Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale este o structură a Universităţii „Danubius", care s-a constituit prin comasarea Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării cu Facultatea de Relaţii Internaţionale şi StudiiEuropene. Acest demers a fost legitimat prin H.G. nr. 966/2011. Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării, Specializarea Comunicare Socială şi Relaţii publice a fost autorizată să funcţioneze provizoriu prin Hotărârea de Guvern nr. 693/2003, începând cu 1 octombrie 2003, privind structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior. În anul 2004, prin H.G.1609, denumirea specializării a devenit Comunicare şi Relaţii Publice.

Structura iniţială a planului de învăţământ a fost cea de 4 ani, iar ca urmare a Procesului Bologna s-a trecut la o structură de 3 ani. Astfel, în 2007 au absolvit două serii de studenţi, una de lungă şi cealaltă de scurtă durată. După două serii de licenţă şi cu o componenţă a colectivului de cadre didactice mult ameliorată, programul de studii Comunicare şi Relaţii Publice a fost acreditat prin H.G. 169/2011.

Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene a fost înfiinţată în baza Recomandării nr.1700 din 15.07.2005 a Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare şi a fost autorizată să funcţioneze provizoriu pentru forma de învăţămant zi prin H. G. nr. 676 din 28.06.2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 481/18.07.2007.

Sus