Anunturi selectii

26.02.2018

Anunt Selectie Personal Didactic şi Didactic Auxiliar, KA107 - ISRAEL

Stimati Colegi,

Ca urmare a semnării a două noi acorduri interinstituţionale Erasmus+ cu două universităţi din Israel, Universitatea Danubius organizează o nouă selecție a membrilor personalului didactic şi didactic auxiliar care vor beneficia de burse Erasmus+ de Predare şi de Formare în anul universitar 2017-2018.

Prin intermediul programului Erasmus+, participantii selectați pot preda sau desfăşura mobilităţi de formare la una din cele două universităsi partenere israeline : Azrieli Academic College of Engineering şi Ariel University.

Pentru anul universitar 2017-2018 suma estimată a fi disponibila pentru mobilităţi Erasmus+de predare si formare cu universităţile partenere israeliene:

•           5580 euro pentru mobilitatile de predare

•           5580 euro pentru mobilitatile de formare

Pentru buna organizare si derulare a mobilitatilor Erasmus+ lansam astazi apelul la candidaturi.

Pentru detalii suplimentare puteti consulta procedura PO-54 Ed. 4.- Organizarea și derularea mobilităților Outgoing Erasmus și SEE pentru cadrele didactice și personalul non-academic, de pe pagina intranet.

Beneficiile unei experiențe Erasmus+

Experiența dobândită facilitează dezvoltarea carierei, oferă posibilitatea aprofundării și a învățării unei limbi străine, stimulează dobândirea unor competențe interculturale și acumularea de informații de specialitate, permite contactul cu un nou mediu academic, cu profesorii, staff-ul didactic auxiliar și cu studentii din universitatea-gazdă cât și descoperirea unui nou spațiu cultural.

Termen-limita

Depunerea dosarului de candidatura: 16.03.2018, la biroul Erasmus+, sala A3

Documentele pe care candidații trebuie să le depună la dosar sunt următoarele:

  • CV-ul (în limba engleză).
  • Teaching/Training Program, pentru mobilitățile de predare, document care trebuie să conțină un plan al activităților propuse de către candidat pentru a fi desfășurate pe perioada mobilității.

Modelul de formular Teaching/Training Program poate fi procurat pe email de la echipa Erasmus+ a Universităţii Danubius (sau la Biroul Erasmus+, sala A3, program luni-vineri 08:00 - 16:00).

Numărul estimat de mobilităţi de predare şi formare disponibile este de 8.

Numărul total estimat de zile disponibile pentru mobilităţile de predare şi formare este de 40.

Criterii generale de eligibilitate pentru mobilităţile de predare Erasmus+:

  1. Pot participa la selecție: cadrele didactice titulare sau asociate în cadrul Universității ”Danubius” care desfășoară activități de predare, de seminar sau de laborator.
  2. Pot participa la selecție toate cadrele didactice din cadrul Universității ”Danubius”, indiferent de gradul/funcția didactică, respectiv: asistenți doctoranzi sau doctori, lectori doctoranzi sau doctori, conferențiari doctori, profesori doctori;
  3. Cadrele didactice trebuie să fie cetăţeni români, cetățeni ai unor țări participante la Programul Erasmus+ sau cetățeni ai altor țări. Candidații trebuie să fie angajați ai Universității ”Danubius”;
  4. Cunoașterea unei limbi străine (limba străină necesară pentru mobilitatea dorită: engleză, franceză, italiană etc.).

Criterii generale de eligibilitate pentru mobilităţile de formare Erasmus+:

a. Poate participa la selecție personalul didactic auxiliar și administrativ angajat în cadrul Universității ”Danubius”, indiferent de domeniul de activitate;

b. Pot participa la selecție: cadrele didactice titulare sau asociate, care desfășoară activități de predare, de seminar sau de laborator, din cadrul Universității ”Danubius”;

c. Pot participa la selecție toate cadrele didactice din cadrul Universității ”Danubius”, indiferent de gradul/funcția didactică, respectiv: asistenți doctoranzi sau doctori, lectori doctoranzi sau doctori, conferențiari doctori, profesori doctori;

d. Candidații trebuie să fie cetăţeni români, cetățeni ai unor țări participante la Programul Erasmus+ sau cetățeni ai altor țări. Candidații trebuie să fie angajați ai Universității ”Danubius”;

e. Cunoașterea unei limbi străine (limba străină necesară pentru mobilitatea dorită: engleză, franceză, italiană etc.).

Concursul de selecţie constă în două etape:

- etapa 1: interviu oral, în limba engleză, în cadrul căruia candidaţii vor argumenta importanţa planului de activităţi propus pentru nevoile de dezvoltare instituţională ale Universităţii Danubius; această etapă se va susţine în prezenţa Comisiei pentru susţinerea interviului de argumentare a planului de activităţi şi competenţă lingvistică; interviul se va nota cu ADMIS/RESPINS;

- dosarele candidaţilor admişi ca urmare a interviului vor fi înaintate Comisiei de selecţie;

- etapa 2: dosarele candidaţilor admişi ca urmare a interviului, vor fi analizate de către Comisia de selecţie.

Criteriile în funcție de care se va realiza selecția candidaţilor pentru derularea de mobilităţi de predare şi de formare sunt următoarele (maximum 100 de puncte):

  • CV: maximum 20 puncte (se vor urmări pentru acordarea punctajului maxim următoarele elemente: pregătirea de specialitate, distincții/premii, apartenența la organizații profesionale
  • Teaching/Training Program: maximum 70 puncte (se va urmări pentru acordarea punctajului maxim relevanța următoarelor aspecte: obiectivele mobilității, rezultatele așteptate, activitățile propuse a se derula în cadrul mobilității, beneficiile mobilității pentru candidat și universitate).
  • 10 puncte se vor acorda persoanelor care s-au implicat şi au oferit sprijin în derularea activităţilor de formare şi/sau predare ale studenţilor şi staff-ului INCOMING în anul universitar anterior. Coordonatorul instituţional Erasmus va înainta Rectorului universităţii la începutul fiecărui an universitar, înaintea demarării procedurilor de selecţie, o scrisoare de recomandare în care va nominaliza persoanele care s-au implicat şi au oferit sprijin în derularea activităţilor de formare şi/sau predare ale studenţilor şi staff-ului INCOMING în anul universitar anterior. La momentul selecţiei, Rectorul universităţii va pune la dispoziţia Comisiei de selecţie această scrisoare de recomandare.    

Modalitatea de contestaţie:

Se pot contesta rezultatele etapei a doua a concursului de selecţie, şi anume punctajul acordat de către Comisia de selecţie.

Candidaţii respinşi pot contesta acest lucru, în scris, aducând argumente, în maximum 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor. Contestaţia motivată și semnată se va depune la Compartimentul Erasmus+ din cadrul DRI, utilizând formularul de contestație care poate fi procurat pe email de la echipa Erasmus+ a Universităţii Danubius (sau la Biroul Erasmus+, sala A3, program luni-vineri 08:00 - 16:00). Candidatul care a contestat va primi un răspuns prin email în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la trimiterea contestaţiei.

Pentru mai multe detalii, va rugam sa contactati echipa Erasmus+ a Universităţii Danubius:

Biroul Erasmus+, sala A3, program luni-vineri 08:00 - 16:00

Tel: +40757 028 428

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Succes tuturor candidaților!

Sus