Official Documents

Regulamente și metodologii

Regulamente și Metodologii

1. Regulament privind activitatea profesională a studenţilor (RG-07-Ed.12)

2. Regulament privind aplicarea sistemului european de credite transferabile (RG-08 Ed. 11)

3. Regulament de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi (RG-09 Ed. 8)

4. Regulament privind alegerea şi reprezentarea studenţilor în structurile de conducere ale Universităţii „Danubius din Galaţi (RG-10 Ed.4)

5. Evaluarea prestației cadrelor didactice de către studenți (ACD 12 Ed.5)

6. Regulament de evaluare a activității studenților (RG-13 Ed. 2)

7. Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare (RG-39 Ed.6 R1)

8. Regulament privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat (RG-27 Ed.2)

9. Regulament privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de licenţă (RG-26 - Ed.2)

10. Metodologie privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in ciclurile de studii universitare de licenta si de master pentru anul univ. 2019-2020 (RG-30-Ed.8.R1)

11. Codul drepturilor şi obligaţiilor studenţilor Universităţii Danubius din Galaţi (RG-40 Ed. 2)

12. Înscrierea studenţilor într-un program de studii universitare, în vederea dobândirii-menţinerii calităţii de student (PO-44 Ed. 4)

13. Încasarea taxelor de la studenţi-masteranzi (PO-01 Ed. 2)

14. Procedura operationala privind eliberarea situatiei scolare la cerere (PO-18-Ed.4)

15. Elaborarea şi eliberarea programelor analitice (PO-19 Ed. 3)

16. Eliberarea actelor de studii (PO-26 Ed. 3)

17. Elaborarea duplicatelor actelor de studii (PO-20 Ed. 3)

18. Procedura operationala privind gestionarea si elaborarea actelor de studii (PO-24-Ed.4)

19. Procedura operationala privind eliberarea adeverintelor de autenticitate a actelor de studii (PO-22-Ed.4)

20. Hotărâre privind stabilirea taxelor de școlarizare an universitar 2019-2020

21. Tratarea reclamațiilor (PG-10 Ed. 3)

22. Alegerea disciplinelor opţionale de către studenţi/masteranzi (ACD-17-Ed.2)

23. Procurarea si eliberarea legitimatiilor de student pentru reducere transport (PO-17-Ed.4)

25. Regulament pentru iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii(RG-14 Ed. 4)

Quality Assurance

The present social and economic context, connected to Romania’s aspirations concerning European integration involves achievements and performances in all activity fields.  

The duty of any institution in the national education system, irrespective of the type, level or form of organization, is to ensure quality teaching, learning and research, in order to lay the foundation of an institutional culture of quality education, to contribute to the personal and professional development of the young generation and to the wellbeing of society in its whole.

The policies and strategies of quality assurance in the Romanian national education system have as landmark the permanent correlation with the trends and actions promoted at European and international level, in accordance with the recommendations of the European Association for Quality Assurance in Higher Education, recommendations that have been adopted by the Ministry Conference in Bergen (19-20 May 2005).

Prestigious entities at the highest level of the Romanian education system, such as: the Executive Unit for the Financing of Higher Education and University Scientific Research (UEFISCSU), along with the Scientific Research National Council (CNCSIS) and the Romanian Agency for Quality Assurance in Higher Education (ARACIS) ensure the coordination of strategic projects to increase the quality of higher education and university research, whose purpose is to reform, from a quality point of view, the Romanian education system.

In this context, “Danubius" University set as a goal and successfully managed to implement the Management and Quality Assurance System ISO 9001:2008, in April 2010 obtaining the certification from the European certification body QSCert (www.qscert.eu). At the beginning of May 2013, "Danubius" University obtained the recertification concerning the implementation of the ISO 9001:2008 system from the same European body.

 

aracis

ISO9001

EUA IEP 4c

FACULTY OF LAW

Chief Secretary: Anca Alexandra Dodan
Tel: +40.372.361.207
E-mail: drept@univ-danubius.ro
 

FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES

Chief Secretary: Viorica - Veronica Serea
Tel: +40.372.361.217
E-mail: economic@univ-danubius.ro

FACULTY OF COMMUNICATION AND INTERNATIONAL RELATIONS

Chief Secretary: Daniela Tănase
Tel: +40.372.361.227
E-mail: cri@univ-danubius.ro

Rector's Office

Senior Assistant to the Rector:
Mihai Ana-Iuliana
Information for Students: +40.372.361.251
Inter-Institutional Relations: +40.372.361.102
Fax: +40.372.361.290
E-mail: rectorat@univ-danubius.ro
 
Sus