Asigurarea Calitatii

DOCUMENTE DIRECTOARE EUROPENE

Standarde și linii directoare pentru asigurarea calității în Spațiul European al Învățământului Superior (ESG) - Conferința Ministerială de la Erevan, 14-15 Mai 2015
Conferinţa ministerială Bucureşti 26.04.2012
Declaraţia Budapesta-Viena 12.03.2010
Comunicatul de la Leuven-Louvain-la-Neuve 28-29.04.2009
Comunicatul de la Londra 18.05.2007
Comunicatul de la Bergen, din 19.05.05
Comunicatul de la Berlin, din 19.09.03
Comunicatul de la Praga, din 19.05.01
Declarația de la Bologna, din 19.06.99
Declarația de la Sorbona, din 25.05.98

DOCUMENTE DIRECTOARE NAŢIONALE

LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE nr_1 din 2011
H.G. nr. 707 din 30.07.2012
O.M. nr. 4945 din 9.08.2012
HG nr. 581/2013
O.M. privind ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN EDUCAȚIE
ANEXA O.M. privind ASIGURAREA CALITĂȚII EDUCAȚIEI
O.U.G. PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII EDUCAȚIEI
OUG NR. 75/2011 PRIVIND ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI
LEGE PENTRU APROBAREA O.U.G. referitoare la ASIGURAREA CALITĂȚII EDUCAȚIEI
ORGANIZAREA STUDIILOR DE LICENȚĂ
ORGANIZAREA STUDIILOR DE MASTERAT
HG 1011 din 8. 10. 2001 privind organizarea invatamantului la distanta
LEGEA CONSORȚIILOR UNIVERSITARE
METODOLOGIE DE EVALUARE EXTERNĂ A INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR

Documente directoare ale universităţii

1. CARTA
2. CODUL ETICII ȘI DEONTOLOGIEI UNIVERSITARE
3. Codul asigurării calităţii
4. Regulament de organizare si functionare al Universitatii Danubius din Galati (RG-21 Ed. 5)
5. Regulament intern (RI-01 Ed. 8)
6. Functionarea Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii la nivelul UDG (PO-58-Ed.7)
7. Regulament de funcţionare a Departamentului de Asigurare a Calităţii (RG-04 Ed. 4 R1)
8. Plan strategic dezvoltare UDG 2016-2020
9. Regulament de Evaluare și Asigurare a Calităţii Educației (RG-18 Ed. 3)
10. Metodologie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante (RG-12-Ed.8)
11. Regulament privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de licenţă (RG-26 Ed. 2)
12. Regulament privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de mastera (RG-27 Ed. 2)
13. Regulament de evaluare a activităţii studenţilor (RG-13 Ed. 2)
14. Regulament privind alegerea şi reprezentarea studenţilor în structurile de conducere ale UDG (RG-10 Ed. 4)
15. Regulament de organizare şi funcţionare a Senatului UDG (RG-17 Ed. 2)
16. Regulament pentru auditarea internă a principalelor domenii de activitate (RG-11 Ed. 5)
17. PLAN OPERATIONAL (CEAC) 2018-2019
18. RAPORT EVALUARE CALITATE (CEAC) 2017-2018
19. Regulament de organizare si functionare a Consiliului de administratie al UDG (RG-47 Ed.1)
20. Regulamentul de functionare a Comisiei de Etica universitarea din cadrul UDG (RG-46 Ed.1)

Raportul privind starea Universităţii Danubius

Raportul Rectorului privind Starea Universității ''Danubius'' din Galați - pentru anul universitar 2015-2016

Raportul Rectorului privind Starea Universității ''Danubius'' din Galați - pentru anul universitar 2016-2017

Raportul Rectorului privind Starea Universității ''Danubius'' din Galați - pentru anul universitar 2017-2018

PLAN OPERAȚIONAL 2018-2019

PLAN OPERAȚIONAL 2017-2018

PLAN OPERAŢIONAL 2016-2017

PLAN OPERAŢIONAL 2015-2016

Sus