Cursuri Postuniversitare

Absolvenţii studiilor universitare de licenţă, indiferent de specializarea absolvită, se pot înscrie la unul dintre cele patru programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă înfiinţate în cadrul Facultății de Drept, în colaborare cu Centrul de Formare Profesională a Universităţii “Danubius”.

Parcurgerea acestor programe are ca finalitate actualizarea, dezvoltarea şi perfecţionarea unor competenţe specifice anumitor calificări universitare şi standarde ocupaţionale în strânsă corelaţie cu schimbările pieţei muncii.

Orarul  a fost stabilit astfel încât să fie accesibil tuturor celor care doresc să le urmeze, modulele desfăşurându-se pe o perioadă de 3 luni începând cu ora 16.00.

Absolvenţii programelor postuniversitare vor primi un Certificat de atestare a competenţelor profesionale specifice programului însoţit de un supliment descriptiv care conţine situaţia şcolară, durata în ore a programului, numărul de credite transferabile acumulate, calificarea universitară, competenţele sau unităţile de competenţă vizate de programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă. Ambele documente sunt aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Protecţia juridică a copilului

Durata: 144 ore

Număr credite: 18

Discipline: 

Instituţii naţionale şi locale cu atribuţii în protecţia juridică a minorului;

Reglementări internaţionale privind protecţia minorului Rolul familiei şi politici de îngrijire alternativă a copilului;

Reglementarea serviciilor sociale pentru copii în România;

Autoritatea părintească între reglementare şi practică;

Răspunderea penală a minorului.

mai multe detaliiaici

Instituţii de dreptul familiei şi acte de stare civilă

Durata: 144 ore

Număr credite: 18

Discipline: 

Instituţia căsătoriei şi instituţia divorţului;

Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor;

Organizarea activităţilor de stare civilă;

Acte şi fapte de stare civilă;

Atribuţiile misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare în materie de stare civilă;

Practica CEDO în domeniul relaţiilor de familie.

mai multe detaliiaici

Mecanisme juridice pentru o administraţie performantă

Durata: 192 ore

Număr credite: 24

Discipline: 

Separaţia puterilor în stat;

Administraţia publică la nivel European;

Cariera funcţionarului public;

Procedura contenciosului administrative;

Achiziţii publice – reglementări naţionale şi europene,

Comunicare în administraţia public;

Protocol instituțional;

Contabilitate şi gestiune financiară în instituţiile publice.

mai multe detaliiaici

Infracţiuni prevăzute în legi speciale

Durata: 192 ore

Număr credite: 24

Discipline: 

Particularităţi ale infracţiunilor prevăzute în legi speciale;

Reglementări procedurale specifice infracţiunilor prevăzute în legi speciale;

Tehnici de investigare criminalistică specifice infracţiunilor prevăzute în legi speciale;

Infracţiuni la regimul ordinii şi liniştii publice; Infracţiuni de natură economico-financiară;

Infracţiuni privind criminalitatea organizată; Infracţiuni de corupţie;

Aspecte criminologice şi de prevenire a infracţiunilor prevăzute în legi speciale.

mai multe detaliiaici

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea programelor de studii postuniversitare

Detalii: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Fișa de înscriere

Acte necesare înscrierii:

- fisa de inscriere (de pe site sau la secretariat)

- copia legalizată a certificatului de naștere;

- copia legalizată a diplomei de licenţă sau diploma de licenţă în original;

- copia legalizată a foii matricole/suplimentului la diploma de licenţă sau foaia

matricolă/suplimentul la diploma de licenţă în original

- copia actului de identitate;

- copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu cel din actul de identitate;

- adeverinţă medicală tip, eliberată de către cabinetul medical sau de medicul de

familie, din care rezultă că sunt apt pentru profilul la care candidez;

- două poze format ¾.

Taxa de înscriere: 50 lei

Taxa de studiu: 50 lei/ credit ECTS

Taxa examinare finală: 100 lei, doar la acele programe prevăzute cu credite ECTS pentru examenul final ( 2 credite ECTS). La programele la care coordonatorii nu au prevăzut credite ECTS suplimentare pentru examenul final de atestare a competențelor dobândite, nu se va percepe taxă.

Absolvenţii studiilor universitare de licenţă, indiferent de specializarea absolvită, se pot înscrie la unul dintre cele patru programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă înfiinţate în cadrul Facultății de Drept, în colaborare cu Centrul de Formare Profesională a Universităţii “Danubius”. 
 

„organizate conform art. 173 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modifcarile si completarile ulterioare”

Sus