Contracte Studii Licenta IF-ID-IFR anii II-III-IV

1.1 Contract anexa an II licenta IF PSIHOLOGIE 2017-2018

1.1. Contract anexa an III licenta IF, ID, FR FSE, CRI si an IV IF, ID, FR DR2017-2018

1.2. Contract anexa an II IF, FR, ID DR, FSE, CRI si an III IF, FR, ID DR

 

Sus