Centrul de Formare Continua

Noua metodologie privind implementarea standardelor de control intern managerial - SCIM

Noua metodologie privind implementarea standardelor de control intern managerial - SCIM

Cui se adresează?

Persoanelor care sunt responsabile cu implementarea sistemului de control intern managerial-SCIM: managerilor din instituțiile publice; membrii comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării SCIM; membrii echipelor de gestiune a riscului; alte persoane interesate de acest domeniu.

Tematica abordată

-modificările aduse Codului controlului intern/managerial (Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400 din 12 iunie 2015 publicat în M OF nr. 444 din 22 iunie 2015) prinOrdinul nr. 200 din 26 februarie 2016 publicat în M OF nr. 275 din 12 aprilie 2016 și prin Ordinul nr. 530 din 20 mai 2016 publicat în M OF nr. 401 din 26 mai 2016 și implicațiile acestora asupra documentelor întocmite în domeniul CI/M.

-responsabilitățile conducătorilor entităților publice în domeniul CI/M prevăzute în Codul controlului intern/managerial.

-organizarea și funcționarea Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării SCI/M în entitate.

-organizarea și funcționarea Echipei de gestionare a riscurilor. Managementul riscurilor.

-etapele procesului de implementare și dezvoltare a SCI/M:

 -definirea misiunii, viziunii și a valorilor entității;

 -definirea obiectivelor generale și specifice;

 -definirea activităților și a indicatorilor pentru fiecare compartiment din cadrul entității publice;

 -inventarierea documentelor create la nivelul fiecărui compartiment, fluxuri de informații în interiorul compartimentului și la nivelul instituției, procese și modalități de comunicare în interiorul entității și cu mediul extern;

 -elaborarea procedurilor formalizate pentru procesele sau activităţile derulate în cadrul entităţii;

 -programul anual de dezvoltare a SCI/M – planificarea activităților pentru implementarea SCI/M;

 -monitorizarea și evaluarea procesului de implementare a SCI/M.

-completarea situațiilor centralizatoare semestriale și anuale.

-autoevaluarea SCI/M. Completarea chestionarului de autoevaluare a SCI/M.

-analiză și dezbateri pe fiecare standard cu privire la implementarea acestora în conformitate cu legislația în vigoare.

Participanții vor primi la curs exemple și modele de documente completate: program pentru dezvoltarea SCI/M, chestionar de autoevaluare SCI/M, proceduri formalizate de sistem și operaționale, registru de riscuri – cu exemple de riscuri, modalități de evaluare a riscurilor și exemple de acțiuni pentru tratarea/gestionarea acestora etc.

Formator certificat ANC, specialist și practician

cu experiență relevantă în implementarea SCIM

Durata de pregătire (nr. ore): 16

CERTIFICAT DE PARTICIPARE emis de UNIVERSITATEA DANUBIUS

Competențe dobândite: implementarea eficientă a standardelor de control intern managerial

Centrul de Formare Continua


Centrul de Formare Continuă din cadrul Danubius International Business School – Universitatea Danubius Galați este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări-ANC și înscris în Registrul Național al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților.

Centrul se dorește a fi o punte de legătură între licee, universitate, mediul public și mediul privat, asigurând astfel un flux informațional și de pregătire permanent, mereu actualizat cu cerințele din ce în ce mai dinamice ale societății civile.

Toate programele de formare organizate de Centrul de Formare Continuă, precum și programele organizate în colaborare cu Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău sunt susținute de formatori certificați ANC, specialiști și practicieni cu experiență relevantă în domeniile de curs.

În urma evaluării participanților se acordă certificate de absolvire recunoscute de:

Autoritatea Națională pentru Calificări;
Colegiul Psihologilor din România;
Ministerul Muncii și Justiției Sociale;
Ministerul Educației Naționale;
Ministerul Sănătății.

De asemenea, sunt acordate și certificate de participare de către Universitatea Danubius Galați.

Certificatele recunoscute de Autoritatea Națională pentru Calificări sunt însoțite de suplimentul descriptiv în care sunt înscrise competențele dobândite și sunt eliberate în conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 republicată.

Pentru obţinerea certificatelor, participanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii medii sau studii superioare, în funcție de cerințele fiecărui program de formare la care participă.

 





Înscrierile se fac pe baza formularelor de inscriere pentru fiecare eveniment în parte, formulare care vor fi transmise către Secretariatul Universității Danubius (bd. Galați nr. 3, Galați), prin fax - 0372361292 sau e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (nr. telefon 0372361250, 0372361251)

[FORMULAR DE INSCRIERE]

Persoană de contact pentru detalii suplimentare privind programele de formare:

Laura KOVÁCS, tel. 0372361173, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


În colaborare cu Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău, Centrul de Formare Continuă organizează următoarele programe de formare:

  • Analiză comportamentală aplicată în tulburările de spectru autist
  • Terapia tulburărilor de limbaj – Logopedie
  • Consilier vocațional
  • Formator
  • Tehnician veterinar
  • Infirmieră

Facultatea De Drept

Secretar şef: ing. Anca Alexandra Dodan
Tel: +40.372.361.207
E-mail: drept@univ-danubius.ro
 

Facultatea de Științe Economice

Secretar șef: economist Viorica - Veronica Serea
Tel: +40.372.361.217
E-mail: economic@univ-danubius.ro

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Secretar șef: economist Daniela Tănase
Tel: +40.372.361.227
E-mail: cri@univ-danubius.ro

RELAȚII CU PUBLICUL

Tel: +40.372.361.251
Tel: +40.372.361.250
Fax: +40.372.361.292

Sus