Studenti

Contracte de scolarizare

Incheierea contractelor de studii - procedura generala (PG-09 Ed.8)

1. CONTRACT CADRU  LICENTA IF FR ID SAMPLE

2. Contract anexa an I licenta IF_FR_ID, DR, FSE, CRI SAMPLE

3. Contract anexa an I licenta IF PSIHOLOGIE SAMPLE

4. Contract anexa an II IF, FR, ID DR, FSE, CRI si an III IF, FR, ID DR SAMPLE

5. Contract anexa an II licenta IF PSIHOLOGIE SAMPLE

6. Contract anexa an III licenta IF, ID, FR FSE, FCRI si an IV IF, ID, FR DR SAMPLE

7. Anexa contract prelungire a scolaritatii licenta IF, FR, ID DR, FSE, FCRI SAMPLE

8. Contract Cadru reinm transf in an sup licenta IF FR ID SAMPLE

9. CONTRACT CADRU MASTER IF FR SAMPLE

10. Contract anexa an I master IF DR DCV SAMPLE

11. Contract anexa an I master IF, FR DR, FSE, CRI SAMPLE

12. Contract anexa an II master IF, FR DR SAMPLE

13. Contract anexa an II master IF, FR DR, FSE, CRI SAMPLE

14. Anexa contract prelungire master IF FSE, CRI SAMPLE

15. Anexa contract prelungire master IF, FR DR SAMPLE

16. Contract Cadru de studii universitare pentru reinmatriculare master IF FR SAMPLE

18. Contract anexa an II IF, FR, ID DR, FSE, CRI si an III IF, FR, ID DR prelungire an penultim SAMPLE

19. Contract scolarizare Postuniv MJAP SAMPLE

20. Contract scolarizare Postuniv DAP SAMPLE

21. Contract scolarizare Postuniv PJDCP SAMPLE

22. Contract anexa an III licenta IF PSIHOLOGIE SAMPLE

23. Contract scolarizare Postuniv IPLS SAMPLE

24. Contract scolarizare Postuniv PJC SAMPLE

25. Contract scolarizare Postuniv IDFASC SAMPLE

26. Contract anexa an II master IF DR DCV SAMPLE

27. Contract scolarizare DPPD NIVEL I MONOSPECIALIZARE (postuniv) SAMPLE

28. Contract scolarizare nivel I (licenta) SAMPLE

29. Contract scolarizare nivel II (masterat) SAMPLE

30. Contract anexa an II master IF FSE, FCRI engl SAMPLE

31. Anexa contract prelungire a scolaritatii licenta IF PSIHOLOGIE SAMPLE

Fișe de disciplină Gestiunea Financiara a Afacerilor in Spatiul European

ANUL I  
 Semestrul I

Învățământ cu frecvență

IF

 1. Finanțele publice și principii generale ale fiscalității file 
 2. Fiscalitate directă file
 3. Evaluarea economică și financiară a afacerii file
 4. Afaceri electronice file
 5. Etică și integritate academică file
 
 Semestrul II

Învățământ cu frecvență

IF

 6. Sancțiuni și căi de contestare file
 7.  Audit statutar file
 8. Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România file
 9. Contribuții sociale obligatorii file
 10.  Drept comercial și fiscal file
 11. Practica de specialitate file 
                                  ANUL II
 Semestrul I

Învățământ cu frecvență

IF

1.  Fiscalitate indirectă file
2.  Politici financiare europene file
3. Standarde financiar-contabile și directive europene file
4. Gestiune financiar-bancară file
5. Aspecte privind procedura fiscală  file
   
 Semestrul II

Învățământ cu frecvență

IF

6. Standarde europene şi internaţionale de raportare financiară  file
7. Proceduri și legislație vamală  file
8. Expertiză și etică în gestiunea afacerilor  file
9. Cercetare ştiințifică  file
10. Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație  file

Fișe de disciplină Management financiar public și privat

ANUL I  
 Semestrul I

Învățământ cu frecvență

IF

1.  Etică și integritate academică file 
2.  Sisteme financiar contabile comparate file
3.  Managementul portofoliilor publice și private file
4.  Management strategic al administraţiei publice file
5.  Politici publice europene file
 
 Semestrul II

Învățământ cu frecvență

IF

6.  Sisteme fiscale comparate
file
7.  Expertiză financiară şi contabilă file
8.  Diagnosticul şi evaluarea firmei file
9.  Drept comercial şi financiar file
10. Practica de specialitate file
   
                                  ANUL II
 Semestrul I

Învățământ cu frecvență

IF

1. Pieţe financiare şi tranzacţii bursiere file
2. Doctrină şi deontologie profesională file
3. Fiscalitate şi politică fiscală file
4. Contabilitate financiară aprofundată file
   
 Semestrul II

Învățământ cu frecvență

IF

5. Audit financiar contabil  file
6. Managementul riscurilor financiar-bancare  file
7. Managementul sistemelor informaţionale  file
8. Politici economice și financiare  file
9. Cercetare ştiințifică  file
10. Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație  file

FACULTY OF LAW

Chief Secretary: Anca Alexandra Dodan
Tel: +40.372.361.207
E-mail: drept@univ-danubius.ro
 

FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES

Chief Secretary: Viorica - Veronica Serea
Tel: +40.372.361.217
E-mail: economic@univ-danubius.ro

FACULTY OF COMMUNICATION AND INTERNATIONAL RELATIONS

Chief Secretary: Daniela Tănase
Tel: +40.372.361.227
E-mail: cri@univ-danubius.ro

Rector's Office

Senior Assistant to the Rector:
Mihai Ana-Iuliana
Information for Students: +40.372.361.251
Inter-Institutional Relations: +40.372.361.102
Fax: +40.372.361.290
E-mail: rectorat@univ-danubius.ro
 
Sus