Academic

Concurs pentru ocuparea functiei de decan

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE DECAN - 2016

În conformitate cu prevederile art. 211 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 şi art. 70 din Carta Universităţii "Danubius" din Galaţi, decanii sunt selectaţi prin concurs public, organizat de către Rectorul ales în data de 15.02.2016 al Universităţii "Danubius" din Galaţi şi numit prin Ordinul M.E.N.C.S. nr. 3246/29.02.2016.

La concurs pot participa persoane din cadrul universității sau din orice facultate de profil din țară ori din străinătate, cu condiția obținerii prealabile a avizului consiliului facultății.

Înscrierea la concursul pentru funcția de decan se face la Rectorat, în perioada specificată din Calendar.

Cererea de înscriere (formularul din atasament) la concurs va fi însoțită de:
a) curriculum-vitae în format european;
b) plan managerial.

Consiliul facultății are obligația să audieze candidații și să dea aviz favorabil pentru cel puțin 2 dintre aceștia.

Concursul pentru selectarea decanilor constă în următoarele două probe:
a) evaluarea ofertei manageriale;
b) interviu.

Interviul constă în verificarea cunoștințelor candidaților în domeniul legislației educaționale.

După finalizarea concursului, comisia de concurs va înainta rezultatele finale, spre validare, senatului universitar.

Validarea concursului se face prin hotărâre a senatului, adoptată cu votul majorității simple a membrilor acestuia.

 

Documente:

Calendar

Cerere de inscriere

Metodologie

Rezultate Concurs

Concurs pentru ocuparea functiei de decan

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE DECAN - 2016

În conformitate cu prevederile art. 211 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 şi art. 70 din Carta Universităţii "Danubius" din Galaţi, decanii sunt selectaţi prin concurs public, organizat de către Rectorul ales în data de 15.02.2016 al Universităţii "Danubius" din Galaţi şi numit prin Ordinul M.E.N.C.S. nr. 3246/29.02.2016.

La concurs pot participa persoane din cadrul universității sau din orice facultate de profil din țară ori din străinătate, cu condiția obținerii prealabile a avizului consiliului facultății.

Înscrierea la concursul pentru funcția de decan se face la Rectorat, în perioada specificată din Calendar.

Cererea de înscriere (formularul din atasament) la concurs va fi însoțită de:
a) curriculum-vitae în format european;
b) plan managerial.

Consiliul facultății are obligația să audieze candidații și să dea aviz favorabil pentru cel puțin 2 dintre aceștia.

Concursul pentru selectarea decanilor constă în următoarele două probe:
a) evaluarea ofertei manageriale;
b) interviu.

Interviul constă în verificarea cunoștințelor candidaților în domeniul legislației educaționale.

După finalizarea concursului, comisia de concurs va înainta rezultatele finale, spre validare, senatului universitar.

Validarea concursului se face prin hotărâre a senatului, adoptată cu votul majorității simple a membrilor acestuia.

 

Documente:

Calendar

Cerere de inscriere

Metodologie

Rezultate Concurs

Programe ID-IFR

Facultatea Domeniul

Specializarea/

Program de studii

Nivelul de studii

Acreditat/

Autorizat provizoriu

Facultatea de Drept Drept Drept-ID licenţă A
Drept Drept-IFR licenţă A
Drept Drept și administrație publică europeană-IFR

master A
Facultatea de Științe Economice Finanţe Finanţe şi bănci-ID licenţă A
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor-ID licenţă A
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune-IFR licenţă A

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Ştiinţe ale Comunicării Comunicare şi relaţii publice-ID licenţă A
RISE Relaţii internaţionale şi studii europene-ID licenţă AP

Notă: A= Acreditat; AP=Autorizat provizoriu

Studentii de la formele de invatamant IFR si ID obtin competentele profesionale şi transversale identice cu absolventii formei de invatamant cu frecventa.

FACULTY OF LAW

Chief Secretary: Anca Alexandra Dodan
Tel: +40.372.361.207
E-mail: drept@univ-danubius.ro
 

FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES

Chief Secretary: Viorica - Veronica Serea
Tel: +40.372.361.217
E-mail: economic@univ-danubius.ro

FACULTY OF COMMUNICATION AND INTERNATIONAL RELATIONS

Chief Secretary: Daniela Tănase
Tel: +40.372.361.227
E-mail: cri@univ-danubius.ro

Rector's Office

Senior Assistant to the Rector:
Mihai Ana-Iuliana
Information for Students: +40.372.361.251
Inter-Institutional Relations: +40.372.361.102
Fax: +40.372.361.290
E-mail: rectorat@univ-danubius.ro
 
Sus