Noutati

Ce spun profesorii Universităţii „Danubius” despre mobilităţile SEE în Islanda şi Liechtenstein?


Universitatea Bifrost, Islanda

Partener în programul de “Burse şi cooperare interinstituţională”,  finanţat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE), Universitatea „Danubius” valorifică pe repede- înainteaceastă calitate, cadrele didactice ale acestei universităţi, trăind experienţe unice cu ocazia stagiilor de predare şi mobilităţilor de formare la universităţile din Islanda şi  Liechtenstein.

În trei luni, patru mobilităţi la universităţi europene

Conf. univ. dr. Anişoara POPA, Conf. univ. dr. Carmen SIRBU

Conf. univ. dr. Anişoara POPA, cadru didactic la Facultatea de Comunicare si Relaţii Internaţionale, a susţinut în faţa studenţilor Universităţii Bifrost din Islanda, un curs deosebit de interesant în domeniul Ştiinţelor Politice vizând problematica «conflictelor îngheţate », a reconcilierii şi păcii în Zona Mării Negre.„Profilul de Universitate Internaţională al Universităţii „Danubius” a dobândit, prin implicarea entuziastă şi de un înalt profesionalism a cadrelor sale didactice, un relief nou, foarte promiţător, ce asigură celor care vor alege să studieze Relaţiile Internaţionale, Ştiinţele Economice, Dreptul sau Ştiinţele Comunicării  la universitatea noastră, perspective tentante, ţinând atât de nivelul de excepţie al cursurilor dar şi de posibilitatea obţinerii unor burse de mobilitate la universităţile noastre partenere din Spaţiul Economic European (SEE) şi nu numai.” surprinde în testimonialul acestei experienţe doamna Conf. univ. dr. Anişoara POPA.

Conf. univ. dr. Carmen SÎRBU, cadru didactic la Facultatea de Ştiinţe Economice a susţinut, la aceeaşi universitate, un curs de Antreprenoriat la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii.

Asist. univ. dr. Daniela POPA

Asist. univ. dr. Daniela POPA a participat, în calitate de coordonator Erasmus, la International Staff Training Days organizat de Universitatea din Liechtenstein, în perioada 5-10 mai 2014: „Programul de formare intitulat ”Currency, climate and cooperation – Challenges on the way to European sustainability” a cuprins o paletă largă de activităţi profesionale, culturale şi sportive. „Mediul internaţional şi profesional în care s-au desfăşurat activităţile (13 participanţi din 4 ţări: Bulgaria, Polonia, România, Spania) a permis schimbul de experienţă în domeniul mobilităţilor SEE şi Erasmus şi mai ales posibilitatea de îmbunătăţire a metodelor şi tehnicilor folosite de noi în prezent.”, a declarat domnişoara Daniela POPA.

Conf. univ. dr. Carmen SIRBU, Lect. univ. dr. Alina NUŢĂ

Lect. univ. dr. Alina NUŢĂ, Director al Departamentului de Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă al Universităţii „Danubius”, descrie experienţa mobilităţii de formare la Universitatea Bifrost din Islanda, un schimb de bune practici, ce reprezintă, cu siguranţă, doar începutul unei colaborări fructuoase: „La Universitatea Bifrost, centrarea pe student la programele la distanţă se realizează la fel de eficient ca la programele cu frecvenţă, existând o permanentă interacţiune între mediul de învăţare şi studenţi, punctată în timpul semestrului prin politica „week-end-urilor active. În ţara născută din vulcan, în care un copac este „THE tree” iar doi copaci alăturaţi reprezintă „THE woods”, fiecare student este privit prin prisma nevoilor individuale şi nu reprezintă doar un număr statistic. Pe parcursul acestui stagiu de formare în “distance learning” am descoperit  un ansamblu de bune practici în privinţa utilizării platformei de e-learning şi a integrării ofertei educaţionale pentru forma de învăţământ la distanţă fără alterarea conţinutului. Dezvoltarea personală în direcţia managementului educaţional s-a realizat prin observarea şi înţelegerea unor aspecte practice în domeniul gestionării portofoliului de programe de învăţământ la distanţă din cadrul Universităţii Bifrost.”

Întrevederile avute de delegaţia română cu domnul Karl Eiríksson, coordonatorul Departamentului de Relaţii Internaţionale al Universităţii Bifrost, d-l Hjalti Rósinkrans Benediktsson, Learning Management System Manager de la Universitatea Bilfrost, d-na lector Auður H Ingólfsdóttir, de la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Politice şi Economice, profesionalismul şi eficienţa tipic islandeză a acestora au contribuit la schiţarea unor remarcabile proiecte comune.

Perspective  de noi mobilităţi în cadrul Programului SEE

Aceasta este a doua etapă a participării universităţii noastre la Programul SEE. În prima etapă universitatea noastră a derulat mobilităţi la nivel de Masterat cu Universitatea Reykjavik ce au oferit masterandelor în Drept Comunitar Alexandra NEGRUŢ şi Daniela HUŞTIU ocazia de a se afirma, aşa cum au făcut-o şi distinsele noastre colege acum, ca remarcabile ambasadoare ale învăţământului românesc şi ale României.

La Universitatea Islandei din Reykjavik urmează să aibă loc în lunile august-septembrie 2014 un stagiu de formare în domeniul Relaţiilor Internaţionale al coordonatorului Biroului de Programe Comunitare, Adriana POPOIU şi  2 stagii de predare  care vor fi derulate de Lect. univ. dr. Monica POCORA de la Facultatea de Drept şi Lect. univ. dr. Cornel MICU, cadru didactic al Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Internaţionale.

Mai multe detalii despre programul SEE: http://www.see-burse.ro.

ÎN TOPUL PROFESIILOR DIN LUMEA GLOBALIZATĂ! COMUNICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

ALEGE UNIVERSITATEA « DANUBIUS »!

Ce vrei să devii când vei fi mare? Doctor, inginer, avocat. Cam acestea sunt răspunsurile pe care copiii le dau automat, parcă la apăsarea unui buton. Aceste profesii sunt imaginate, în primul rând, de părinţii lor.

O carieră în domeniul comunicării şi al relaţiilor internaţionale este opţiunea  tânărului independent ajuns aproape de maturitate  care nu are nevoie de îndrumare şi nici nu poate fi manipulat de adulţii din preajmă pentru a deveni specialist în relaţii publice, brand manager, organizator evenimente, asistent manager, diplomat, consul, analist de politică externă, consilier şi manager pentru proiecte europene etc.

200 de studenţi sunt aşteptaţi la specializările acestei facultăţi: Comunicare şi Relaţii Publice (50 – IF, 50 – ID), Asistenţă Managerială şi Secretariat (50 – IF) şi Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (50 – IF).

Fii tu! Comunicare şi Relaţii Publice

 

Cursurile acestei specializări au fost proiectate de către profesori astfel încât, după cei trei ani de studii, absolventul să stăpânească în mod natural managementul, planificarea şi implementarea strategiilor de comunicare pentru diferite companii şi organizaţii.

Studioul GetTv, dotat la cele mai înalte standarde, profesioniştii din lumea mass media, majoritar absolvenţi ai acestei specializări, garantează practica de calitate pentru viitorii jurnalişti, specialişti în relaţii publice. Pe arena studioului GetTv, studenţii sunt familiarizaţi cu tehnica şi lucrul în televiziune.

Operaţiunea „mingii la perete”, a practicii în munca efectivă de jurnalist, cu tot ce implică aceasta, este serioasă şi atent supravegheată de ReStart, Clubul de presă din cadrul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Internaţionale, susţinut de experienţa  jurnaliştilor de calitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES şi Federaţia Română de Presă MediaSind, organizaţie afiliată Federaţiei Europene a Jurnaliştilor.

Unul dintre punctele forte ale acestei facultăţi este calitatea ideilor inovatoare ale studenţilor care aduc, an de an, premiul I la diferite concursuri şi evenimente ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Studentul Anului 2014 este, înainte de toate, student în ultimul an la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale, specializarea Comunicare şi Relaţii Publice.

Asistenţă managerială şi secretariat. Pentru cei care duc business-ul mai departe!

 

Oricum întoarcem Globul, ledul de alarmă este aprins de către managerii companiilor mici şi mijlocii dar şi de către cei ai marilor corporaţii care au nevoie acută de ajutor. Au nevoie de oameni în firmă care să preconizeze şi să anticipeze următoarea mutare importantă pe tabla de şah a businessului. Au nevoie de specialişti în  asistenţă managerială şi secretariat, asistent-manager, asistent de cabinet, şef de cabinet, secretar administrativ, secretar notarial, funcţionar administrativ etc.  , absolvenţi care, după cei trei ani de studii, sunt pregătiţi să secondeze managerul suprasolicitat care va putea astfel, să se concentreze asupra altor aspecte stringente ale companiei fără a pune afacerea în pericol.

Relaţii Internaţionale şi Studii Europene. Carieră pentru lumea globalizată

 

Această specializare oferă studenţilor, cu implicarea totală a profesorilor, oportunitatea unică de a îmbina pregătirea riguroasă în domeniul relaţiilor internaţionale cu analiza minuţioasă a problemelor economice, politice, culturale şi sociale cu care se confruntă  Europa.

Este specializarea care pregăteşte absolvenţi cu o capacitate extraordinară de analiză şi de cercetare a informaţiilor provenite din surse diferite, absolvenţi poligloţi pregătiţi cu soluţii pentru probleme politice şi culturale internaţionale.

Diploma în domeniul relaţiilor internaţionale şi al studiilor europene este esenţială pentru a avea acces la bordul numeroaselor instituţii locale, regionale şi internaţionale care solicită sprijinul absolvenţilor acestei specializări (organizaţii nonguvernamentale, instituţii ale sectorului public, instituţii financiare – managementul de risc, angajatori din industria media, instituţiile Uniunii Europene, Organizaţia Naţiunilor Unite, NATO, OSCE etc.)

Pe parcursul celor trei ani de studii, studenţii acestei specializări beneficiază de o multitudine de activităţi ştiinţifice şi culturale care îi pun într-o necesară şi plăcută dificultate de a sta faţă în faţă cu profesia pe care doresc să o urmeze.

Absolvenţi ai acestei specializări ne reprezintă în cadrul departamentelor de comunicare ale universităţilor de prestigiu din Europa.

Oportunităţile în carieră oferite de această specializare în anul universitar 2014- 2015 sunt pentru 50 de tineri elitişti. Cei care părăsesc fotoliul confortabil al spectatorului şi aleg rolul responsabil  şi nobil  pe scena globalizată a frământărilor  politice şi culturale din dorinţa de a  schimba lumea. În bine, desigur.

Taxa de studii. Investiţie minimă pentru viitor maxim!

Taxa de studii este o investiţie minimă în viitorul absolventului uneia dintre specializările  acestei facultăţi care debutează cu un salariu mai mult decât satisfăcător în oricare din profesiile pentru care va opta.

Studenţii elitişti,  cu media de peste 9. 30 la Bacalaureat nu plătesc taxa anului de studii.

Taxa anilor de studii depinde  de rezulatele la învăţătură ale studentului, aceasta fiind diminuată, până la excludere, proporţional performanţei studentului.

Studenţii care obţin media 10.00 în timpul anilor de studii, nu plătesc taxa de studii!

Valoarea taxei este de 2500 lei/an dacă este achitată integral. În cazul în care aceasta se achită în tranşe, valoarea creşte, astfel: 2650 lei (plată în trei tranşe) şi 2800 de Ron (plată în 12 tranşe lunare).

INFORMAŢII DESPRE ADMITERE 7- 31 iulie 2014!

Şef Birou Relaţii Publice,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION (EUA): CONCLUZIILE EVALUĂRII UNIVERSITĂȚII “DANUBIUS”

ECHIPA EUA - PREZENTAREA RAPORTULUI DE EVALUARE A UNIVERSITATII DANUBIUS. APRILIE 2014.Maria Helena Vaz de Carvalho Nazaré, Chair; Hans Beunderman; Nicolai Slotte; Jacqueline Smith; Ivan Leban

RAPORTUL FINAL DE EVALUARE INSTITUŢIONALĂ REALIZAT DE  EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION (EUA)

EUA (European University Association) şi IEP (Institutional Evaluation Programme)

Cea mai puternică organizaţie europeană, cuprinzând peste 850 de membri din 47 de state şi aproximativ 17 milioane de studenţi europeni, EUA este vocea universităţilor Europei înfiinţată în anul 2001 cu scopul de a sprijini şi de a reprezenta interesele învăţământului superior european. Membrii săi beneficiază de oportunităţi unice de împărtăşire a celor mai bune practici prin participarea unui mare număr de universităţi la diferite proiecte, evenimente şi alte activităţi care implică învăţare reciprocă. Dar cea mai mare oportunitate oferită de această organizaţie membrilor săi este aceea de a deveni factori decisivi în conturarea viitorului politicii şi iniţiativelor Europei cu impact asupra cercetării şi educaţiei superioare.

Autonomia sporită,  concurenţa acerbă,  internaţionalizarea,  scăderea investiţiilor publice şi reformele curriculare sunt doar câţiva factori care au învolburat apele educaţiei superioare la nivel global. Aşadar, era nevoie de ceea ce se numeşte IEP (Institutional Evaluation Programme), un serviciu independent înfiinţat la nivelul EUA, membru al Asociaţiei Europene pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior, care oferă universităţilor suportul de care au nevoie pentru a răspunde acestor provocări, pentru a reuşi să gestioneze optim schimbarea instituţională şi pentru a îmbunătăţi calitatea în acest domeniu.

Evaluarea IEP nu este obligatorie dar este absolut necesară pentru a cunoaşte starea reală a universităţii evaluate. Echipa IEP adaptează evaluarea profilului specific al instituţiei orientând-o spre îmbunătăţirea capacităţii acesteia de a-şi atinge obiectivele strategice.

Evaluarea EUA a Universităţii « Danubius »

Maria Helena Vaz de Carvalho Nazaré, Presedintele Comisiei EUA

Maria Helena Vaz de Carvalho Nazaré, Presedintele Comisiei EUA. PREZENTAREA RAPORTULUI DE EVALUARE MEMBRILOR COMUNITATII ACADEMICE DANUBIUS. APRILIE 2014

Deşi a primit grad de  ÎNCREDERE la nivel naţional (acordat de către ARACIS – Asocaţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior), Universitatea « Danubius » a dorit să meargă mai departe cu evaluarea, să  se supună unei radiografii academice realizată de colegi de la universităţi europene, membri ai EUA.

Evaluarea EUA s-a realizat în două etape, echipa IEP  vizitând Universitatea « Danubius » în lunile februarie şi aprilie iar Raportul final fiind prezentat în luna iulie.

Concluziile Raportului final subliniază bunele practici identificate de echipa EUA la nivelul  managementului, resurselor umane, procesului de predare şi învăţare, cercetării, rolulului jucat în societatea locală, regională şi globală ; internaţionalizarea Universităţii « Danubius » etc.

Recomandările EUA sunt însă cele mai importante aspecte ale Raportului, elemente care exprimă exact ceea ce s-a dorit prin această evaluare: percepţia reală asupra  Universităţii „Danubius” conturată de specialişti  care au evaluat sute de instituţii de învăţământ superior din Europa.

Evaluarea a avut la bază Raportul de autoevaluare realizat de echipa Universităţii „Danubius” sub coordonarea doamnei Prof. univ. dr. Vasilica NEGRUŢ, decan al Facultăţii de Drept cu sprijinul deosebit al doamnei Conf. univ. dr. Gabriela MARCHIS, coordonator al Departamentului privind Asigurarea Calităţii din cadrul Universităţii „Danubius”.

Dincolo de numeroase aspecte pozitive menţionate de echipa de evaluatori EUA, precum: abordare dinamică pro-activă a structurilor de conducere – esenţială pentru supravieţuireaici am întâlnit cei mai fericiţi studenţi; aveţi un  personal loial şi deschis; abordarea optimă a cercetării în context instituţional; aţi demonstrat că sunteţi pregătiţi pentru schimbare; reţea de absolvenţi foarte implicaţi; Universitatea „Danubius” a primit recomandări – alarmă care au legătură cu zona geografică, săracă din punct de vedere economic, cu demografia aflată în declin şi cu migraţia tinerilor către alte state etc.

Una dintre recomandările echipei EUA adresate conducerii acestei universităţi, a vizat realizarea unor planuri de intervenţie pentru scenarii diferite cauzate de viitorul incert.

Facilităţile şi atmosfera din această Universitate sunt principalele motivaţii ale studenţilor care se înscriu aici.

Din ceea ce am observat, universitatea se adaptează nevoilor studenţilor cu un spectru larg de ofertă educaţională: noi cursuri, noi programe, unele cursuri cu predare în limba engleză, EMBA, învăţământ la distanţă etc.

La capitolul predare – învăţare, echipa EUA a recomandat Universităţii „Danubius”, printre altele,  să continue să facă ceea ce este bine făcut, de exemplu, să susţină o atmosferă pozitivă, încercând să îşi diversifice oferta educaţională pentru satisfacerea anumitor nevoi ale pieţei muncii.

În acelaşi Raport, echipa EUA, subliniind  efectele negative ale mediului economic deprimat care a avut ca repercusiune scăderea numărului de studenţi din ultimii doi ani şi care a pus în pericol întreg învăţământul superior românesc, a menţionat faptul că, în acest context, Universitatea “Danubius” a demonstrat că este o  instituţie dinamică, deschisă, cu suficiente resurse pentru o atitudine antreprenorială, care empatizează cu dimensiunea internaţională considerând că soluţia pentru a face faţă dificultăţilor actuale este de a deveni din ce în ce mai internaţională. În faţa circumstanţelor dificile, conducerea universităţii precum şi întreg staff-ul se străduiesc să găsească soluţii alternative pentru a-şi diversifica abordarea şi oferta educaţională.”

Convins de necesitatea acestei evaluări pentru atingerea unei dezvoltări optime a Universităţii „Danubius”, Conf. univ. dr. Andy PUŞCĂ, Rector al acestei instituţii de învăţământ superior, a subliniat în scrisoarea- răspuns adresată domnului Prof. dr. Lothar ZECHLIN,  Preşedinte al Comitetului de Direcţie al IEP: vom face tot posibilul pentru respectarea tuturor recomandărilor acestui Raport, ca elemente obligatorii. Doar printr-o susţinere corectă în cadrul dinamicii schimbării evaluarea va putea deveni într-adevăr funcţională. Raportul de progres pe care îl vom trimite peste 12 luni va cuprinde toate recomandările din această evaluare pe care o consider un proces continuu de natură să direcţioneze toate eforturile pentru atingerea rezultatelor academice preeminente.

Şef Birou Relaţii Publice,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Facultatea De Drept

Secretar şef: ing. Anca Alexandra Dodan
Tel: +40.372.361.207
E-mail: drept@univ-danubius.ro
 

Facultatea de Științe Economice

Secretar șef: economist Viorica - Veronica Serea
Tel: +40.372.361.217
E-mail: economic@univ-danubius.ro

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Secretar șef: economist Daniela Tănase
Tel: +40.372.361.227
E-mail: cri@univ-danubius.ro

RELAȚII CU PUBLICUL

Tel: +40.372.361.251
Tel: +40.372.361.250
Fax: +40.372.361.292

Sus