Facultatea de Drept

Licență Drept  | I-IV IF | I-IV ID | I-IV IFR |
Drept și Administrație Publică Europeană  | IF | IFR |
Dreptul Uniunii Europene| IF |
Științe Penale| IF

Cursuri Postuniversitare Drept

Dreptul Achizițiilor Publice
Infracțiuni Prevăzute în Legi Speciale
Mecanisme Juridice pentru o Administrație Performantă

Protecția Juridică a Datelor cu Caracter Personal

Facultatea de Științe Economice

Finanțe și bănci  | IF | ID |
Economia comerțului, turismului și serviciilor | IF | ID |
Contabilitate și informatică de gestiune | IF | FR
Management financiar public și privat | IF
Gestiunea Financiara a Afacerilor in Spatiul European | IF
Managementul Afacerilor in Comert si Turism | IF
Audit si Control Public si Privat | IF
Shipping and International Trade and Finance | IF | 

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Comunicare și relații publice  | IFID |
Relații Internaționale și Studii Europene | IF | ID |
Psihologie | IF


Afaceri şi Economie Internaţională | IF |

Managementul Securității Informațiilor în Relațiile Internaționale | IF |

 

 

 

 

FACULTY OF LAW

Chief Secretary: Anca Alexandra Dodan
Tel: +40.372.361.207
E-mail: drept@univ-danubius.ro
 

FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES

Chief Secretary: Viorica - Veronica Serea
Tel: +40.372.361.217
E-mail: economic@univ-danubius.ro

FACULTY OF COMMUNICATION AND INTERNATIONAL RELATIONS

Chief Secretary: Daniela Tănase
Tel: +40.372.361.227
E-mail: cri@univ-danubius.ro

Rector's Office

Senior Assistant to the Rector:
Mihai Ana-Iuliana
Information for Students: +40.372.361.251
Inter-Institutional Relations: +40.372.361.102
Fax: +40.372.361.290
E-mail: rectorat@univ-danubius.ro
 
Sus