Obiective

- coordonarea activităților privind derularea programului Erasmus+, SEE și a altor programe europene din domeniul educaţiei şi formării profesionale;
- implementarea proiectelor de mobilitate de studiu sau de practică finanţate de Programul Erasmus+ sau SEE, avându-i ca beneficiari pe studenţii sau absolvenţii Universităţii Danubius cât şi pe studenţii străini;
- gestionarea mobilităţilor de predare sau de formare derulate de personalul academic sau de personalul administrativ;
- informarea și consilierea potențialilor beneficiari cu privire la programele de mobilități europene;
- diseminarea oportunităților oferite de programul Erasmus+, SEE și de alte programe comunitare din domeniul educaţiei şi formării profesionale;
- iniţierea unor acorduri de parteneriat cu universități din alte țări sau cu alte instituţii;
- implementarea şi dezvoltarea strategiei de internaţionalizare a Universităţii Danubius.

Sus