şef: ing. Anca Alexandra Dodan
Tel: +40.372.361.207
E-mail: drept@univ-danubius.ro
 

Facultatea de Științe Economice

Secretar șef: economist Viorica - Veronica Serea
Tel: +40.372.361.217
E-mail: economic@univ-danubius.ro

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Secretar șef: economist Daniela Tănase
Tel: +40.372.361.227
E-mail: cri@univ-danubius.ro

RELAȚII CU PUBLICUL

Tel: +40.372.361.251
Tel: +40.372.361.250
Fax: +40.372.361.292

Sus