PROGRAME DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICA

Programul DPPD se poate urma ori in timpul studiilor de licenta si de master, insa doar incepand cu anul I. Persoanele care nu s-au inscris in anul I, vor putea opta pentru modulul in regim postuniversitar, dupa terminarea studiilor de licenta.

Universitatea Danubius scolarizeaza in regim postuniversitar, nivel I, doar absolventi ai programelor de studii universitare de licenta din domeniile  ECTS, FB, CIG, DREPT, CRP, RISE, PSIHOLOGIE.  

De asemenea,  DPPD scolarizeaza in regim postuniversitar nivel  II, absolventii ce poseda certificat DPPD nivel I, care sunt absolventi de studii de licenta sau de masterat  in acelasi domeniu (ECTS, FB, CIG, DREPT, CRP, RISE, PSIHOLOGIE).

Taxele pentru anul univ. 2019-2020 (Anexa 6 din Hotararea nr. 15 /11.06.2019  a Consiliului de administratie al UDG), sunt:

Taxa de inscriere - 100 lei
Taxa de studiu - 2080 lei/modul
Taxa restanta/reexaminare - 50 lei/credit
Studentii si masteranzii UDG - reducere 25% din taxa/modul

Actele (conf. metodologiei de admitere) sunt cele de mai jos:

(a) Nivelul I-IF:
-adeverință de student la un program de studii universitare de licenţă (în primele 10 zile ale semestrului I al anului I de studiu, dosarul secompletează cu adeverința de student);
-copie nelegalizată a certificatului de naştere;
-copie a cărţii de identitate;
-contractul de şcolarizare;
-certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase sau de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

(b) Nivelul II-IF:
-adeverință de student la un program de studii universitare de master în domeniul de licenţă (în primele 10 zile ale semestrului I al anuluiI de studiu, dosarul se completează cu adeverința de student);
-copie nelegalizată a certificatului de naştere;
-copie a cărţii de identitate;
-adeverință de absolvire a studiilor de licență sau copie nelegalizată a diplomei de licență;
-adeverință/certificat (copie) de absolvire a nivelului I;
-certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase sau de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

(c) Nivelul I-PU
-adeverință de absolvire a studiilor de licență sau copie nelegalizată a diplomei de licență;
-certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase sau de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
-copie nelegalizată a certificatului de naştere;
-copie a cărţii de identitate;

(d) Nivelul II-PU
-adeverință de absolvire a studiilor de licență sau copie nelegalizată a diplomei de licență;
-adeverinţă de absolvire a unui program de studii universitare de master în domeniul de licenţă sau copie nelegalizată a diplomei de master;
-certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase sau de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
-copie a certificatul de absolvire a Nivelului I/ adeverință de absolvire;
-copie nelegalizată a certificatului de naştere;
-copie a cărţii de identitate.

Chestionar motivational (DOWNLOAD)

 

Contact

Conf. univ. dr. Filip Stanciu
Director Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic

Telefon: 0763859137
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FACULTY OF LAW

Chief Secretary: Anca Alexandra Dodan
Tel: +40.372.361.207
E-mail: drept@univ-danubius.ro
 

FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES

Chief Secretary: Viorica - Veronica Serea
Tel: +40.372.361.217
E-mail: economic@univ-danubius.ro

FACULTY OF COMMUNICATION AND INTERNATIONAL RELATIONS

Chief Secretary: Daniela Tănase
Tel: +40.372.361.227
E-mail: cri@univ-danubius.ro

Rector's Office

Senior Assistant to the Rector:
Mihai Ana-Iuliana
Information for Students: +40.372.361.251
Inter-Institutional Relations: +40.372.361.102
Fax: +40.372.361.290
E-mail: rectorat@univ-danubius.ro
 
Sus