Facultatea de Științe Aplicate

Programe de Licență

Informatică

Dintre disciplinele studiate in cadrul departamentului Informatică si care contribuie la formarea ca specialiști a viitorilor absolvenți, enumeram:

 • Fundamentele programării
 • Rețele de calculatoare
 • Arhitectura sistemelor de calcul
 • Inteligenta artificiala
 • Tehnici avansate de programare
 • Programare paralelă, concurentă și distribuită
 • Programare Web in Pyhton
 • Structuri de date
 • Managementul proiectelor software
 • Grafica pe calculator
 • Tehnici de Data Mining
 • Algoritmi fundamentali
 • Logica matematica si computațională
 • Inginerie software
 • Dezvoltarea aplicațiilor mobile
 • Limbaje formale si compilatoare
 • Cercetări operaționale / Tehnici de optimizare
 • Dezvoltarea aplicațiilor Web
 • Baze de date
 • Sisteme de gestiune a bazelor de date
 • Securitatea sistemelor informatice
 • Programare orientata obiect
 • Medii si instrumente de programare

 
Laboratoare informatică

 LabB2  LabA21  LabA27
Laborator B2 Laborator A21 Laborator A27

Cadre didactice

 

Prof.univ.dr. Ariton Viorel

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

C.V.

Lista de lucrări

 VAriton

Conf.univ.dr. Ioan Catalin Angelo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

C.V.

Lista de lucrări

Catalin Angelo Ioan resize

Conf.univ.dr. Marinescu Emanuel Ştefan

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

C.V.

Lista de lucrări

 MarinescuEmanuel

Conf.univ.dr. Filip Stanciu

C.V.

Lista de lucrări

 FilipStanciu

Lect.univ.dr. Danilescu Laura

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

C.V.

Lista de lucrări

 Danilescu Laura

Lect.univ.dr. Puşcaciu Rose Marie

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

C.V.

Lista de lucrări

 PuscaciuRose-Marie

Lect.univ.dr. Gheorghiu Aurelian

C.V.

Lista de lucrări

 

Lect. univ. dr. Gheorghe Panfiloiu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

C.V.

Lista de lucrari

 

Lect.univ.dr. Postolache Florin

C.V.

Lista de lucrari

 

Obiective

Misiunea didactică a programului de studii Informatică este de a forma specialiști cu pregătire universitară cât mai completă, ușor de integrat pe piața forței de muncă, ce pot îndeplini în mod performant atribuțiile specifice funcțiilor din domeniul TIC. Pentru acesta se urmărește ca studenții să-și formeze o viziune coerentă asupra utilizării instrumentelor informatice în context interdisciplinar, să-și dezvolte o gândirea algoritmică / analitică precum și competențe specifice domeniului.

Cercetarea științifică din Departamentul INFORMATICĂ va funcționa prin intermediul Centrului de Cercetare INFODAN. Centrul de cercetare INFODAN are ca obiect principal activități de cercetare fundamentală și aplicativă, cercetări de dezvoltare tehnologică și transfer tehnologic, activități de consultanță, expertiză și alte servicii științifice. Centrul  își propune să soluționeze probleme aplicative de actualitate din domeniul Informatică Aplicată, a unor  probleme din alte domenii care necesită proiectarea unor sisteme informatice precum și probleme de natura computațională din orice domeniu.

Prezentare

Prin hotărârea Senatului UDG nr. 42 / 14.02.2019 este aprobată înființarea Facultății de Științe Aplicate și a Departamentului de Informatică iar prin hotărârea Senatului UDG nr. 43 / 14.02.2019 este aprobată înființarea programului de studii universitare Informatică care va funcționa în cadrul Departamentului de Informatică.  

Bine ați venit la FACULTATEA DE ȘTIINȚE APLICATE a Universității ”Danubius”, o facultate care și-a propus să formeze specialiști cu pregătire universitară cât mai completă, ușor de integrat pe piața forței de muncă, ce pot îndeplini în mod performant atribuțiile specifice funcțiilor din domeniul TIC!

Misiunea didactică a programului de studii Informatică este de a forma specialiști cu pregătire universitară cât mai completă, ușor de integrat pe piața forței de muncă, ce pot îndeplini în mod performant atribuțiile specifice funcțiilor din domeniul TIC. Pentru acesta se urmărește ca studenții să-și formeze o viziune coerentă asupra utilizării instrumentelor informatice în context interdisciplinar, să-și dezvolte o gândirea algoritmică / analitică precum și competențe specifice domeniului.

Cercetarea științifică din Departamentul INFORMATICĂ va funcționa prin intermediul Centrului de Cercetare INFODAN. Centrul de cercetare INFODAN are ca obiect principal activități de cercetare fundamentală și aplicativă, cercetări de dezvoltare tehnologică și transfer tehnologic, activități de consultanță, expertiză și alte servicii științifice. Centrul  își propune să soluționeze probleme aplicative de actualitate din domeniul Informatică Aplicată, a unor  probleme din alte domenii care necesită proiectarea unor sisteme informatice precum și probleme de natura computațională din orice domeniu.

 

CONTACT:
Secretar: Angelica CARP
Tel: +40.372.361.251
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FACULTY OF LAW

Chief Secretary: Anca Alexandra Dodan
Tel: +40.372.361.207
E-mail: drept@univ-danubius.ro
 

FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES

Chief Secretary: Viorica - Veronica Serea
Tel: +40.372.361.217
E-mail: economic@univ-danubius.ro

FACULTY OF COMMUNICATION AND INTERNATIONAL RELATIONS

Chief Secretary: Daniela Tănase
Tel: +40.372.361.227
E-mail: cri@univ-danubius.ro

Rector's Office

Senior Assistant to the Rector:
Mihai Ana-Iuliana
Information for Students: +40.372.361.251
Inter-Institutional Relations: +40.372.361.102
Fax: +40.372.361.290
E-mail: rectorat@univ-danubius.ro
 
Sus