Academic

Concursuri posturi didactice

Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs următoarele posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii:

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Biroul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioada 25 noiembrie  2015 – 10 ianuarie 2016.

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite şi pe site-ul web specializat al M.E.C.S., la adresa http://jobs.edu.ro/index.php

Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de M.E.C.S: http://jobs.edu.ro/index.php

 

FACULTATEA DE DREPT

Departamentul de drept public și drept privat


Profesor, poziţia 7, disciplinele: Clinică judiciară, Individualizarea sancţiunilor de drept penal, Cooperare judiciară în materie penală în Uniunea Europeană.

Fisa de verificare standarde minimale profesor - Drept

Candidat: Conf.univ.dr. Rusu Ion

CV | Lista de lucrari | Fisa de verificare


Conferenţiar, poziția 12, disciplinele: Drept procesual penal–I, Drept procesual penal–II.

Fisa de verificare standarde minimale conferentiar - Drept

Candidat: Conf.univ.dr. Monica Pocora

CV | Lista de lucrari | Fisa de verificare


Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Biroul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioada 25 noiembrie 2015 – 10 ianuarie 2016.

Decizii Comisii concursuri didactice sem. I 2015_2016 

Relaţii la telefon: 0372361116 - Mihaela FRIGIOIU

Anunt privind desfasurarea concursului

REZULTATELE CONCURSULUI

Documente:

Actele necesare la dosarul de inscriere la concurs

Calendarul concursului sem. I 2015-2016

Cerere înscriere concurs posturi didactice

Coperta dosarului de inscriere la concurs

DECLARATIE incompatibilitate concursuri Legea nr. 1 din 2011

Metodologie si standarde minimale UDG

Concursuri posturi didactice

Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs următoarele posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii:

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Biroul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioada 25 noiembrie  2015 – 10 ianuarie 2016.

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite şi pe site-ul web specializat al M.E.C.S., la adresa http://jobs.edu.ro/index.php

Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de M.E.C.S:

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Departamentul de finanțe și administrarea afacerilor


Lector, poziţia 25, disciplinele: Expertiză contabilă şi consultanță fiscală, Contabilitatea instituțiilor publice, Contabilitate publică, Analiză economico-financiară.

Candidat: Asist.univ.dr. Constandache Nicoleta

CV | Lista de lucrari | Fisa de verificare


Lector, poziţia 26, disciplinele: Marketing, Marketing internațional, Tehnica negocierilor în afaceri, Comportamentul consumatorului.

Candidat: Asist.univ.dr. Bălău Mădălina

CV | Lista de lucrari | Fisa de verificare


Lector, poziţia 27, disciplinele: Doctrine economice contemporane, Preţuri şi concurenţă, Microeconomie, Macroeconomie.

Candidat: Asist.univ.dr. Ioan Gina

CV | Lista de lucrari | Fisa de verificare


Lector, poziţia 28, disciplinele: Economie comercială, Previziuni macroeconomice, Economia întreprinderii, Ecoturism şi turism rural.

Candidat: Asist.univ.dr. Puşcaciu Rose-Marie

CV | Lista de lucrari | Fisa de verificare


Lector, poziţia 29, disciplinele: Investiţii directe și finanțarea lor, Gestiunea financiară a întreprinderii, Produse şi servicii bancare, Asigurări şi protecţie socială.

Fisa de verificare standarde minimale lector - Stiinte Economice


 

 

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Biroul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioada 25 noiembrie 2015 – 10 ianuarie 2016.

Decizii Comisii concursuri didactice sem. I 2015_2016

Relaţii la telefon: 0372361116 - Mihaela FRIGIOIU

Anunt privind desfasurarea concursului
REZULTATELE CONCURSULUI

Documente:

Actele necesare la dosarul de inscriere la concurs

Calendarul concursului sem. I 2015-2016

Cerere înscriere concurs posturi didactice

Coperta dosarului de inscriere la concurs

DECLARATIE incompatibilitate concursuri Legea nr. 1 din 2011

Metodologie si standarde minimale UDG

Concursuri posturi didactice

Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs următoarele posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii:

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Biroul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioada 25 noiembrie  2015 – 10 ianuarie 2016.

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite şi pe site-ul web specializat al M.E.C.S., la adresa http://jobs.edu.ro/index.php

Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de M.E.C.S:

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Departamentul de finanțe și administrarea afacerilor

Lector, poziţia 25, disciplinele: Expertiză contabilă şi consultanță fiscală, Contabilitatea instituțiilor publice, Contabilitate publică, Analiză economico-financiară.

Lector, poziţia 26, disciplinele: Marketing, Marketing internațional, Tehnica negocierilor în afaceri, Comportamentul consumatorului.

Lector, poziţia 27, disciplinele: Doctrine economice contemporane, Preţuri şi concurenţă, Microeconomie, Macroeconomie.

Lector, poziţia 28, disciplinele: Economie comercială, Previziuni macroeconomice, Economia întreprinderii, Ecoturism şi turism rural.

Lector, poziţia 29, disciplinele: Investiţii directe și finanțarea lor, Gestiunea financiară a întreprinderii, Produse şi servicii bancare, Asigurări şi protecţie socială.

Fisa de verificare standarde minimale lector - Stiinte Economice

 

FACULTATEA DE DREPT

Departamentul de drept public și drept privat

Profesor, poziţia 7, disciplinele: Clinică judiciară, Individualizarea sancţiunilor de drept penal, Cooperare judiciară în materie penală în Uniunea Europeană.

Fisa de verificare standarde minimale profesor - Drept

Conferenţiar, poziția 12, disciplinele: Drept procesual penal–I, Drept procesual penal–II.

Fisa de verificare standarde minimale conferentiar - Drept

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Biroul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioada 25 noiembrie 2015 – 10 ianuarie 2016.

Relaţii la telefon: 0372361116 - Mihaela FRIGIOIU

Documente:

Actele necesare la dosarul de inscriere la concurs

Calendarul concursului sem. I 2015-2016

Cerere înscriere concurs posturi didactice

Coperta dosarului de inscriere la concurs

DECLARATIE incompatibilitate concursuri Legea nr. 1 din 2011

Metodologie si standarde minimale UDG

Concurs pentru ocuparea functiei de decan

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE DECAN - 2016

În conformitate cu prevederile art. 211 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 şi art. 70 din Carta Universităţii "Danubius" din Galaţi, decanii sunt selectaţi prin concurs public, organizat de către Rectorul ales în data de 15.02.2016 al Universităţii "Danubius" din Galaţi şi numit prin Ordinul M.E.N.C.S. nr. 3246/29.02.2016.

La concurs pot participa persoane din cadrul universității sau din orice facultate de profil din țară ori din străinătate, cu condiția obținerii prealabile a avizului consiliului facultății.

Înscrierea la concursul pentru funcția de decan se face la Rectorat, în perioada specificată din Calendar.

Cererea de înscriere (formularul din atasament) la concurs va fi însoțită de:
a) curriculum-vitae în format european;
b) plan managerial.

Consiliul facultății are obligația să audieze candidații și să dea aviz favorabil pentru cel puțin 2 dintre aceștia.

Concursul pentru selectarea decanilor constă în următoarele două probe:
a) evaluarea ofertei manageriale;
b) interviu.

Interviul constă în verificarea cunoștințelor candidaților în domeniul legislației educaționale.

După finalizarea concursului, comisia de concurs va înainta rezultatele finale, spre validare, senatului universitar.

Validarea concursului se face prin hotărâre a senatului, adoptată cu votul majorității simple a membrilor acestuia.

 

Documente:

Calendar

Cerere de inscriere

Metodologie

Rezultate Concurs

FACULTY OF LAW

Chief Secretary: Anca Alexandra Dodan
Tel: +40.372.361.207
E-mail: drept@univ-danubius.ro
 

FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES

Chief Secretary: Viorica - Veronica Serea
Tel: +40.372.361.217
E-mail: economic@univ-danubius.ro

FACULTY OF COMMUNICATION AND INTERNATIONAL RELATIONS

Chief Secretary: Daniela Tănase
Tel: +40.372.361.227
E-mail: cri@univ-danubius.ro

Rector's Office

Senior Assistant to the Rector:
Mihai Ana-Iuliana
Information for Students: +40.372.361.251
Inter-Institutional Relations: +40.372.361.102
Fax: +40.372.361.290
E-mail: rectorat@univ-danubius.ro
 
Sus