1. Cum se face admiterea pentru studiile de licență/master?


Atât pentru ciclul licență, cât și pentru cel de master, nu este necesară susținerea unei probe de admitere, admiterea fiind realizată doar pe bază de dosar.


2. Ce se întâmplă dacă 2 participanți la admitere au acceași medie de admitere?


În situația când 2 persoane au acceași medie de admitere se ia în considerare nota obținută la proba scrisă de la limba și literatură română pentru admiterea la licență, și media ponderată a anilor de studiu din ciclul licență pentru admiterea la master.


3. Care este diferența între un program acreditat si unul autorizat?


Conform legii, procesul de acreditare a instituţiilor de învăţământ superior cuprinde două faze:

  • autorizarea de funcţionare provizorie, care acordă dreptul de organizare a admiterii şi de desfăşurare a procesului de învăţamânt;
  • acreditarea, care acordă şi dreptul de a organiza examen de licenţă. Pentru ca o facultate să solicite acreditarea, ea trebuie să aibă trei promoţii de absolvenţi şi să fie autorizată.


4. Care sunt deosebirile între forma de învățământ cu frecvența, cea cu frecvență redusă și cea la distanță?


Forma de învățământ cu frecvență presupune desfășurarea și participarea la cursuri și seminarii zilnic între orele 8-20. Prezenta este obligatorie atât la cursuri cât și la seminarii, de aceea este dificil pentru cei ce au un loc de muncă.
Forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (FR), caracterizată prin activităţi dedicate mai ales unor cursuri de sinteză şi pregătirii aplicative, programate în mod compact şi periodic, presupunând întâlnirea nemijlocită, în spaţiul universitar, a studenţilor cu cadrele didactice de predare, completate de alte mijloace de pregătire specifice învăţământului la distanţă.
Forma de învăţământ la distanţă este caracterizată prin utilizarea unor resurse electronice, informatice şi de comunicaţii specifice, activităţi de autoînvăţare şi autoevaluare completate de activităţi specifice de tutorat.

5. Ce reprezintă creditele?


Creditele sunt valori numerice cuprinse de regulă între 1 și 30, alocate unor unități de cursuri și altor activități didactice incluse în planul de învățământ dintr-un semestru.
In alocarea numarului de credite pentru fiecare disciplina /activitate se are în vedere, în exclusivitate, cantitatea de munca (workload) pe care o solicita studentului mediu disciplina/activitatea respectiva, raportata la totalul cantitatii de munca necesara pentru a promova un an întreg de studiu. Cantitatea de munca a studentului vizeaza orele de prezenta fizica la activitatile didactice organizate (cursuri, seminarii, lucrari practice, atelier etc) dar si orele de studiu individual, elaborare de lucrari, cercetare etc, necesare pentru atingerea obiectivelor formative ale disciplinei, ca parte componenta a viitorului profil profesional.
Creditele sunt acordate numai dupa încheierea cu succes a activitatii cerute si evaluarea corespunzatoare a rezultatelor întelese ca seturi de competente dobândite, respectiv ceea ce studentul stie, întelege si este capabil sa faca în urma frecventarii disciplinei respective.


6. Care este numărul minim de credite necesare pentru a promova în anul universitar următor?


7. Dacă nu sunt mulțumit de rezultatul obținut la un examen, îmi pot mări nota? Cum?


8. Care sunt responsabilitățile îndrumătorilor dintre forma de învățământ cu frecvența, cea cu frecvență redusă și cea la distanță?

Forma de învățământ cu frecvență presupune desfășurarea și participarea la cursuri și seminarii zilnic între orele 8-20. Prezenta este obligatorie atât la cursuri cât și la seminarii, de aceea este dificil pentru cei ce au un loc de muncă.


10. Forma de învăţământ cu n?


11. Ce sunt restanțele? Dar reexaminările?


O restanță constă în susținerea unui examen ce nu a fost promovat în cadrul sesiunii de vară/iarna de examene. Reexaminările reprezintă susținerea unui examen ce nu a fost promovat în sesiunea de restanțe.


12. Există posibilitatea să modific forma de învățământ pe parcursul anilor de studiu?


Da, pe parcursul anilor de studiu, există posibilitatea de a schimba forma de învățământ pentru care ai optat inițial, dacă se îndeplinesc următoarele condiții:

  • Să nu se realizeze pentru anul terminal
  • Să ai numarul minin de credite pentru a promova

Această schimbare se poate realiza doar anual, nu de la un semestru la altul.

FACULTY OF LAW

Chief Secretary: Anca Alexandra Dodan
Tel: +40.372.361.207
E-mail: drept@univ-danubius.ro
 

FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES

Chief Secretary: Viorica - Veronica Serea
Tel: +40.372.361.217
E-mail: economic@univ-danubius.ro

FACULTY OF COMMUNICATION AND INTERNATIONAL RELATIONS

Chief Secretary: Daniela Tănase
Tel: +40.372.361.227
E-mail: cri@univ-danubius.ro

Rector's Office

Senior Assistant to the Rector:
Mihai Ana-Iuliana
Information for Students: +40.372.361.251
Inter-Institutional Relations: +40.372.361.102
Fax: +40.372.361.290
E-mail: rectorat@univ-danubius.ro
 
Sus