Prin hotărârea Senatului UDG nr. 42 / 14.02.2019 este aprobată înființarea Facultății de Științe Aplicate și a Departamentului de Informatică iar prin hotărârea Senatului UDG nr. 43 / 14.02.2019 este aprobată înființarea programului de studii universitare Informatică care va funcționa în cadrul Departamentului de Informatică.  

Bine ați venit la FACULTATEA DE ȘTIINȚE APLICATE a Universității ”Danubius”, o facultate care și-a propus să formeze specialiști cu pregătire universitară cât mai completă, ușor de integrat pe piața forței de muncă, ce pot îndeplini în mod performant atribuțiile specifice funcțiilor din domeniul TIC!

Misiunea didactică a programului de studii Informatică este de a forma specialiști cu pregătire universitară cât mai completă, ușor de integrat pe piața forței de muncă, ce pot îndeplini în mod performant atribuțiile specifice funcțiilor din domeniul TIC. Pentru acesta se urmărește ca studenții să-și formeze o viziune coerentă asupra utilizării instrumentelor informatice în context interdisciplinar, să-și dezvolte o gândirea algoritmică / analitică precum și competențe specifice domeniului.

Cercetarea științifică din Departamentul INFORMATICĂ va funcționa prin intermediul Centrului de Cercetare INFODAN. Centrul de cercetare INFODAN are ca obiect principal activități de cercetare fundamentală și aplicativă, cercetări de dezvoltare tehnologică și transfer tehnologic, activități de consultanță, expertiză și alte servicii științifice. Centrul  își propune să soluționeze probleme aplicative de actualitate din domeniul Informatică Aplicată, a unor  probleme din alte domenii care necesită proiectarea unor sisteme informatice precum și probleme de natura computațională din orice domeniu.

 

CONTACT:
Secretar: Angelica CARP
Tel: +40.372.361.251
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FACULTY OF LAW

Chief Secretary: Anca Alexandra Dodan
Tel: +40.372.361.207
E-mail: drept@univ-danubius.ro
 

FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES

Chief Secretary: Viorica - Veronica Serea
Tel: +40.372.361.217
E-mail: economic@univ-danubius.ro

FACULTY OF COMMUNICATION AND INTERNATIONAL RELATIONS

Chief Secretary: Daniela Tănase
Tel: +40.372.361.227
E-mail: cri@univ-danubius.ro

Rector's Office

Senior Assistant to the Rector:
Mihai Ana-Iuliana
Information for Students: +40.372.361.251
Inter-Institutional Relations: +40.372.361.102
Fax: +40.372.361.290
E-mail: rectorat@univ-danubius.ro
 
Sus