Vizite pregătitoare

Principalul obiectiv al Vizitelor Pregatitoare este acela de a ajuta instituţiile de învăţământ superior să stabilească contacte cu instituţii partenere potenţiale din statele donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) în vederea stabilirii de:

noi acorduri interinstituţionale (nu reînnoiri) privind mobilitatea studenţilor şi/sau a personalului;
plasamente studenţeşti;
proiecte de cooperare inter-instituţională.

Grantul pentru vizita pregătitoare poate fi folosit şi pentru a participa la un "seminar de contact" pentru identificarea de parteneri.

Universitatea Danubius a beneficiat de un grant de vizită pregătitoare pentru participarea la seminarul de contact organizat de Centrul Norvegian pentru Cooperare Internationala in Educatie (SIU) şi derulat în perioada 3-4 februarie 2014 în Oslo, Norvegia.

Grantul pentru vizita pregătitoare poate fi folosit pentru a vizita:

  • una sau mai multe instituţii de învăţământ superior potenţial partenere;
  • o întreprindere, o organizaţie, un institut/centru de cercetare potential partenere.

Contactul cu institutia/organizatia/intreprinderea gazda trebuie stabilit inainte de depunerea candidaturii si va fi documentat prin invitatie oficiala si o agenda estimativa a vizitei. In cazul unui "seminar de contact", sunt necesare invitatia oficiala transmisa de catre organizatori si agenda seminarului.


Cine poate beneficia

Persoane care lucrează într-o instituţie de învăţământ superior (cadre didactice sau personal nedidactic)

Cine poate candida

Instituţii de învăţământ superior (universitati) acreditate din Romania si statele donatoare.

Pentru a putea solicita finanţare pentru o vizită pregătitoare in vederea incheierii de noi acorduri inter-institutionale pentru proiecte de mobilitate (de studiu pentru studenti sau de predare pentru profesori), instituţia de învăţământ superior trebuie să deţină o Cartă Erasmus pentru Invatamantul Superior (ECHE) aprobata de Comisia Europeana.


Cum se candidează
Universitatea trimite candidatura la ANPCDEFP, urmand reglementarile din Apelul National (disponibil pe www.see-burse.ro)

Termenul limită pentru depunerea candidaturii:
Rolling deadline (cu cel putin 6 saptamani inainte de perioada vizitei – aceasta regula nu se aplica in cazul unui « seminar de contact »)

Durata
Durata minimă : 1 zi, Durata maximă: 5 zile (lucrătoare)

Finantare, plăţi:
- Transport si asigurare : 500 Euro, suma forfetara

- Subzistenta (cazare, mese, transport local etc.): 250 Euro/zi, suma forfetara pentru o vizita intr-o institutie din statele donatoare. Nu este necesara cofinantare.

Dupa semnarea contractului de catre ambele parti, ANPCDEFP va transfera beneficiarului 80% din suma contractata. Plata soldului (daca este cazul) se va face numai dupa aprobarea raportului final.

Proceduri de evaluare şi selecţie

Reguli specifice de eligibilitate:

Candidaturile trebuie depuse de entitati cu personalitate juridică.
Organizaţiile candidate trebuie sa fie institutii de invatamant superior acreditate din Romania sau statele donatoare. Carta Erasmus pentru Invatamant Superior este obligatorie daca vizita solicitata are ca scop pregatirea unui Proiect de Mobilitate (studenti pentru studii sau personal universitar pentru predare).
Entitatile gazda trebuie sa fie situate intr-unul din statele donatoare in cazul candidatilor din Romania.
De obicei, un grant se acordă universitatii candidate pentru o singura persoana pe vizită, dar în cazuri excepţionale doi angajaţi ai aceleiaşi instituţii pot primi un grant pentru a întreprinde o vizită împreună (daca necesitatea e argumentata in candidatura). Se finanţează o singură vizită pentru fiecare proiect potenţial.
Nu se vor finanta mai mult de 2 vizite pregatitoare pentru o universitate, pe toata durata programului.
Candidaturile pentru vizite pregătitoare in vederea depunerii unui anume proiect nu mai sunt eligibile după depunerea candidaturii pentru proiectul respectiv.

Criterii de acordare a grantului

-Exista o agenda si un plan al activitatilor care se vor derula in timpul vizitei

-Planul este clar şi rezonabil; durata sa este realistă şi adecvată

-Este descris clar rolul fiecarui participant (vizitator sau gazda)

-Este descrisa detaliat contributia activitatilor planificate ( in timpul vizitei ) la initierea unui nou proiect

-Exista scrisoarea de intentie din partea universitatii candidate si scrisorii de invitatie din partea entitatii gazda, atasate la candidatura, care confirma sprijinul pentru vizita in vederea pregatirii unui nou proiect ; in cazul unui « seminar de contact » este necesara doar scrisoarea de invitatie din partea entitatii gazda ;

-Este argumentata o legătură clară între activităţile şi strategia universitatii candidatului şi scopul şi conţinutul vizitei pregătitoare

Priorităţi: Candidaturile pentru vizite avand ca scop initierea unor proiecte care se adreseaza sustenabilitatii sociale, in particular initiative care ajuta la combaterea discriminarii si intolerantei, si initiative care vor imbunatati situatia populatiei de etnie Roma vor fi incurajate prin acordarea unor puncte aditionale de prioritate (20% din scorul maxim posibil).

Proceduri contractuale

Data probabilă a trimiterii informaţiilor preliminare privind rezultatul procesului de selecţie este în termen de15 zile lucratoare de la primirea candidaturii

Beneficiarul va primi versiunea electronica a contractului si va trimite 2 exemplare de contract completate, stampilate si semnate in original atat de catre reprezentantul legal al institutiei cat si de catre participant, in termen de maximum 10 zile lucratoare de la afisarea rezultatelor.

Beneficiarul va depune raportul final in maximum 10 zile lucratoare dupa finalizarea vizitei, utilizand formularul specific aflat pe site-ul www.see-burse.ro

Impreuna cu raportul se vor depune: certificatul/atestatul de participare, emis de entitatea gazda si documentele de calatorie (bilete, tichete de imbarcare, etc.).

 

Sus