Admitere

Cursuri Postuniversitare

Absolvenţii studiilor universitare de licenţă, indiferent de specializarea absolvită, se pot înscrie la unul dintre cele patru programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă înfiinţate în cadrul Facultății de Drept, în colaborare cu Centrul de Formare Profesională a Universităţii “Danubius”.

Parcurgerea acestor programe are ca finalitate actualizarea, dezvoltarea şi perfecţionarea unor competenţe specifice anumitor calificări universitare şi standarde ocupaţionale în strânsă corelaţie cu schimbările pieţei muncii.

Orarul  a fost stabilit astfel încât să fie accesibil tuturor celor care doresc să le urmeze, modulele desfăşurându-se pe o perioadă de 3 luni începând cu ora 16.00.

Absolvenţii programelor postuniversitare vor primi un Certificat de atestare a competenţelor profesionale specifice programului însoţit de un supliment descriptiv care conţine situaţia şcolară, durata în ore a programului, numărul de credite transferabile acumulate, calificarea universitară, competenţele sau unităţile de competenţă vizate de programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă. Ambele documente sunt aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Protecţia juridică a copilului

Durata: 144 ore

Număr credite: 18

Discipline: 

Instituţii naţionale şi locale cu atribuţii în protecţia juridică a minorului;

Reglementări internaţionale privind protecţia minorului Rolul familiei şi politici de îngrijire alternativă a copilului;

Reglementarea serviciilor sociale pentru copii în România;

Autoritatea părintească între reglementare şi practică;

Răspunderea penală a minorului.

mai multe detaliiaici

Instituţii de dreptul familiei şi acte de stare civilă

Durata: 144 ore

Număr credite: 18

Discipline: 

Instituţia căsătoriei şi instituţia divorţului;

Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor;

Organizarea activităţilor de stare civilă;

Acte şi fapte de stare civilă;

Atribuţiile misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare în materie de stare civilă;

Practica CEDO în domeniul relaţiilor de familie.

mai multe detaliiaici

Mecanisme juridice pentru o administraţie performantă

Durata: 192 ore

Număr credite: 24

Discipline: 

Separaţia puterilor în stat;

Administraţia publică la nivel European;

Cariera funcţionarului public;

Procedura contenciosului administrative;

Achiziţii publice – reglementări naţionale şi europene,

Comunicare în administraţia public;

Protocol instituțional;

Contabilitate şi gestiune financiară în instituţiile publice.

mai multe detaliiaici

Infracţiuni prevăzute în legi speciale

Durata: 192 ore

Număr credite: 24

Discipline: 

Particularităţi ale infracţiunilor prevăzute în legi speciale;

Reglementări procedurale specifice infracţiunilor prevăzute în legi speciale;

Tehnici de investigare criminalistică specifice infracţiunilor prevăzute în legi speciale;

Infracţiuni la regimul ordinii şi liniştii publice; Infracţiuni de natură economico-financiară;

Infracţiuni privind criminalitatea organizată; Infracţiuni de corupţie;

Aspecte criminologice şi de prevenire a infracţiunilor prevăzute în legi speciale.

mai multe detaliiaici

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea programelor de studii postuniversitare

Detalii: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Fișa de înscriere

Acte necesare înscrierii:

- fisa de inscriere (de pe site sau la secretariat)

- copia legalizată a certificatului de naștere;

- copia legalizată a diplomei de licenţă sau diploma de licenţă în original;

- copia legalizată a foii matricole/suplimentului la diploma de licenţă sau foaia

matricolă/suplimentul la diploma de licenţă în original

- copia actului de identitate;

- copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu cel din actul de identitate;

- adeverinţă medicală tip, eliberată de către cabinetul medical sau de medicul de

familie, din care rezultă că sunt apt pentru profilul la care candidez;

- două poze format ¾.

Taxa de înscriere: 50 lei

Taxa de studiu: 50 lei/ credit ECTS

Taxa examinare finală: 100 lei, doar la acele programe prevăzute cu credite ECTS pentru examenul final ( 2 credite ECTS). La programele la care coordonatorii nu au prevăzut credite ECTS suplimentare pentru examenul final de atestare a competențelor dobândite, nu se va percepe taxă.

Absolvenţii studiilor universitare de licenţă, indiferent de specializarea absolvită, se pot înscrie la unul dintre cele patru programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă înfiinţate în cadrul Facultății de Drept, în colaborare cu Centrul de Formare Profesională a Universităţii “Danubius”. 
 

„organizate conform art. 173 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modifcarile si completarile ulterioare”

Centre de înscriere

  CENTRE TERITORIALE DE ÎNSCRIERE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ (I.D.)

 

BRAILA

Tel: 0733 180 316

Str. Mihai Eminescu, nr. 53

BOTOSANI

Tel: 0733 180 526

Calea Nationala nr.28, Cladirea Liceului "Alexandru cel Bun"

ONESTI

Tel: 0733 180 319

Str. Oituz nr. 7 Cladirea Scolii ,,Voievod Stefan cel Mare si Sfant"

TECUCI

Tel: 0733 180 322

str. Costache Racovita nr. 24B

 BARLAD

Tel: 0733 180 317

Str. 1 Decembrie nr. 2, Cladirea Casei de Cultura

FOCSANI

Tel: 0733 180 368

str. Unirea Principatelor nr. 2

ROMAN

Tel: 0733 180 320

B­d. Republicii, Nr.1­3

SUCEAVA

Tel: 0733 180 321

str. Calea Unirii nr. 15, Cladirea Liceului Particular nr. 1

   

BACAU

Tel: 0733 180 318

str. Bicaz nr 7, Cladirea Asociatiei pentru Promovarea Invatamantului European Bacau

 

 

 

 Untitled 1

 

Programe master

IMPORTANT PENTRU ABSOLVENȚII UDG CARE DORESC SĂ SE ÎNSCRIE LA MASTER

Absolvenţii Universităţii „Danubius” care se înscriu la studii de masterat şi optează pentru plata taxei de studii în 3 rate beneficiază, la cerere, de următoarea promoţie/facilitate la plata taxei

  • rata 1 în procent de 20% se va achita până la 30.10.2016;
  • rata 2 în procent de 40% se va achita până la 15.01.2017;
  • rata 3 în procent de 40% se va achita până la 15.04.2017.

Facultatea de Drept

Dreptul Uniunii Europene

Drept si Administratie Publica Europeana

Stiinte Penale 


Facultatea de Științe Economice

In functie de programul de master de la Facultatea de Stiinte Economice urmat, absolventii sunt admisi la stagiul de expert contabil in cadrul CECCAR (Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania) sau la stagiul de auditor financiar in cadrul CAFR ( Camera Auditorilor Financiari din Romania) FARA EXAMEN. Absolventii ACPP sunt admisi la stagiu in CAFR fara examen si, totodata, le sunt echivalati doi ani de stagiu.

NOU! Administrarea Afacerilor în Turism și Industria Ospitalității

Management Financiar Public si Privat

Gestiunea Financiara a Afacerilor in Spatiul European

Managementul Afacerilor in Comert si Turism

Managementul Afacerilor in Comert si Turism cu predare în limba engleză

Audit si Control Public si Privat

Managementul Bioeconomiei în contextul Creşterii Durabile

Shipping International Trade and Finance


Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Afaceri şi economie internaţională (interdisciplinar)

Programe licenta

FACULTATEA DE DREPT

Drept | Învățământ cu frecvență | Învățământ cu Frecvență Redusă | Învățământ la distanță |

Studenții la formele de învățământ ID, IFR, obțin diplomă de licență in domeniul de studiu.

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Finanțe și Bănci | Învățământ cu frecvență | Învățământ cu Frecvență Redusă | Învățământ la distanță |

Contabilitate și Informatică de Gestiune | Învățământ cu frecvență | Învățământ cu Frecvență Redusă |

Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor | Învățământ cu frecvență | Învățământ la distanță |

Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor cu predare în limba engleza | Învățământ cu frecvență |

Studenții la formele de învățământ ID, IFR, obțin diplomă de licență in domeniul de studiu.

 

Parteneri:

CECCAR (Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România)

Camera Auditorilor Financiari din România

Societatea de Expertiză Contabilă Romexpert SRL

 

 FACULTATEA DE COMUNICARE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

Comunicare și Relații Publice | Învățământ cu frecvență | Învățământ la distanță |

Relații Internaționale și Studii Europene | Învățământ cu frecvență |

Relații Internaționale și Studii Europene | Învățământ la distanță | AUTORIZAT

Psihologie | Învățământ cu frecvență | | Învățământ cu frecvență | AUTORIZAT

Studenții la formele de învățământ ID, IFR, obțin diplomă de licență in domeniul de studiu.

 

Afis 2016 iulie

Studenții la formele de învățământ ID, IFR, obțin diplomă de licență in domeniul de studiu și primesc materiale de studiu tipărite, folosesc tehnici audio-video interactive, multimedia, tele-cursuri, tehnologii de învățare mediate de calculator sau rețele de calculatoare (servicii oferite în contul taxei de studiu).

Facultatea De Drept

Secretar şef: ing. Anca Alexandra Dodan
Tel: +40.372.361.207
E-mail: drept@univ-danubius.ro
 

Facultatea de Științe Economice

Secretar șef: economist Viorica - Veronica Serea
Tel: +40.372.361.217
E-mail: economic@univ-danubius.ro

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Secretar șef: economist Daniela Tănase
Tel: +40.372.361.227
E-mail: cri@univ-danubius.ro

RELAȚII CU PUBLICUL

Tel: +40.372.361.251
Tel: +40.372.361.250
Fax: +40.372.361.292

Sus