CURSURI DE CALIFICARE

Curs de calificare - Infirmiera

DESPRE CURS:

Cursul se adreseaza persoanelor care doresc sa obtina calificarea de "infirmiera". In Cod COR: 513204, acest standard ocupational este definit ca persoana care însoteste persoanele îngrijite la îndeplinirea activitãtilor vietii cotidiene si efectueazã îngrijiri legate de functii de întretinere si continuitate a vietii.Infirmiera contribuie la îmbunãtãtirea stãrii de sãnãtate si la refacerea autonomiei, în mãsura în care este posibil.
Infirmiera lucreazã în colaborare si sub responsabilitatea unui asistent medical, cel mai adesea, în cadrul unei echipe pluridisciplinare si participã la îngrijirile de sãnãtate preventive, curative sau paleative.

Infirmiera îsi exercitã activitatea în mediu spitalicesc sau extraspitalicesc, în sectorul medical, medico-social sau social.

Infirmiera participa efectiv la :

-asigurarea unui mediu de viatã si climat adecvat îngrijirii complexe din
punct de vedere, fizic, psihic, afectiv;

-asigurarea igienei si a spatiului de viatã a persoanei îngrijite;

-asigurarea hidratãrii si a alimentatiei corespunzãtoare a persoanei îngrijite;

-stimularea participãrii persoanei îngrijite la activitãtile zilnice;

-transportul si însotirea persoanei ingrijite etc. respectând permanent drepturile si confidentialitatea privind evolutia stãrii de sãnãtate a persoanei ingrijite.

COMPETENTE DOBANDITE:

 1. Planificarea propriei activităţi
 2. Perfecţionarea continuă
 3. Lucrul în echipa multidisciplinară
 4. Comunicarea interactivă
 5. Respectarea drepturilor persoanei îngrijite
 6. Supravegherea stării de sănătate a persoanei îngrijite
 7. Alimentarea şi hidratarea a persoanei îngrijite
 8. Igienizarea spaţiului în care se află persoana îngrijită
 9. Acordarea îngrijirilor de igienă pentru persoanele îngrijite
 10. Transportarea rufăriei
 11. Transportul persoanelor îngrijite

 

ORGANIZARE:

La absolvirea cursului se obtine un CERTIFICAT DE CALIFICARE si un SUPLIMENT DESCRIPTIV pentru calificarea ca INFIRMIERA eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetarii Nationale si Ministerul Muncii Familiei Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.

Acte necesare pentru inscriere:

1.copie CI/BI participanti.

2.copie certificat de casatorie participanti (daca este cazul);

3.copie diploma ultima forma de invatamant absolvita de participanti (minim 10 clase);

4.CV-ul;

6.adeverinta medic familie – apt pentru a urma acest curs

5.completarea fisei de inscriere (Click aici)

Actele se depun la Secretariatul Universitatii Danubius (Bd. Galati, nr. 3, Galati).

FORMA DE EVALUARE: 720 ore

NR. DE ORE DE CURS: proba scrisa si proba practica

TAXA DE PARTICIPARE LA CURS: 800 lei

Puteti achita taxa de participare la curs in contul:
RO76 INGB 0000 9999 0399 0511
ING BANK - SUCURSALA GALATI

Informatii suplimentare se pot obtine la numerele de telefon: 0745 599 469 – Lacramioara MOCANU, 0372 361 251 – Angelica CARP

Cursul este sustinut de ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA INVATAMANTULUI EUROPEAN BACAU

http://www.apieb.ro/

Cursul este acreditat de ANC si Ministerul Sanatatii

http://www.anc.edu.ro

Curs de calificare - Tehnician veterinar

DESPRE CURS:

Acest curs isi propune obandirea unor noi competente profesionale de catre persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, a salariatilor agentilor economici cat si a persoanelor interesate, in vederea exercitarii unei activitati profesionale sau schimbarea meseriei, prin frecventarea si absolvirea unui curs de calificare sau recalificare, perfectionare.

TEMATICA:

1. ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ;
2. ASIGURAREA CALITĂŢII;
3. DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII PERFORMANŢEI;
4. IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII;
5.LUCRUL ÎN ECHIPĂ;
6.GESTIUNEA ŞI EVIDENŢA ECONOMICĂ
7.FACTORI CLIMATICI ŞI EDAFICI;
8. HRĂNIREA ANIMALELOR;
9. ÎNGRIJIREA ŞI ÎNTREŢINEREA ANIMALELOR;
10.ELEMENTE DE ECOLOGIE;
11.PREVENIREA ŞI COMBATEREA POLUĂRII MEDIULUI;
12.TEHNOLOGII SPECIFICE DE CREŞTERE A ANIMALELOR;
13.BIOTEHNOLOGII MODERNE ÎN CREŞTEREA ANIMALELOR;
14.MICROBIOLOGIE;
15.ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA ANIMALELOR;
16. ANATOMIA PATOLOGICĂ ŞI FIZIOPATOLGIA;
17. FARMACOLOGIA;
18. SEMIOLOGIA;
19. PATOLOGIE MEDICALĂ;
20.PARAZITOLOGIA;
21.PATOLOGIA CHIRURGICALĂ;
22. PATOLOGIA OBSTETRICALĂ;
23.PATOLOGIA INFECŢIOASĂ;
24. CONTROLUL SANITAR VETERINAR AL ALIMENTELOR;
25.LEGISLAŢIA MUNCII.

ORGANIZARE:

La absolvirea cursului se obtine un CERTIFICAT DE ABSOLVIRE si un SUPLIMENT DESCRIPTIV pentru perfectionarea ca TEHNICIAN VETERINAR, eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetarii Nationale si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.

Inscrierile se fac pe baza formularului de inscriere (Click aici) care trebuie depus la Secretariatul Universitatii Danubius (BD. Galati, nr. 3, Galati).

Conditii de inscriere:

1.copie CI/BI participanti.

2.copie certificat de casatorie participanti (daca este cazul);

3.copie diploma ultima forma de invatamant absolvita de participanti (minim diploma bacalaureat/adeverinta liceu);

4.CV-ul;

FORMA DE EVALUARE:proba scrisa si proba practica

NR. DE ORE DE CURS: 1080 ore

Taxa de participare la curs este de 2 000 lei

Puteti achita taxa de participare la curs in contul:
RO76 INGB 0000 9999 0399 0511
ING BANK - SUCURSALA GALATI

Informatii suplimentare se pot obtine si la numerele de telefon: 0745 599 469 – Lacramioara MOCANU, 0372 361 251 – Angelica CARP

Cursul este sustinut de ASOCIATIAPENTRU PROMOVAREA INVATAMANTULUI EUROPEAN BACAU

http://www.apieb.ro/

Cursul este acreditat de ANC

http://www.anc.edu.ro

FACULTY OF LAW

Chief Secretary: Anca Alexandra Dodan
Tel: +40.372.361.207
E-mail: drept@univ-danubius.ro
 

FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES

Chief Secretary: Viorica - Veronica Serea
Tel: +40.372.361.217
E-mail: economic@univ-danubius.ro

FACULTY OF COMMUNICATION AND INTERNATIONAL RELATIONS

Chief Secretary: Daniela Tănase
Tel: +40.372.361.227
E-mail: cri@univ-danubius.ro

Rector's Office

Senior Assistant to the Rector:
Mihai Ana-Iuliana
Information for Students: +40.372.361.251
Inter-Institutional Relations: +40.372.361.102
Fax: +40.372.361.290
E-mail: rectorat@univ-danubius.ro
 
Sus