ECHIPA EUA - PREZENTAREA RAPORTULUI DE EVALUARE A UNIVERSITATII DANUBIUS. APRILIE 2014.Maria Helena Vaz de Carvalho Nazaré, Chair; Hans Beunderman; Nicolai Slotte; Jacqueline Smith; Ivan Leban

RAPORTUL FINAL DE EVALUARE INSTITUŢIONALĂ REALIZAT DE  EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION (EUA)

EUA (European University Association) şi IEP (Institutional Evaluation Programme)

Cea mai puternică organizaţie europeană, cuprinzând peste 850 de membri din 47 de state şi aproximativ 17 milioane de studenţi europeni, EUA este vocea universităţilor Europei înfiinţată în anul 2001 cu scopul de a sprijini şi de a reprezenta interesele învăţământului superior european. Membrii săi beneficiază de oportunităţi unice de împărtăşire a celor mai bune practici prin participarea unui mare număr de universităţi la diferite proiecte, evenimente şi alte activităţi care implică învăţare reciprocă. Dar cea mai mare oportunitate oferită de această organizaţie membrilor săi este aceea de a deveni factori decisivi în conturarea viitorului politicii şi iniţiativelor Europei cu impact asupra cercetării şi educaţiei superioare.

Autonomia sporită,  concurenţa acerbă,  internaţionalizarea,  scăderea investiţiilor publice şi reformele curriculare sunt doar câţiva factori care au învolburat apele educaţiei superioare la nivel global. Aşadar, era nevoie de ceea ce se numeşte IEP (Institutional Evaluation Programme), un serviciu independent înfiinţat la nivelul EUA, membru al Asociaţiei Europene pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior, care oferă universităţilor suportul de care au nevoie pentru a răspunde acestor provocări, pentru a reuşi să gestioneze optim schimbarea instituţională şi pentru a îmbunătăţi calitatea în acest domeniu.

Evaluarea IEP nu este obligatorie dar este absolut necesară pentru a cunoaşte starea reală a universităţii evaluate. Echipa IEP adaptează evaluarea profilului specific al instituţiei orientând-o spre îmbunătăţirea capacităţii acesteia de a-şi atinge obiectivele strategice.

Evaluarea EUA a Universităţii « Danubius »

Maria Helena Vaz de Carvalho Nazaré, Presedintele Comisiei EUA

Maria Helena Vaz de Carvalho Nazaré, Presedintele Comisiei EUA. PREZENTAREA RAPORTULUI DE EVALUARE MEMBRILOR COMUNITATII ACADEMICE DANUBIUS. APRILIE 2014

Deşi a primit grad de  ÎNCREDERE la nivel naţional (acordat de către ARACIS – Asocaţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior), Universitatea « Danubius » a dorit să meargă mai departe cu evaluarea, să  se supună unei radiografii academice realizată de colegi de la universităţi europene, membri ai EUA.

Evaluarea EUA s-a realizat în două etape, echipa IEP  vizitând Universitatea « Danubius » în lunile februarie şi aprilie iar Raportul final fiind prezentat în luna iulie.

Concluziile Raportului final subliniază bunele practici identificate de echipa EUA la nivelul  managementului, resurselor umane, procesului de predare şi învăţare, cercetării, rolulului jucat în societatea locală, regională şi globală ; internaţionalizarea Universităţii « Danubius » etc.

Recomandările EUA sunt însă cele mai importante aspecte ale Raportului, elemente care exprimă exact ceea ce s-a dorit prin această evaluare: percepţia reală asupra  Universităţii „Danubius” conturată de specialişti  care au evaluat sute de instituţii de învăţământ superior din Europa.

Evaluarea a avut la bază Raportul de autoevaluare realizat de echipa Universităţii „Danubius” sub coordonarea doamnei Prof. univ. dr. Vasilica NEGRUŢ, decan al Facultăţii de Drept cu sprijinul deosebit al doamnei Conf. univ. dr. Gabriela MARCHIS, coordonator al Departamentului privind Asigurarea Calităţii din cadrul Universităţii „Danubius”.

Dincolo de numeroase aspecte pozitive menţionate de echipa de evaluatori EUA, precum: abordare dinamică pro-activă a structurilor de conducere – esenţială pentru supravieţuireaici am întâlnit cei mai fericiţi studenţi; aveţi un  personal loial şi deschis; abordarea optimă a cercetării în context instituţional; aţi demonstrat că sunteţi pregătiţi pentru schimbare; reţea de absolvenţi foarte implicaţi; Universitatea „Danubius” a primit recomandări – alarmă care au legătură cu zona geografică, săracă din punct de vedere economic, cu demografia aflată în declin şi cu migraţia tinerilor către alte state etc.

Una dintre recomandările echipei EUA adresate conducerii acestei universităţi, a vizat realizarea unor planuri de intervenţie pentru scenarii diferite cauzate de viitorul incert.

Facilităţile şi atmosfera din această Universitate sunt principalele motivaţii ale studenţilor care se înscriu aici.

Din ceea ce am observat, universitatea se adaptează nevoilor studenţilor cu un spectru larg de ofertă educaţională: noi cursuri, noi programe, unele cursuri cu predare în limba engleză, EMBA, învăţământ la distanţă etc.

La capitolul predare – învăţare, echipa EUA a recomandat Universităţii „Danubius”, printre altele,  să continue să facă ceea ce este bine făcut, de exemplu, să susţină o atmosferă pozitivă, încercând să îşi diversifice oferta educaţională pentru satisfacerea anumitor nevoi ale pieţei muncii.

În acelaşi Raport, echipa EUA, subliniind  efectele negative ale mediului economic deprimat care a avut ca repercusiune scăderea numărului de studenţi din ultimii doi ani şi care a pus în pericol întreg învăţământul superior românesc, a menţionat faptul că, în acest context, Universitatea “Danubius” a demonstrat că este o  instituţie dinamică, deschisă, cu suficiente resurse pentru o atitudine antreprenorială, care empatizează cu dimensiunea internaţională considerând că soluţia pentru a face faţă dificultăţilor actuale este de a deveni din ce în ce mai internaţională. În faţa circumstanţelor dificile, conducerea universităţii precum şi întreg staff-ul se străduiesc să găsească soluţii alternative pentru a-şi diversifica abordarea şi oferta educaţională.”

Convins de necesitatea acestei evaluări pentru atingerea unei dezvoltări optime a Universităţii „Danubius”, Conf. univ. dr. Andy PUŞCĂ, Rector al acestei instituţii de învăţământ superior, a subliniat în scrisoarea- răspuns adresată domnului Prof. dr. Lothar ZECHLIN,  Preşedinte al Comitetului de Direcţie al IEP: vom face tot posibilul pentru respectarea tuturor recomandărilor acestui Raport, ca elemente obligatorii. Doar printr-o susţinere corectă în cadrul dinamicii schimbării evaluarea va putea deveni într-adevăr funcţională. Raportul de progres pe care îl vom trimite peste 12 luni va cuprinde toate recomandările din această evaluare pe care o consider un proces continuu de natură să direcţioneze toate eforturile pentru atingerea rezultatelor academice preeminente.

Şef Birou Relaţii Publice,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

FACULTY OF LAW

Chief Secretary: Anca Alexandra Dodan
Tel: +40.372.361.207
E-mail: drept@univ-danubius.ro
 

FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES

Chief Secretary: Viorica - Veronica Serea
Tel: +40.372.361.217
E-mail: economic@univ-danubius.ro

FACULTY OF COMMUNICATION AND INTERNATIONAL RELATIONS

Chief Secretary: Daniela Tănase
Tel: +40.372.361.227
E-mail: cri@univ-danubius.ro

Rector's Office

Senior Assistant to the Rector:
Mihai Ana-Iuliana
Information for Students: +40.372.361.251
Inter-Institutional Relations: +40.372.361.102
Fax: +40.372.361.290
E-mail: rectorat@univ-danubius.ro
 
Sus