Universitatea Bifrost, Islanda

Partener în programul de “Burse şi cooperare interinstituţională”,  finanţat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE), Universitatea „Danubius” valorifică pe repede- înainteaceastă calitate, cadrele didactice ale acestei universităţi, trăind experienţe unice cu ocazia stagiilor de predare şi mobilităţilor de formare la universităţile din Islanda şi  Liechtenstein.

În trei luni, patru mobilităţi la universităţi europene

Conf. univ. dr. Anişoara POPA, Conf. univ. dr. Carmen SIRBU

Conf. univ. dr. Anişoara POPA, cadru didactic la Facultatea de Comunicare si Relaţii Internaţionale, a susţinut în faţa studenţilor Universităţii Bifrost din Islanda, un curs deosebit de interesant în domeniul Ştiinţelor Politice vizând problematica «conflictelor îngheţate », a reconcilierii şi păcii în Zona Mării Negre.„Profilul de Universitate Internaţională al Universităţii „Danubius” a dobândit, prin implicarea entuziastă şi de un înalt profesionalism a cadrelor sale didactice, un relief nou, foarte promiţător, ce asigură celor care vor alege să studieze Relaţiile Internaţionale, Ştiinţele Economice, Dreptul sau Ştiinţele Comunicării  la universitatea noastră, perspective tentante, ţinând atât de nivelul de excepţie al cursurilor dar şi de posibilitatea obţinerii unor burse de mobilitate la universităţile noastre partenere din Spaţiul Economic European (SEE) şi nu numai.” surprinde în testimonialul acestei experienţe doamna Conf. univ. dr. Anişoara POPA.

Conf. univ. dr. Carmen SÎRBU, cadru didactic la Facultatea de Ştiinţe Economice a susţinut, la aceeaşi universitate, un curs de Antreprenoriat la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii.

Asist. univ. dr. Daniela POPA

Asist. univ. dr. Daniela POPA a participat, în calitate de coordonator Erasmus, la International Staff Training Days organizat de Universitatea din Liechtenstein, în perioada 5-10 mai 2014: „Programul de formare intitulat ”Currency, climate and cooperation – Challenges on the way to European sustainability” a cuprins o paletă largă de activităţi profesionale, culturale şi sportive. „Mediul internaţional şi profesional în care s-au desfăşurat activităţile (13 participanţi din 4 ţări: Bulgaria, Polonia, România, Spania) a permis schimbul de experienţă în domeniul mobilităţilor SEE şi Erasmus şi mai ales posibilitatea de îmbunătăţire a metodelor şi tehnicilor folosite de noi în prezent.”, a declarat domnişoara Daniela POPA.

Conf. univ. dr. Carmen SIRBU, Lect. univ. dr. Alina NUŢĂ

Lect. univ. dr. Alina NUŢĂ, Director al Departamentului de Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă al Universităţii „Danubius”, descrie experienţa mobilităţii de formare la Universitatea Bifrost din Islanda, un schimb de bune practici, ce reprezintă, cu siguranţă, doar începutul unei colaborări fructuoase: „La Universitatea Bifrost, centrarea pe student la programele la distanţă se realizează la fel de eficient ca la programele cu frecvenţă, existând o permanentă interacţiune între mediul de învăţare şi studenţi, punctată în timpul semestrului prin politica „week-end-urilor active. În ţara născută din vulcan, în care un copac este „THE tree” iar doi copaci alăturaţi reprezintă „THE woods”, fiecare student este privit prin prisma nevoilor individuale şi nu reprezintă doar un număr statistic. Pe parcursul acestui stagiu de formare în “distance learning” am descoperit  un ansamblu de bune practici în privinţa utilizării platformei de e-learning şi a integrării ofertei educaţionale pentru forma de învăţământ la distanţă fără alterarea conţinutului. Dezvoltarea personală în direcţia managementului educaţional s-a realizat prin observarea şi înţelegerea unor aspecte practice în domeniul gestionării portofoliului de programe de învăţământ la distanţă din cadrul Universităţii Bifrost.”

Întrevederile avute de delegaţia română cu domnul Karl Eiríksson, coordonatorul Departamentului de Relaţii Internaţionale al Universităţii Bifrost, d-l Hjalti Rósinkrans Benediktsson, Learning Management System Manager de la Universitatea Bilfrost, d-na lector Auður H Ingólfsdóttir, de la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Politice şi Economice, profesionalismul şi eficienţa tipic islandeză a acestora au contribuit la schiţarea unor remarcabile proiecte comune.

Perspective  de noi mobilităţi în cadrul Programului SEE

Aceasta este a doua etapă a participării universităţii noastre la Programul SEE. În prima etapă universitatea noastră a derulat mobilităţi la nivel de Masterat cu Universitatea Reykjavik ce au oferit masterandelor în Drept Comunitar Alexandra NEGRUŢ şi Daniela HUŞTIU ocazia de a se afirma, aşa cum au făcut-o şi distinsele noastre colege acum, ca remarcabile ambasadoare ale învăţământului românesc şi ale României.

La Universitatea Islandei din Reykjavik urmează să aibă loc în lunile august-septembrie 2014 un stagiu de formare în domeniul Relaţiilor Internaţionale al coordonatorului Biroului de Programe Comunitare, Adriana POPOIU şi  2 stagii de predare  care vor fi derulate de Lect. univ. dr. Monica POCORA de la Facultatea de Drept şi Lect. univ. dr. Cornel MICU, cadru didactic al Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Internaţionale.

Mai multe detalii despre programul SEE: http://www.see-burse.ro.

FACULTY OF LAW

Chief Secretary: Anca Alexandra Dodan
Tel: +40.372.361.207
E-mail: drept@univ-danubius.ro
 

FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES

Chief Secretary: Viorica - Veronica Serea
Tel: +40.372.361.217
E-mail: economic@univ-danubius.ro

FACULTY OF COMMUNICATION AND INTERNATIONAL RELATIONS

Chief Secretary: Daniela Tănase
Tel: +40.372.361.227
E-mail: cri@univ-danubius.ro

Rector's Office

Senior Assistant to the Rector:
Mihai Ana-Iuliana
Information for Students: +40.372.361.251
Inter-Institutional Relations: +40.372.361.102
Fax: +40.372.361.290
E-mail: rectorat@univ-danubius.ro
 
Sus