Compartimentul ERASMUS+

Calendar

Semestrul I
- octombrie / noiembrie – sesiune de informare privind oportunităţile de participare în mobilităţi de studiu sau de practică;
- noiembrie / decembrie – selecţia studenţilor care vor derula mobilităţi de studiu sau de practică în semestrul al II-lea al anului universitar curent;
În eventualitatea neocupării tuturor locurilor disponibile vor fi organizate noi selecţii.

Semestrul al II-lea
- februarie / martie - sesiune de informare privind oportunităţile de participare în mobilităţi de studiu sau de practică;
- martie / aprilie - selecţia studenţilor care vor derula mobilităţi de studiu sau de practică în semestrul I al anului universitar viitor;
În eventualitatea neocupării tuturor locurilor disponibile vor fi organizate noi selecţii.

CONTACT

Program de lucru : 08.00 - 16.00 (L-V)
Corp A, Sala A3
Telefon: 0372 361 185

E:mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Misiune

Carta Erasmus DanubiusCompartimentul ERASMUS+ are rolul de a coordona participarea Universităţii Danubius la programe cu finanţare europeană precum Erasmus+ sau SEE, oferind astfel studenţilor, personalului academic şi personalului administrativ oportunităţi de implicare în stagii de mobilitate sau în alte tipuri de proiecte din domeniul educaţiei şi formării profesionale.

Erasmus+ Policy Statement

Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020

 

Echipa

Coordonator instituțional ERASMUS +
Conf. univ. dr. Emanuel Marinescu
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Tel: +40.733.180.143
 MarinescuEmanuel
Specialist Relații Internaționale
Mihai CRISTACHE
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Tel: +40.757.028.428
 CRISTACHE MIHAI

Staff

Mobilități de formare pentru personalul academic și non-academic
Criterii generale de eligibilitate pentru mobilităţile de formare Erasmus și SEE:
a. Pot participa la selecție: cadrele didactice titulare, care desfășoară activități de predare, de seminar sau de laborator, din cadrul Universității "Danubius";
b. Pot participa la selecție toate cadrele didactice din cadrul Universității "Danubius", indiferent de gradul/funcția didactică, respectiv: asistenți doctoranzi sau doctori, lectori doctoranzi sau doctori, conferențiari doctori, profesori doctori;
c. Poate participa la selecție personalul non-academic angajat în cadrul Universității "Danubius", indiferent de domeniul de activitate;
d. Candidații trebuie să fie cetăţeni români, cetățeni ai unor țări participante la Erasmus+ / SEE sau cetățeni ai altor țări. Candidații trebuie să fie angajați permanenți ai Universității "Danubius";
e. Cunoașterea unei limbi străine (limba străină necesară pentru mobilitatea dorită: engeză, franceză, italiană etc.).

Documentele pe care candidații trebuie să le depună la dosar sunt următoarele:
CV-ul actualizat (în limbile engleză și română).
Scrisoarea de motivație (în limbile engleză și română) care trebuie să conțină argumentarea importanței planului de activități propus pentru nevoile de dezvoltare instituțională ale Universității "Danubius".
Training Program, pentru mobilitățile de formare, document care trebuie să conțină un plan al activităților propus de către candidat pentru a fi desfășurat în perioada mobilității.
Candidații pot opta pentru o singură universitate/instituție gazdă, astfel încât fiecare candidat nu poate depune la dosar decât un singur Training Program.
Criteriile în funcție de care se va realiza selecția sunt următoarele (maximum 40 de puncte):
CV: maximum 5 puncte (se vor urmări pentru acordarea punctajului maxim următoarele elemente: pregătirea de specialitate, distincții/premii, apartenența la organizații profesionale organizaţii/societăţi profesionale/ştiinţifice etc.) – pondere în punctajul total 10%;
Scrisoare de motivație: maximum 10 puncte (se va urmări pentru acordarea punctajului maxim importanța planului de activități propus de candidat pentru nevoile de dezvoltare instituțională ale Universității "Danubius") – pondere în punctajul total 20%.
Training Program: maxim 25 puncte (se va urmări pentru acordarea punctajului maxim relevanța următoarelor aspecte: obiectivele mobilității, rezultatele așteptate, activitățile propuse a se derula în cadrul mobilității, beneficiile mobilității pentru candidat și universitate) – pondere în punctajul total 50%.
Puncte de prioritate adiționale:
Prioritate aplicabilă pentru Programele Erasmus și SEE: Candidații care nu au mai beneficiat de granturi Erasmus sau SEE în anii anteriori vor primi suplimentar 10 puncte.
Prioritate aplicabilă Programului SEE: Conform Ghidului Candidatului SEE vor primi 8 puncte suplimentare candidații care se încadrează în următoarele categorii: candidați până în 35 de ani, candidații de etnie romă și candidații cu nevoi speciale.

Pregătirea mobilității
Mobilități pentru personalul academic și non-academic
După stabilirea beneficiarilor mobilităților STA și STT vor fi derulate următoarele etape în vederea organizării mobilității:
Biroul de Programe Europene va anunța universitatea/instituția gazdă de rezultatele selecției și va solicita o confirmare privind acceptarea beneficiarului (care poate lua și forma unei scrisori de acceptare).
Biroul de Programe Europene va transmite beneficiarilor datele de contact ale universității/instituției gazdă în vederea stabilirii de comun acord a perioadei mobilității și a aprobării Teaching/Training Program.
Biroul de Programe Europene va invita beneficiarul pentru semnarea Contractului Financiar în baza căruia va primi grantul alocat mobilității STA/STT obținute în urma selecției. Beneficiarul are obligația suportății comisioanelor de transfer bancar al grantului. Grantul poate virat într-o tranșă de 100% sau în două tranșe, potrivit prevederilor din contractul financiar.
Beneficiarul are obligația să își organizeze mobilitatea (transportul, cazarea, asigurarea de sănătate etc).

Pe perioada deplasării, fiecare cadru didactic sau personal non-didactic își va asigura un înlocuitor, respectiv o persoană care să-i preia atribuțiile didactice sau administrative. În cazul cadrelor didactice, activitățile de predare, seminarizare sau laborator care se suprapun perioadei de mobilitate se vor reprograma.
La întoarcerea din mobilitate beneficiarul trebuie să depună la Biroul de Programe Europene documentele care atestă efectuarea mobilității, respectiv: Certificat de participare, emis la finalul mobilității de universitatea/instituția gazdă, biletul de transport și chitanță/ordin de plată (boarding pass, tichet autocar, tren etc.), Raportul final narativ.
Certificatul final de participare trebuie să ateste perioada exactă a mobilității, care trebuie să corespundă perioadei asumate prin contractul financiar. Dacă beneficiarul mobilității nu a respectat perioada contractuală, realizând o mobilitate cu durată mai scurtă decât cea prevăzută, va fi obligat să returneze integral grantul primit. Prelungirea termenului de mobilitate de către beneficiar nu atrage obligativitatea Universității "Danubius" de a suplimenta grantul primit inițial prin contractul financiar.

Destinatii

Mobilitățile de studiu se pot desfășura în următoarele destinații:

Ţara Universitatea Cod Erasmus  Domenii de colaborare Perioada valabilitate acord Tipul mobilităţii Responsabil instituţional Erasmus
Bulgaria Universitatea din Ruse "Angel Kanchev" BG ROUSSE01 Științe economice
Drept
Relaţii internaţionale
2014-2020 Student Mobility
Teaching Staff Mobility
Administrative and Technical  Staff Mobility

Associate Professor PhD. Juliana POPOVA
Tel.: +359 82 888 255, 
Fax: +359 82 888 650, 
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Franţa Universitatea “Jean Monnet” – Saint-Etienne   F ST-ETIE01 
Drept
Ştiinţe economice
Ştiinţe umaniste
Relaţii internaţionale
 2013-2014 Student Mobility
Teaching Staff Mobility

Dr. Serge Riffard
Tel: +33 477 43 79 70
Fax: +33 477 43 79 71
e-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Italia Universitatea din Camerino I CAMERIN01 Drept
Relaţii internaţionale şi studii europene
2014-2021 Student Mobility
Teaching Staff Mobility
Administrative and Technical  Staff Mobility

Prof. Carlotta Latini
Tel: +39 0737 404619
Fax: + 39 0737 404610
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.,

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Grecia Universitatea din Piraeus G PIREAS01 Ştiinţe economice
Relații internaționale
2013-2017 Student Mobility
Teaching Staff Mobility
Training Staff Mobility

Helen Chalatsaki
Tel: +30 210 4142170
Fax: +30 210 414 2347
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Grecia National Technical University of Athens G ATHINE02 Ştiinţe economice 2014-2021 Student Mobility
Teaching Staff Mobility
Training Staff Mobility

Aristea Kapetanaki / Vassiliki Thoma
Tel:+30210-7721017, Fax:+302107721949

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Grecia Mediterranean Agronomic Institute of Chania G CHANIA01 Ştiinţe economice, masterat 2013-2016 Student Mobility
Teaching Staff Mobility
Training Staff Mobility

Dr. Ioannis Livieratos
Tel: +30 28210 35000,
Fax: +30 28210 35001
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Letonia Riga Stradins University LV RIGA03 Drept
Comunicare
Relaţii Internaţionale
2014-20121 Student Mobility
Teaching Mobility
Training Mobility
Lana Amosova
Tel: +371 67 409 264

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Lituania ALYTAUS KOLEGIJA University of Applied Sciences LT ALYTUS01 Ştiinţe economice
Afaceri şi administraţie
2014-2021 Student Mobility
Teaching mobility
Training mobility

Rozalija Radlinskaite
Tel: +370 315 79342
E-mail:

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Polonia Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw PL WARSZAW07  Drept 2011-2014 Student Mobility
Teaching Staff Mobility
Administrative Staff Mobility

Dr. Jacek Tomczyk
Tel: +4822 561 89 49 (94)
Fax: +4822 561 90 13
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Polonia Philological School of Higher Education in Wroclaw  PL WROCLAW 20  Comunicare  2013-2016 Student Mobility
Teaching Staff Mobility
Administrative Staff Mobility

Anna Zaslona
Tel: + 48 71 395 84 52
Fax: +48 71 322 10 06
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 Polonia Adam Mickiewicz University, Poznan  POZNAN PL01 Ştiinţe Sociale
Studii culturale
 2014-2021 Student Mobility
Teaching Staff Mobility

 Dr Iwona Borkowska
Tel: +48 618294430, 
Fax: +48 618294406,
e-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Polonia Opole University PL OPOLE 01 Drept 2013-2014 Student Mobility
Teaching Staff Mobility

Aleksandra Schwierz
tel /fax: +48 77 54 15 975
e-mail:

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

web: erasmus.uni.opole.pl

Polonia University of Lodz PL LODZ01 Ştiinţe economice 2013-2017 Student Mobility
Teaching Staff Mobility
Staff Training Mobility

Eleonora Bielawska-Batorowicz

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Polonia Radom Academy of Economics PL RADOM04 Ştiinţe economice
Relaţii internaţionale
2013-2014 Student Mobility
Teaching Staff Mobility
Staff Training Mobility

Karolina Fokt
Tel: +48 48 363 22 90 ext. 45 
Fax: +48 48 363 22 91
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.,

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Polonia Pedagogical University in Warsaw PL WARSAW23 Științe sociale 2013-2014 Student Mobility
Teaching Staff Mobility
Staff Training Mobility

Wojciech DURANOWSKI

Pandy 13 Street, 02-202 Poland, 
Tel: + 48 22 823 66 23 ext.114, 
e-  mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 Slovenia University of Ljubljana  SI LJUBLJA01 Comunicare
Relaţii internaţionale
Administraţie publică
 2013-2016 Student Mobility
Teaching Staff Mobility

Katja Cerjak
Tel: + 386 1 24 18 592
Fax: + 386 1 24 18 593
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Ungaria University of Szeged HU SZEGED01 Drept
Administraţie publică
Științe economice
Administrarea afacerilor și management
2013-2020 Student Mobility
Teaching Staff Mobility

Gabriella Balog Molnár
Tel: +36 62 420 895
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 Turcia Kadir Has University  TR ISTANBU16 Relaţii internaţionale
Comunicare
Drept
Turism
Administrarea afacerilor
 2009-2013 Student Mobility
Teaching Staff Mobility
Administrative and Technical  Staff Mobility

 Ayca Ozturk
Tel: +90 212 533 65 32/ 1215
Fax: +90 212 533 65 15/ + 90 212 534 80 45
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 Turcia  Karabuk University  TR KARABUK 01 Informatică economică
Ştiinţe economice
 2009-2013 Student Mobility
Teaching Staff Mobility
Administrative  Staff Mobility

Oya Önalan 
Tel: +90 370 433 6687
Fax: +90 370 433 6697
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 Turcia  Selcuk University  TR KONYA01 Relaţii internaţionale
Drept
Ştiinţe economice
Jurnalism
Administraţie publică
 2013-2014 Student Mobility
Teaching Staff Mobility
Administrative and Technical  Staff Mobility

 Dr. Onder Kutlu
Tel: + 90 (332) 2232550
Fax: + 90 (332) 2410102
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Turcia

Nuh Naci Yazgan University

TR KAYSERI03

Administrarea afacerilor şi economie 2013-2019 Student Mobility
Teaching Staff Mobility
Staff Training Mobility

Asst. Prof. Şaban Suat OZSARIYILDIZ
Tel: +90 (352) 324 0000
Fax: +90 (352) 324 00 04

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Mobilităţile de practică se pot derula în următoarele destinaţii :

AUSTRIA
Ofertă plasament - International Relations Office - University of Teacher Education, Vienna

CEHIA
Prague College - Centre for Research and Interdisciplinary Studies (CRIS)
Prague College offers excellent practical teaching and is a great place to learn and develop a career. Students from more than ninety countries study at the college, and our Masters, Bachelors, Professional and Foundation programmes lead to internationally-recognized British degrees and qualifications.

Alongside activities and events organized by our Research Centre, Humanities Society and Student Council, we offer a wide range of opportunities for students to enjoy the experience of an international university environment. Prague College has been selected by Cambridge University Students' Union as an "educational destination for success" and identified as an "increasingly attractive option for British graduates wanting practical university education for a career."

The Centre for Research and Interdisciplinary Studies (CRIS) was established at Prague College to promote and develop the common research and development needs of the college. Empirical material for research is based on on-going creative and entrepreneurial projects undertaken by students and faculty involving a wide variety of academic and business partners.

NAR Marketing - ofertă plasament Cehia

DANEMARCA
Ofertă de plasament Danemarca

CROAȚIA
Ofertă de plasament Graphic Designer
Ofertă de plasament Marketing
Ofertă de plasament Tourism&Marketing
Ofertă de plasament Web Designer

GRECIA
Descriere ofertă de plasament - Grecia

ITALIA
Universitatea din Camerino - companiile-gazdă din Camerino vor fi identificate cu sprijinul Universității din Camerino

MALTA
Descriere ofertă plasament Malta
Prezentare a organizației din Malta care organizează plasamentul
Prezentare Malta
Viața în Malta - prețuri orientative
Testimoniale plasament Malta

MAREA BRITANIE
Ofertă plasament British International School, Londra
Ofertă plasament Centre for International English, University of Glamorgan

PORTUGALIA
Ofertă plasament - Brand designer, Web designer, International projects management

SPANIA
Ofertă plasament - Asistent departament administrativ
Ofertă plasament - Asistent departament internațional
Ofertă plasament - Asistent Graphic Design
Ofertă plasament - Asistent management cultural si promovare
Ofertă plasament - Asistent librărie
Ofertă plasament - Asistent traducător Engleză - Spaniolă
Ofertă plasament - Asistent departament artistic teatru

SLOVENIA
Ofertă plasament Slovenia

UNGARIA
Ofertă plasament Ungaria

Alte posibile destinații:

Austria
Belgia
Bulgaria
Cehia
Cipru
Croația
Danemarca 
Elveția
Estonia
Finlanda
Franța
Germania
Grecia
Irlanda
Islanda
Italia 
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburg
Malta 
Marea Britanie
Norvegia
Olanda
Polonia
Portugalia
Slovenia
Slovacia
Spania
Suedia
Turcia
Ungaria

Mobilităţile de studiu sau de practică se pot derula în baza unui acord în oricare din următoarele ţări:

Statele membre ale Uniunii Europene

Belgia

Bulgaria

Republica Cehă

Danemarca

Germania

Estonia

Irlanda

Grecia

Spania

Franţa

Croaţia

Italia

Cipru

Letonia

Lituania

Luxemburg

Ungaria

Malta

Ţările de Jos

Austria

Polonia

Portugalia

Slovenia

Slovacia

Finlanda

Suedia

Regatul Unit

Ţările din afara UE participante la program

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

Islanda

Liechtenstein

Norvegia

Elveţia

Turcia

Ţări partenere

După cel de-al doilea apel la proiecte Erasmus+ (planificat să fie publicaT în luna Septembrie 2014), mobilităţile studenţilor şi ale personalului universitar se vor putea derula nu doar în Europa dar şi cu ţările partenere din întreaga lume.

Studenti

Mobilitati de studiu sau practica

Prezentare

Activitatea de mobilitate trebuie să răspundă nevoilor studenților de învățare și de dezvoltare personală. Perioada de studiu în străinătate trebuie să facă parte din programul de studiu al studentului pentru a absolvi primul ciclu (studii de licență) sau al doilea ciclu (studii de masterat). Stagiile de practică în străinătate sunt sprijinite pentru ciclurile de licență și masterat atât în perioada desfășurării acestora cât și în termen de maxim un an de la absolvire. Mobilitățile de studiu pot include și o perioadă de stagiu.

Studenții pot desfășura, atât în Europa cât și în afara Europei, următoarele tipuri de mobilități:
Mobilități de studiu în străinătate la o instituție de învățământ superior parteneră Universtății "Danubius" (3-12 luni);
Mobilități de practică (stagiu/program de practică) în străinătate într-o întreprindere sau orice alt loc de muncă relevant (2-12 luni).

De adaugat:

Nivelul grantului ERASMUS lunar, stabilit la nivel național de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) pentru anul 2017-2018 si 2018-2019, in cadrul acestui proiect de mobilitati este:

  Tara Gazda Suma pe luna in EUR
Grupul 1 Tari ale Programului cu nivel de trai ridicat Danemarca, Irlanda, franta, Italia, Austria, Finlanda, Suedia, Marea Britanie, Liechtenstein, Norvegia 500
Grupul 2 Tari ale Programului cu nivel de trai mediu Belgia, Republica Ceha, Germania, Grecia, Spania, Croatia, Cipru, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Slovenia, Islanda, Turcia 500
Grupul 3 Tari ale Programului cu nivel de trai scazut Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovacia, Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei 450

Profesori

Mobilități de predare pentru cadre didactice
Programul unui proiect de mobilitate diferă de la un domeniu la altul şi, în funcţie de acesta, poate cuprinde cursuri de formare, plasamente, activităţi de predare, stagii pentru studiu sau voluntariat, schimburi de tineri, activităţi de tip job-shadowing.
Criterii generale de eligibilitate pentru mobilităţile de predare Erasmus și SEE:
a. Pot participa la selecție: cadrele didactice titulare în cadrul Universității "Danubius" care desfășoară activități de predare, de seminar sau de laborator.
b. Pot participa la selecție toate cadrele didactice din cadrul Universității "Danubius", indiferent de gradul/funcția didactică, respectiv: asistenți doctoranzi sau doctori, lectori doctoranzi sau doctori, conferențiari doctori, profesori doctori;
c. Cadrele didactice trebuie să fie cetăţeni români, cetățeni ai unor țări participante la Erasmus+/ SEE sau cetățeni ai altor țări. Candidații trebuie să fie angajați permanenți ai Universității "Danubius";
d. Cunoașterea unei limbi străine (limba străină necesară pentru mobilitatea dorită: engleză, franceză, italiană etc.).

Documentele pe care candidații trebuie să le depună la dosar sunt următoarele:
CV-ul actualizat (în limbile engleză și română).
Scrisoarea de motivație (în limbile engleză și română) care trebuie să conțină argumentarea importanței planului de activități propus pentru nevoile de dezvoltare instituțională ale Universității "Danubius".
Teaching Program, pentru mobilitățile de predare, document care trebuie să conțină un plan al activităților propuse de către candidat pentru a fi desfășurate pe perioada mobilității.
Recomandare din partea departamentului facultăţii.
Candidații pot opta pentru o singură universitate gazdă, astfel încât fiecare candidat nu poate depune la dosar decât un singur Teaching Program.
Criteriile în funcție de care se va realiza selecția cadrelor didactice sunt următoarele (maximum 40 de puncte):
CV: maximum 5 puncte (se vor urmări pentru acordarea punctajului maxim următoarele elemente: pregătirea de specialitate, distincții/premii, apartenența la organizații profesionale organizaţii/societăţi profesionale/ştiinţifice etc.) – pondere în punctajul total 10%;
Scrisoare de motivație: maximum 10 puncte (se va urmări pentru acordarea punctajului maxim importanța planului de activități propus de candidat pentru nevoile de dezvoltare instituțională ale Universității "Danubius") – pondere în punctajul total 20%.
Teaching Program: maxim 25 puncte (se va urmări pentru acordarea punctajului maxim relevanța următoarelor aspecte: obiectivele mobilității, rezultatele așteptate, activitățile propuse a se derula în cadrul mobilității, beneficiile mobilității pentru candidat și universitate) – pondere în punctajul total 50%.
Puncte de prioritate adiționale:
Prioritate aplicabilă pentru Programele Erasmus și SEE: Candidații care nu au mai beneficiat de granturi Erasmus sau SEE în anii anteriori vor primi suplimentar 10 puncte.
Prioritate aplicabilă Programului SEE: Conform Ghidului Candidatului SEE vor primi 8 puncte suplimentare candidații care se încadrează în următoarele categorii: candidați până în 35 de ani, candidații de etnie romă și candidații cu nevoi speciale.

Facultatea De Drept

Secretar şef: ing. Anca Alexandra Dodan
Tel: +40.372.361.207
E-mail: drept@univ-danubius.ro
 

Facultatea de Științe Economice

Secretar șef: economist Viorica - Veronica Serea
Tel: +40.372.361.217
E-mail: economic@univ-danubius.ro

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Secretar șef: economist Daniela Tănase
Tel: +40.372.361.227
E-mail: cri@univ-danubius.ro

RELAȚII CU PUBLICUL

Tel: +40.372.361.251
Tel: +40.372.361.250
Fax: +40.372.361.292

Sus