Gabriela Marchis

C.V.

Director de Departament

Tel. 0372 361 135

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 DAC
 

Carmen Teodorașcu

C.V.

Specialist în domeniul calității

Tel. 0372 361 136

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 rsz 1rsz teodorascucarmen

Boza Tanta

C.V.

Secretar DAC

Tel. 0372 361 136

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BOZA TANTA

În urma unei decizii strategice a top-managementului, Universitatea „Danubius” din Galaţi și-a proiectat, implementat și menţinut un sistem de management al calităţii care îndeplineşte cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2015, care să dea încredere şi să crească gradul de satisfacţie al „clienţilor” noştri și să demonstreze capacitatea Universităţii de asigurare permanentă a cerinţelor acestora și a reglementărilor specifice în vigoare.

Activităţile pentru care s-a implementat SMC, respectiv domeniul de activitate pentru care se aplică SMC, sunt:
• învăţământ superior universitar, cod CAEN 8542;
• cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste, cod CAEN 7220.

Domeniul: activităţi de învăţământ superior în ciclurile de licenţă și masterat, activităţi de cercetare-dezvoltare și consultanţă.
Strategia privind managementul calităţii este abordată în Universitatea „Danubius” ca un proces de evaluare sistemică și de îmbunătăţire continuă a calităţii învăţământului, având în vedere stabilirea direcţiilor de acţiune pe termen lung, a obiectivelor cuantificabile, precum și dezvoltarea de strategii pentru înfăptuirea acestor obiective. Principalul mijloc de realizare a controlului asupra modului în care se îndeplinesc obiectivele stabilite îl constituie activitatea de evaluare internă. Aceasta este desfăşurată de către Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calităţii – UDG, coordonată de Rectorul universităţii.

Începând din anul 2008, în Universitatea Danubius funcţionează Departamentul de Asigurare a Calităţii – D.A.C., subordonat Rectorului Universităţii. Departamentul de Asigurare a Calităţii, împreună cu Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii pe universitate, sprijină conducerea universităţii în atingerea obiectivelor referitoare la calitate.

 

Departamentul de Asigurare a Calităţii are următoarea structură:
1. Director D.A.C. - Conf.univ.dr.Gabriela Marchis
2. Specialist în domeniul calității - Carmen Teodorașcu
3. Secretar D.A.C. – Tanța Boza
4. Secretar D.A.C. – Laura Mariana Manea
5. Corpul de evaluatori interni
6. Comisii de evaluare internă

Attachments:
Download this file (Conferinţa ministerială Bucureşti 26.04.2012.pdf)Conferința ministerială București [26.04.2012]1613 kB

FACULTY OF LAW

Chief Secretary: Anca Alexandra Dodan
Tel: +40.372.361.207
E-mail: drept@univ-danubius.ro
 

FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES

Chief Secretary: Viorica - Veronica Serea
Tel: +40.372.361.217
E-mail: economic@univ-danubius.ro

FACULTY OF COMMUNICATION AND INTERNATIONAL RELATIONS

Chief Secretary: Daniela Tănase
Tel: +40.372.361.227
E-mail: cri@univ-danubius.ro

Rector's Office

Senior Assistant to the Rector:
Mihai Ana-Iuliana
Information for Students: +40.372.361.251
Inter-Institutional Relations: +40.372.361.102
Fax: +40.372.361.290
E-mail: rectorat@univ-danubius.ro
 
Sus