DiSEDD

Documente de lucru

Seria Documentelor de lucru DiSEDD are rolul de platformă de publicare preliminară a lucrărilor de cercetare ce urmează a fi trimise spre publicare revistelor cu grad ridicat de impact științific la nivel internațional. Toate articolele publicate în această serie sunt supuse unui proces inițial de recenzie înainte de aparița lor online pe pagina DiSEDD.

Rapoarte

Centrul de Cercetări DiSEDD publică serii de rapoarte, documente de lucru, studii și analize, toate disponibile gratuit online, sub condiția respectării drepturilor de autor.

Rapoartele DiSEDD oferă analize concrete privind dezvoltarea actuală în domeniile socio-economic, legislativ, tehnologiiei informației, la nivel național, european și mondial, în contextul dezvoltării durabile.

Rapoartele apar de regulă în limba română, dar o parte dintre ele se pot regăsi și traduse în limba engleză. Toate rapoartele prezintă rezumate în limba engleză.

Proiecte incheiate

Denumire proiect /Rolul DiSEDD Scurtă descriere a proiectului Pagina web a proiectului

Training service for operators in the system of lifelong learning and professional formation and active labor politics (Training for ITE Integration)

Rolul DiSEDD: Partener

Coordonator pentru DiSEDD: Doinita ARITON

Leonardo da Vinci, Lifelong Learning Programme 2007-2013, Multilateral projects transfer of innovation,

Project ID: LLP- LDV/TOI/2007/IT/403

Coordinator: Area Lavoro, Formazione ed Istruzione,

Provincia Di Perugia, Italia

http://www.ldv-tfi.eu/project.htm

Study on TEchnology’s impact in Primary Schools (STEPS)

Rolul DiSEDD: Corespondent national

Coordonator pentru DiSEDD: Doinita ARITON

DG Education and Culture of the European Commission,

European Schoolnet tender to EACEA/2007/04: “Study on the impact of ICT in primary schools”

Coordination: European Schoolnet (legal name: EUN Partnership AISBL; short name EUN) and Empirica (short name EMP)

http://steps-project.wikispaces.com/National+Correspondents

eHealth benchmarking

Rolul DiSEDD: Corespondent national

Coordonator pentru DiSEDD: Doinita ARITON

DG Information Society and Media of the European Commission

Coordinator:

Empirica Gesellschaft für Kommunikations– und Technologieforschung mbH, Bonn, Germany

www.enir.org/projects/ehealth_benchmarking.html

VirIncCreate – Virtual business incubator for the creative industries

Rolul DiSEDD: Partener

Coordonator pentru DiSEDD: Viorel ARITON

Leonardo da Vinci Community Action Programme on Vocational Training, Second Phase 2000-2006, Procedure B, Pilot Projects, Language Competences, Transnational Networks, Agreement no. 2006 UK/06/B/F/PP - 162_514

Coordinator:

Pacificstream Ltd. Liverpool UK

www.vicreative.org

EUQuaSIT – European qualification strategies in Information and Communication Technology

Rolul DiSEDD: Partener

Coordonator pentru DiSEDD: Viorel ARITON

Leonardo da Vinci Community, Vocational Training Action Programme, Second Phase 2000-2006, Procedure C, Thematic actions, reference material and EUR projects,

Coordinator:

Germany: biat - Berufsbildungsinstitut Arbeit und Technik - University of Flensburg

www.euquasit.net

Proiecte in desfasurare

Denumire proiect /Rolul DiSEDD Scurtă descriere a proiectului Pagina web a proiectului

Social Innovation - Driving Force for Social Change (SI-DRIVE)

Rolul DiSEDD: Partener

Coordinator pentru DiSEDD: Viorel ARITON.

FP7-SSH.2013.3.2-1 – Social Innovation – empowering people, changing societies? European Project.

SI-DRIVE extinde cunoștințele privind inovarea socială în trei direcții majore:

extends knowledge about social innovation (SI) in three major directions:
- Integrarea teoriilor si metodologiilor de cercetare pentru a largi intelegerea inovarii sociale, conducand   catre o noua paradigma cuprinzatoare a inovarii.

- Angajarea unei cartografieri europene si globale a inovarii sociale,facand referire astfel la diferite contexte sociale, economice, cultural, istorice si religioase ]ntalnite in opt regiuni majore ale lumii.

- Furnizarea factorilor de decizie politica si practicienilor de elemente relevante prin intermediul analizelor aprofundate si studiilor de caz referitoare la sapte domenii politice, prin comparatii inter-europene si inter-regionale la nivel mondial, previzionari si mese rotunde. Coordinator: Technische Universitat Dortmund, Germany

www.si-drive.eu

Membri

Aderare

Calitatea de membru/colaborator al CC-DiSEDD este aprobată de Consiliul Ştiinţific al Centrului.

Tinerii cercetători, doctoranzii şi studenţii care doresc implicarea în activitatea de cercetare a Centrului vor putea obţine calitatea de membru asociat/colaborator asociat al CC-DiSEDD dacă ariile lor de interes ştiinţific sunt în concordanţă cu domeniile de cercetare ştiinţifică specifice Centrului.

Criterii minime ce trebuie îndeplinite pentru obţinerea calităţii de membru/colaborator DiSEDD sunt:

a) să deţină titlul de doctor într-un domeniu ştiinţific compatibil cu domeniile de cercetare ştiinţifică ale Centrului de Cercetări (cu excepția studenților);

b) să demonstreze, prin publicaţiile ştiinţifice realizate, coerenţa, continuitatea şi autonomia ştiinţifică în aria de cercetare aparţinând domeniului de doctorat urmat;

c) cunoaşterea a cel puţin unei limbi străine de circulaţie internaţională

Solicitările de înscriere/colaborare cu Centrul de Cercetări se adresează Consilului Ştiinţific, prin email, însoţite de CV-ul şi lista lucrărilor ştiinţifice reprezentative ale solicitantului.

Lista membrilor

Prenume și Nume Afilierea principală / Domenii de interes științific Statutul in cadrul DiSEDD
Doinita Ariton Mrs. Danubius University - Romania / Director, Președinte Consiliu Științific
Viorel Ariton, Mr. Danubius University - Romania / Membru al Consiliului Științific
Madalina Balau, Mrs. Danubius University - Romania / Director Executiv interimar, membru al Consiliului Științific
Gabriela Marchis, Ms. Danubius University - Romania / Membru al Consiliului Științific
Vasilica Negrut, Mrs. Danubius University - Romania / Membru al Consiliului Științific
Mihaela Nicolau, Mrs. Danubius University - Romania / Piețe Energetice Finanțe și Inovarea Socială în Finanțe, Economia Circulară, Macroeconomie. Director Executiv, membru al Consiliului Științific

Parteneri

Nume proiect Parteneri
Training service for operators in the system of lifelong learning and Professional Formation and active labour politics (TRAINING FOR ITE INTEGRATION)

Italia:

Provincia di Perugia,

Confartigianato Formazione CNIPA Umbria,

IF Italia Forma S.R.L.,

Memory Consult S.R.L.,

Regione Campania - Assessorato all’Istruzione, alla Formazione Prof.le e al Lavoro – Settore Orientamento, Ricerca, Sperimentazione e Consulenza nella Formazione Professionale,

E.C.I.P.A. Umbria – Ente Confederale Istruzione Professionale Artigianato e PMI,

Consorzio Officina,

Regione Puglia - Assessorato Lavoro – Cooperazione- Formazione Professionale,

Innovazione Terziario Società Consortile a Responsabilità Limitata (ITER S.C.A R.L.),

OBR - Organismo Bilaterale Regionale della Campania;

Bulgaria: National Training Center;

Ungaria: R.Ö.M. Regionális Management Önerős Fejlődés Kft.,

Slovacia: EUROFORMES s.r.o. (PK)

VirIncCreate – Virtual business incubator for the creative industries

Spania: Annur-Formacion-Cultura Badajoz

Marea Britanie:

University of Central Lancashire Preston

Creativebias, MDA Liverpool,

Splinter Ltd Liverpool

Innovationworks Ltd Stockport,

Danemarca: LYNfabrikken Aarhus,

Suedia: Nätverket för Upplevelseindustrin Malmo,

Norvegia: Vefsn videregaende skole Mosjoen,

Slovacia: Technická univerzita v Kosiciach,

Belgia: University of Antwerp - Linguapolis Antwerp.

EUQuaSIT – European qualification strategies in Information and Communication Technology

 

Repunlica Cehă: NUOV - National Institute of Technical and Vocational Education, Prague,

Olanda: Kenteq International, Hilversum,

Portugalia: Technoforma S.A., Lisbon,

Romania: Central Systems S.R.L., Constantza

Studies on the SMEs Sector’s Competitiveness with the Aim of Increasing the Regional and Local Durable Growth through Economic and Financial Policies (Stud_Comp_IMM)

 

România:

Universitatea Babes-Boylai Cluj Napoca/ Facultatea de Științe Economice,

Universitatea de Vest Timisoara/ Facultatea de Științe Economice,

Universitatea Dunarea de Jos Galați / Centrul Interinstituțional de Consiliere și Orientare Profesională,

Institutul de cercetare - dezvoltare pentru ecologie acvatica, pescuit si acvacultura Galați

Direcția Județeană de Muncă și Protecție Județeană Galați

Enjoying the biodiversity of the Small Wetland of Braila by Guided Eco-tourism” (SWB_ECO_TOURS)

România:

Rezerva Naturală Insula Mică a Brăilei,

Institutul pentru Dezvoltarea Durabilă a Dunării, Galați

Serbia: Tourist Organization of Municipality Majdanpek

Consiliul stiintific

Conform Regulamentului de Funcționare a DiSEDD, Consiliul Științific garantează, prin atribuțiile pe care le are, calitatea științifică a tuturor activităților desfășurate în cadrul Centrului de Cercetare. Consiliul Științific este format din cercetători, membri ai DiSEDD, iar rolul și funcțiile acestuia sunt detaliate în Regulamentul de Funcționare.

Componența Consiliului Șiințific:

1. Dr. Doinita Ariton

2. Dr. Viorel Ariton

3. Dr. Madalina Balau

4. Dr. Gabriela Marchis

5. Dr. Vasilica Negrut

6. Dr. Mihaela Nicolau


 


 


BalauMadalinaMădălina Bălău este lector în cadrul Facultății de Ştiințe Economice a Universității Danubius din Galați și membru al Consiliului Ştiințific al Centrului de Cercetare privind Dinamica Socio-Economică în Dezvoltarea Durabilă (DiSEDD).

A obținut titlul de doctor în Marketing la Şcoala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor – Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași.

Ariile de cercetare față de care este activ interesată sunt Comportamentul Consumatorului, Consumul Sustenabil, Consumul Simbolic, Modelarea Alegerii Individuale, Strategii în Afaceri și Strategii de Marketing.

În prezent predă cursurile “Marketing”, “Comportamentul consumatorului”, “Cercetări de marketing” și “Marketing Internațional” la Universitatea “Danubius” din Galați.

A participat la implementarea mai multor proiecte naționale și internaționale de dezvoltare socio-economică, precum și în proiecte de cercetare ce au utilizat atât metodologii calitative cât și cantitative. Este recenzor pentru mai multe reviste științifice.

Curriculum Vitae

Lista de lucrări


Marchis GabrielaGabriela Marchis este membru al Asociaţiei Române de Ştiinţe Regionale (A.R.S.R.), membru al European Regional Science Association (E.R.S.A.) și membru al Regional Science Association International (R.S.A.I.).

A absolvit în anul 2002 Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității “Danubius” din Galați și în anul 2006, programul de masterat: Management Financiar și în Administrația Publică din cadrul aceleiași universități.

În anul 2009 a obținut titlul de doctor în domeniul Cibernetică și Statistică Economică, sub egida Academiei de Studii Economice din București, cu teza Impactul extinderii Uniunii Europene asupra strategiilor și politicilor regionale. Rolul fondurilor structurale.

Cariera academică s-a conturat și dezvoltat în cadrul Universității “Danubius” din Galați, din anul 2013 fiind conferențiar universitar la Facultatea de Științe Economice.

Activitatea științifică s-a materializat în următoarele publicații: 17 cărți, 20 articole și studii în reviste internaționale, 34 articole și studii în reviste naționale, 33 articole și studii în volume ale conferințelor internaționale, 10 articole și studii publicate în volume ale conferințelor naționale. A participat la implementarea a 7 proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare.

Domenii de specializare: Strategii și politici de dezvoltate regionale și urbane; Economie europeană; Mediul de afaceri european; Impactul politicii U.E. asupra mediului de afaceri; Sisteme de finanțare europeană; Managementul și auditul proiectelor europene; Afaceri și antreprenoriat în comerț și turism; Proiecte europene în turism și industria ospitalității; Managementul Sistemelor de Calitate în conformitate cu ISO 9001:2015 și ISO 19011:2011.

CV

Lista lucrări publicate


Vasilica Negruț este profesor în cadrul Facultății de Drept, Universitatea „Danubius” din Galați.

Este editor al revistei Acta Universitatis Danubius. Juridica, revistă inclusă în baze de date şi cataloage internaţionale (CEEOL; EBSCO; HEINONLINE; INDEX COPERNICUS; ProQuest; SCIRUS; DOAJ; Magistri et Scholares; Genamics) şi membru în consiliul editorial al altor reviste ştiinţifice din ţară şi din străinătate (Journal of Politics and Law, Canadian Center of Science and Education;Opolskie Studia Administracyjno-Prawne (Polonia); International Journal of Public Policy and Administration Research, Pakistan; Acta Universitatis Danubius. Administratio; Acta Universitatis George Bacovia. Juridica).

Este membru al mai multor asociaţii profesionale: Asociaţia Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” din Sibiu; Grupul European pentru Administraţia Publică (GEAP); Societatea Academică de Ştiinţe Administrative din Bucureşti; Asociaţia Română de Ştiinţe Penale.

A publicat, după obţinerea titlului ştiinţific de doctor în drept, în anul 2001, peste 14 lucrări de specialitate (cărţi), peste 50 de lucrări în reviste indexate în baze de date internaţionale ori ISI, peste 30 de studii în capitole de carte, studii în volume colective sau în volume ale conferinţelor.

În prezent este coordonator de doctorat și predă cursurile Drept administrativ și Dreptul mediului la programul de studii universitare de licență Drept și cursurile Dreptul administrativ al bunurilor, Procedura administrativă, Dreptul european al mediului la programele de studii universitare de master.

CV

Lista lucrări publicate


Mihaela Nicolau este conferențiar în cadrul Facultății de Științe Economice, Universitatea ”Danubius” și director executive al Centrului de Cercetări privind Dinamica Socio-Economică în Dezvoltarea Durabilă.

A obținut titlul de doctor la Școala Doctorală a Facultății de Economie ”Giorgio Fuà”, Universitatea ”Politecnica delle Marche”, în specializarea ”Piețe financiare și de asigurări”.

Ariile de cercetare de interes știițific sunt orientate către Piața resurselor energetice, Piețe financiare, Inovare socială în finanțe, Intermediari financiari și Politici macroeconomice, Economie circulară.

În prezent predă cursurile Piețe de capital, Fiscalitate și Buget și trezorerie publică la Universitatea ”Danubius”, și a colaborat la predarea cursurilor Economie Internațională și Macroeconomie la Facultatea de Economie ”Giorgio Fuà”, Italia.

A participat la depunerea și implementarea a diverse proiecte de cercetare naționale și internaționale și proiecte de dezvoltare socio-economică. Activează ca recenzor pentru diverse reviste științifice de interes internațional.

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

FACULTY OF LAW

Chief Secretary: Anca Alexandra Dodan
Tel: +40.372.361.207
E-mail: drept@univ-danubius.ro
 

FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES

Chief Secretary: Viorica - Veronica Serea
Tel: +40.372.361.217
E-mail: economic@univ-danubius.ro

FACULTY OF COMMUNICATION AND INTERNATIONAL RELATIONS

Chief Secretary: Daniela Tănase
Tel: +40.372.361.227
E-mail: cri@univ-danubius.ro

Rector's Office

Senior Assistant to the Rector:
Mihai Ana-Iuliana
Information for Students: +40.372.361.251
Inter-Institutional Relations: +40.372.361.102
Fax: +40.372.361.290
E-mail: rectorat@univ-danubius.ro
 
Sus