Noutăţi

DORIȚI O CARIERĂ DIDACTICĂ? OPTAȚI PENTRU CURSURILE DPPD (DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC) DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII ”DANUBIUS”!

 AFIS DPPD

A educa înseamnă a exercita , conștient și intenționat, cu plan și metodă, o înrâurire asupra omului, în scopul de a forma din el un izvor statornic de fericire și pentru societate și pentru el însuși” spunea unul din marii pedagogi ai României, Ion GĂVĂNESCU. Astăzi, în secolul informatizării, spusele sale rămân pertinente devreme ce ne dorim specialiști de valoare, profesioniști, cetățeni activi și, nu în cele din urmă, bunăstare personală.

DPPD (Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic) vine în întâmpinarea acestor trebuințe. Dincolo de valoarea în sine a actului formării individului, opțiunea pentru profesia didactică, recunoscută normativ prin atestatul eliberat de Universitatea Danubius din Galați, aduce un plus de valoare pentru absolvenții studiilor de licență și de masterat, cuantificată în numărul de credite dar și în posibilitatea alternativei într-o dinamică imprevizibilă , pe alocuri, a pieței forței de muncă.” - Conf. univ. dr. Filip Stanciu; Director Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic - Universitatea ”Danubius” din Galați

 

PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

Programul DPPD poate fi parcurs în timpul studiilor de licență și de masterat, doar începând cu anul I de studii.

Persoanele care nu s-au înscris în anul I, vor putea opta pentru modulul în regim postuniversitar, după terminarea studiilor de licență.

Universitatea ”Danubius” scolarizează în regim postuniversitar, nivel I, doar absolvenți ai programelor de studii universitare de licență din domeniile  Economia Comerțului Turismului și Serviciilor, Finanțe și Bănci, Contabilitate și Informatică de Gestiune, Drept, Comunicare și Relații Publice, Relații Internaționale și Studii Europene, Psihologie.  

De asemenea,  DPPD scolarizează în regim postuniversitar nivel  II, absolvenții care au obținut certificat DPPD nivel I și care au absolvit studii universitare de licență sau de masterat  în același domeniu (Economia Comerțului Turismului și Serviciilor, Finanțe și Bănci, Contabilitate și Informatică de Gestiune, Drept, Comunicare și Relații Publice, Relații Internaționale și Studii Europene, Psihologie).

 

ADMITERE

 • Admiterea la programul de formare psihopedagogică se susţine în limba română; procesul de învăţământ al DPPD este acreditat pentru limba română şi se desfăşoară în limba română.  
 • Admiterea la programele de formare psihopedagogică se face pe baza susţinerii unui interviu;
 • La admiterea la programul de formare psihopedagogică se pot înscrie cetăţeni străini cu respectarea condiţiei ca la momentul înscrierii aceştia să prezinte un certificat de competenţe lingvistice (nivel C1) pentru limba română, eliberat de către instituţii abilitate.

 

INTERVIU

Studenții care doresc să urmeze cursurile de pregătire psihopedagogică, indiferent de nivel şi de formă de organizare, vor susține o probă de admitere ce va consta într-un interviu, în urma căruia li se va acorda calificativul ADMIS/RESPINS, rezultatul va fi făcut public, prin afişare, în termen de 24 de ore de la încheierea perioadei de intervievare.

*Interviul de admitere se realizează în perioada imediat premergătoare începerii anului universitar, după un grafic anual aprobat de structurile de conducere ale UDG şi făcut public pe site-ul UDG.

 

CALENDARUL ADMITERII - INTERVIU

Admitere studentii admisi la studii de licenta Modulul I: 26 septembrie 2019 (joi) intre orele 10 -18

Studenții care au urmat parţial cursurile de pregătire psihopegagogică Nivelul I sau Nivelul II, pot solicita reluarea programului de formare în regim postuniversitar, la cerere, cu preluarea notelor şi creditelor aferente disciplinelor parcurse, cu condiţia ca perioada de întrerupere să nu depăşească trei ani şi planul de învăţământ să nu fi suferit modificări. Aceştia depun suplimentar: cerere de echivalare, adeverință/ foaie matricolă eliberată de instituția de învățământ superior în cadrul căreia au urmat cursurile de pregătire psihopedagogică autorizate/ acreditate.    

 

 

TAXE (pentru studenții și masteranzii Universității ”Danubius”, taxele sunt reduse cu 25%):

Taxele pentru anul universitar 2019-2020 (Anexa 6 din Hotararea nr. 15 /11.06.2019  a Consiliului de administratie al UDG), sunt:

Taxa de inscriere - 100 lei

Taxa de studiu - 2080 lei/modul

Taxa restanta/reexaminare - 50 lei/credit

 

 


ACTE NECESARE ÎNSCRIERII:

 

 

 1. (a)NIVELUL I-IF:


-adeverință de student la un program de studii universitare de licenţă (în primele 10 zile ale semestrului I al anului I de studiu, dosarul secompletează cu adeverința de student);


-copie nelegalizată a certificatului de naştere;


-copie a cărţii de identitate;


-contractul de şcolarizare;


-certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase sau de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

 

 

 1. (b)NIVELUL II-IF:


-adeverință de student la un program de studii universitare de master în domeniul de licenţă (în primele 10 zile ale semestrului I al anuluiI de studiu, dosarul se completează cu adeverința de student);


-copie nelegalizată a certificatului de naştere;


-copie a cărţii de identitate;


-adeverință de absolvire a studiilor de licență sau copie nelegalizată a diplomei de licență;


-adeverință/certificat (copie) de absolvire a nivelului I;


-certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase sau de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

 

 

 1. (c)NIVELUL I-PU


-adeverință de absolvire a studiilor de licență sau copie nelegalizată a diplomei de licență;


-certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase sau de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;


-copie nelegalizată a certificatului de naştere;


-copie a cărţii de identitate.

 

 

 1. (d)NIVELUL II-PU


-adeverință de absolvire a studiilor de licență sau copie nelegalizată a diplomei de licență;


-adeverinţă de absolvire a unui program de studii universitare de master în domeniul de licenţă sau copie nelegalizată a diplomei de master;


-certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase sau de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;


-copie a certificatul de absolvire a Nivelului I/ adeverință de absolvire;


-copie nelegalizată a certificatului de naştere;


-copie a cărţii de identitate.

Chestionar motivational (DOWNLOAD)

Contact:

Conf. univ. dr. Filip Stanciu

Director Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic

Telefon: 0763859137

E-mailAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

CAMERAMAN - FOTOREPORTER, O NOUĂ SPECIALIZARE OFERITĂ DE COLEGIUL DANUBIUS

AFIS COLEGIUL DANUBIUS

Răspunzând cerințelor pieței muncii, Colegiul Danubius, înființat în cadrul Universității ”Danubius” din Galați, organizează înscrieri pentru specializarea CAMERAMAN – FOTOREPORTER, în domeniul de studii Comunicare, învățământ cu frecvență, durata studiilor: 2 ani.

Cu sau fără diploma de Bacalaureat, până pe data de 16 septembrie, candidații pot opta pentru această specializare, după absolvirea căreia va fi calificat pentru a ocupa un loc de muncă în domeniul Comunicare, specializarea: CAMERAMAN – FOTOREPORTER.

 

Competențele profesionale dobândite:

-                 elaborareaa unor noi concepte de realizarea a reportajelor;

-                 crearea animaţiilor video;

-                 crearea genericelor video;

-                 crearea şi producerea de materiale publicitare;

-                 prelucrarea imaginii etc.

 

 

BENEFICIILE CURSANTULUI COLEGIULUI DANUBIUS:

#BURSE DE STUDIU

#BAZA MATERIALA DOTATA LA CELE MAI INALTE STANDARDE - STUDIO PROFESIONAL DE TELEVIZIUNE

#CADRE DIDACTICE UNIVERSITARE

#ACCES LA BIBLIOTECA SI LABORATOARELE UNIVERSITATII DANUBIUS

ULTIMA ZI IN CARE VA PUTETI DEPUNE DOSARUL - 16 SEPTEMBRIE

***CU SAU FARA DIPLOMA DE BAC

 

 

***ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE

- copie după buletin sau cartea de identitate;

- copie după certificatul de naştere (copie legalizată);

- copie după certificatul de căsătorie în cazul schimbării numelui (copie legalizată);

- adeverinţă medicală din care să reiasă că este apt pentru şcolarizare şi profesie;

- formular de înscriere (se completează la depunerea dosarului);

- două fotografii tip buletin.

Detalii pentru înscriere:   0372361250

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

ADMITEREA DE TOAMNĂ LA UNIVERSITATEA ”DANUBIUS”

 

POZA ADMITERE SEPTEMBRIE

Luni, 2 septembrie, începe a doua sesiune de admitere la Universitatea ”Danubius” din Galați

Până pe data de 25 septembrie, toate facultățile Universității „Danubius” organizează admitere pentru programe de licenţă şi master.

De asemenea, se organizează admitere și pentru cursurile postuniversitare în domeniul Drept și în domeniul Administrarea Afacerilor.

 

Pentru cursurile universitare de LICENŢĂ, candidaţii pot opta pentru:

 • FACULTATEA DE DREPT – Specializarea Drept, durata studiilor: 4 ani, forme de învăţământ: cu frecvenţă (IF), cu frecvenţă redusă (FR) şi la distanţă (ID).

Specializările: Finanţe şi Bănci (IF, FR, ID)

Contabilitate şi Informatică de Gestiune (IF, FR)

Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor (IF, ID) - şi cu predare în limba engleză

 

Comunicare şi Relaţii Publice (IF, ID)

Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (IF, ID)

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020, TAXA PENTRU ANUMITE PROGRAME DE STUDII ESTE REDUSĂ CU 25%!

 

Pentru cursurile universitare de MASTER, candidaţii pot opta pentru:

FACULTATEA DE DREPT:

DREPTUL COMUNITĂȚILOR VIRTUALE (durata studiilor 1,5 ani, IF)

DREPTUL UNIUNII EUROPENE (durata studiilor 1,5 ani, IF)

DREPT ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ EUROPEANĂ (durata studiilor 1,5 ani, IF, FR)

ȘTIINȚE PENALE (durata studiilor 1,5 ani, IF)

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE:

În functie de programul de master de la Facultatea de Stiinte Economice urmat, absolventii sunt admisi la stagiul de expert contabil in cadrul CECCAR (Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania) sau la stagiul de auditor financiar in cadrul CAFR ( Camera Auditorilor Financiari din Romania) FARA EXAMEN. Absolventii ACPP sunt admisi la stagiu in CAFR fara examen si, totodata, le sunt echivalati doi ani de stagiu.

 

 • AUDIT ŞI CONTROL PUBLIC ŞI PRIVAT (durata studiilor 2 ani, IF)
 • Acord încheiat cu CAFR pentru dobândirea calității de auditor financiar, după finalizarea studiilor de masterat. 

 

 

 

FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

AFACERI ŞI ECONOMIE INTERNAŢIONALĂMASTERAT INTERDISCIPLINAR (durata studiilor 2 ani, IF)

MANAGEMENTUL SECURITĂȚII ÎN RELAȚIILE INTERNAȚIONALE – MASTERAT ÎN DOMENIUL FUNDAMENTAL ȘTIINȚE SOCIALE ȘI POLITICE (durata studiilor 2 ani, IF)

 

CURSURI POSTUNIVERSITARE ÎN DOMENIUL DREPT

Absolvenţii studiilor universitare de licenţă, indiferent de specializarea absolvită, se pot înscrie la unul dintre cele cinci programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă înfiinţate în cadrul Facultății de Drept, astfel:

 

CURSURI POSTUNIVERSITARE ÎN DOMENIUL ADMINISTRAREA AFACERILOR

CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ

CURSURI DE FORMARE ACREDITATE DE COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA:

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ ACREDITATE DE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI:

CURSURI DE SPECIALIZARE:

CURSURI DE PERFECȚIONARE:

CURSURI DE CALIFICARE:

În cazul în care eşti nehotârât sau nesigur asupra facultăţii sau specializării pe care ar trebui să o urmezi, este alături de tine unul dintre specialiştii Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Universităţii „Danubius”.

 

PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ORGANIZAT DE CĂTRE DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC DIN CADRUL UDG

Universitatea ”Danubius” din Galați organizează programe de formare psihopedagogică iniţială atât pe parcursul studiilor universitare, cât şi în regim postuniversitar, pentru ambele niveluri de certificare, în condițiile stabilite prin Metodologia de admitere la programul de formare psihopedagogică în vederea certificării pentru profesia didactică.

Pentru detalii privind planurile de învățământ (discipline, credite), accesați:

Plan de invatamant-dubla specializare

Plan de invatamant-monospecializare

Plan de invatamant-nivel II

VIZITEAZĂ-NE!

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020, TAXA PENTRU ANUMITE PROGRAME DE STUDII ESTE REDUSĂ CU 25%!

 

Contactează-ne, oriunde te-ai afla, cu încredere!

Mai multe detalii despre admitere, oportunităţi în carieră şi numărul de locuri, găseşti AICI!

 

 

SUCCES!

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

 

Citeşte mai departe ...

PRACTICI INOVATIVE ÎN DOMENIUL TINERETULUI: TOOLKIT-UL LOVE, LIFE & DANCE

bonding daylight friends 1645634

 

3333

COMUNICAT DE PRESĂ

Universitatea ”Danubius” din Galați vă invită Luni 12 august 2019 ora 1200, la Sala Senatului pentru a participa la conferința de presă care închide activitățile proiectului “LOVE Life and Dance: Expressive therapy for empowering youth”, ID 2017-1-RO01-KA205-036251, un proiect de parteneriat strategic dezvoltat între Asociația Institutul de Cercetare și Studiul Conștiinței Cuantice – GAMMA INSTITUTE din Iași în calitate de coordonator și partenerii: Universitatea ”Danubius” din Galați, CEIPES – Centro Internazionale per la Promozione dell Educazione e lo Sviluppo din Palermo, Italia și ASPAYM Castilla y Leon din Valladolid, Spania.
Acest proiect a fost finanțat din fondurile programului Erasmus+ al Uniunii Europene, acțiunea-cheie 2, Cooperare pentru inovare și schimb de pune practici - Parteneriate strategice în domeniile educației, formării și tineretului și a avut o durată de implementare de 24 de luni cu o valoare totală de 83681 Euro. În perioada de implementare a proiectului 2017 – 2019 au fost desfășurate o serie de activități de documentare, workshop-uri de lucru, testări, elaborarea kit-ului de intervenție prin dans-terapie, întâlniri de lucru, festivaluri de dans, platforma web iar în cadrul conferinței de presă se vor prezenta rezultatele tuturor acestor activități.
Produsele finale ale proiectului, se adresează tuturor specialiștilor și lucrătorilor de tineret din instituții de profil precum: furnizori de servicii terapeutice, psihologi, psihoterapeuți, școli de artă, dans și cultură, școli și licee, universități, inspectorate școlare, ONG-uri și tuturor furnizorilor de servicii adresate tinerilor interesați să integreze în activitățile cu tinerii metode non-formale de terapie prin dans și exerciții practice de exprimare sănătoasă a emoțiilor cu rezultate semnificative în cazul tulburărilor de anxietate, depresie, atacuri de panică, stimă de sine scazută, izolare socială etc.
Cei care vor fi alături de noi vor primi gratuit kit-ul complet de lucru dezvoltat în cadrul proiectului.
Vă așteptăm!

Persoană de contact:
Daniela Tănase Popa
 Universitatea ”Danubius” din Galați
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon: 0745935670

333ffffff

Citeşte mai departe ...

PROGRAM DE FORMARE - MANAGER DE PROIECT

afis copy copy copy

UNIVERSITATEA DANUBIUS GALAȚI autorizată de Autoritatea Națională pentru Calificări-ANC și înscrisă în Registrul Național al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților

organizează

programul de formare – SPECIALIZARE 

pentru ocupația

MANAGER PROIECT

Cod COR - 242101

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE eliberat de Autoritatea Națională pentru Calificări-ANC și recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naţionale

Când și unde va avea loc programul de formare?

În luna septembrie 2019, la sediul Universității Danubius Galați (b-dul Galați nr. 3, sala A38-etaj 3). Zilele de desfășurare a programului și orarul aferent vor fi comunicate în timp util, după înscrierea la eveniment.

Cui se adresează?

Cursul este 100% practic și se adresează oricărei persoane interesate de domeniul managementului de proiect, care își desfășoară activitatea atât în instituții publice, cât și în companii private.

Condiții de îndeplinit:

-       absolvent de studii superioare;

-       pregătirea și susținerea unui proiect a cărui tematică va fi stabilită de către formator;

-       prezența în toate zilele cursului și în ziua examinării stabilită de comisia de evaluare.

Ce obțin în urma participării la programul de formare?

-Competențe pentru scrierea cererii de finanțare și pentru implementarea proiectelor finanțate de Uniunea Europeană;

-Dobândirea de informații și concepte specifice domeniului managementului de proiect prin intermediul aplicațiilor practice derulate la curs; Aplicațiile practice vizează elaborarea unor documente esențiale: cererea de finanțare, actul adițional, notificarea, raportul tehnico-financiar, cererea de rambursare și de plată, raportul de monitorizare și de progres, procedura de achiziție;

-Identificarea elementelor de noutate din domeniul managementului de proiect.

-CERTIFICAT DE ABSOLVIRE eliberat de Autoritatea Națională pentru Calificări-ANC și recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naţionale 

Competențele dobândite și înscrise în suplimentul descriptiv al certificatelor eliberate de ANC, în conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 republicată:

-      Stabilirea scopului proiectului

-      Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului

-      Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului

-      Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect

-      Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect

-      Managementul riscurilor 

-      Managementul echipei de proiect

-      Managementul comunicării în cadrul proiectului

-      Managementul calităţii proiectului

-CERTIFICAT DE PARTICIPARE eliberat de UNIVERSITATEA DANUBIUS (oferă posibilitatea obținerii de reduceri în cazul participării la alte programe de formare continuă organizate de Centrul de Formare Continuă-Danubius International Business School, Universitatea Danubius Galați)

Tarife și reduceri:

-Tariful de participare la programul de formare este de 1250 lei/ participant (inclusiv TVA)

Tariful cuprinde participarea la programul de formare, certificarea ANC, materiale informative (în format de hârtie și electronic), suport de curs, pauză de masă și pauze de cafea.

IMPORTANT!

Înscrierea la program se face până în data de 5 septembrie 2019.

NUMĂRUL DE LOCURI ESTE LIMITAT

Rezervarea locului se face în baza formularului de înscriere

și a documentelor solicitate în formular,

transmise la d-na Simona PUDILIC, 

e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Persoană de contact pentru detalii suplimentare:

d-na Viorela Laura KOVÁCS, tel. 0737616042, e-mailAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Citeşte mai departe ...

BRUXELLES, 5 LUNI, 1195 EURO/LUNĂ! STAGII OFERITE DE COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR PENTRU ABSOLVENȚI!

 EAECarzXYAAzIPc

Absolvenții programelor de studii universitare pot opta pentru o experiență profesională unică la Bruxelles, Belgia. Este vorba de stagiile standard oferite de Comitetul European al Regiunilor (CoR).

DETALII

Termenul limită de înscriere este 30 septembrie!!!

Profilul candidaților:

 1. Cetățenii UE sau cetățenii dintr-un stat candidat official pentru aderare
 2. Solicitanților țărilor terțe li se poate acorda un stagiu de către secretarul general în cazuri excepționale, motivate corespunzător
 3. Absolvenții studiilor universitare care au diploma de studii până la data limită de depunere a cererilor
 4. Candidații care cu cunoștințe excelente în una dintre limbile oficiale ale UE și cunoștințe satisfăcătoare despre limba franceză sau engleză
 5. Candidații care nu au beneficiat de stagii de formare sau de angajare mai mari de 8 săptămâni în cadrul unei instituții sau organism european;

Informații despre stagiul standard:

-                 Durează 5 luni

-                 Full time / 40 de ore pe săptămână

-                 Locul de muncă: Bruxelles, Belgia

-                 Finanțare de aproximativ 1195 euro / lună

-                 Se poate aplica la maximum 3 departamente ale CoR

-                 Sunt rambursate costurile de călătorie 

-                 Se acordă 50% reducere la biletul de transport public în Bruxelles

-                 Asigurarea de sănătate (opțional)

-                 Asigurarea de accidente inclusă

Pașii de aplicare pentru stagiile standard:

 1. Se alege departamentul CoR preferat (maximum 3)
 2. Se completează formularul de cerere online (în engleză, franceză sau germană)
 3. Formularul trebuie completat complet și corect
 4. După trimitere, candidatul primește un cod personal de acces prin intermediul căruia va putea verifica statusul aplicației

Pe pagina programului de stagii, puteți găsi informații și despre alte tipuri de stagii.

DETALII

 

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius” din Galați,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

Antreprenoriat Competent în rândul Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV

afis copy copy

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

22.07.2019

Antreprenoriat Competent în rândul Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV

Universitatea ,,Danubius’’ din Galați, în parteneriat cu Asociația Profesională Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină, Optică și Mecatronică – APROMECA, Universitatea Politehnică din București, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea "Valahia" din Târgoviște și cu Universitatea Ovidius din Constanța, implementează, începând cu luna iunie 2019, proiectul Antreprenoriat Competent în rândul Tinerilor – Învâțământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV, Cod proiect 124635, Cod apel: POCU/379/6/21/Operatiune compozita OS. 6.7, 6.9, 6.10, Apel 379 Bursa Student Antreprenor – Masura activa pentru cresterea participarii studentilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenta - Regiuni mai putin dezvoltate. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 7,666,069.33 lei, fiind un proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este diminuarea ratei de abandon a studiilor terțiare universitare, în special pentru categoriile dezavantajate de persoane, prin măsuri de sprijin financiar și de asistență educațională în domeniul antreprenorial, în scopul corelării ofertei de studii a universităților partenere cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/domeniile identificate prin SNC și SNCDI.

Obiectivele specifice:

1. O.S.1: Creșterea ratei de participare și de finalizare/absolvire a cursurilor in invățământul terțiar universitar a 440 de tineri, din care 360 din grupele defavorizate, pe o perioadă de 24 de luni;

2. O.S.2: Creșterea nivelului de competente a 75 de cadre didactice din învâțământul terțiar universitar, prin introducerea continutului educational inovator si resurse de invatare moderna din cadrul a cinci institute de învățământ acreditate;

3. O.S.3: Dezvoltarea/îmbunătățirea a 5 oferte educaționale în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, prin corelarea lor cu nevoile pieței muncii.

Grupul țintă al proiectului va fi compus din:

- 440 de studenți cu domiciliul/rezidența în regiunile de implementare a proiectului: SE, SM, NE.

- 75 de cadre didactice din universitățile partenere (categoriile: personal didactic din invatamantul superior si personal implicat in dezvoltarea de programe de studii din invatamant tertiar universitar organizat in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate).

- 100 elevi cu domiciliul/rezidenta în regiunile de implementare a proiectului: SE, SM, NE.

Din cei 440 de studenti, 360 de studenti se regasesc in cel putin una din urmatoarele categorii: studenti netraditionali, cu domiciliul/rezidenta in mediul rural, romi, studenti cu CES.

Rezultate așteptate

• 3 instrumente de control realizate

• O metodologie de recrutare si selectie GT creata

• 440 de studenti selectati si inclusi in GT in vederea participarii la activitatile proiectului

• 75 de cadre didactice selectate si incluse in GT in vederea participarii la activitatile proiectului

• 100 elevi selectati si inclusi in GT in vederea participarii la activitatile proiectului

• 3 mijloace de informare utilizate

• 360 de studenti sprijiniti financiar (bursa antreprenor)

• O retea virtuala – platforma online creata

• 440 studenti participanti la sesiuni informare si consiliere profesionala

• 15 vizite pentru elevi la universitatile partenere organizate

• 1 campanie constientizare realizata

• 7 cursuri de perfectionare profesionala specializata pentru cadre didactice din invatamantul tertiar universitar

• 1 actiune de schimb de bune practici

• 1 ghid de buna practica

• 12 cadre didactice participante la activ transnationale

• 19 cursuri antreprenoriale cu componenta aplicativa

• 1 program complementar antreprenorial nou propus

• 5 oferte educationale dezvoltate/imbunatatite

Implementat de Universitatea “Danubius” din Galați, în parteneriat cu Asociația Profesională Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină, Optică și Mecatronică – APROMECA, Universitatea Politehnică din București, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea "Valahia" din Târgoviște și cu Universitatea Ovidius din Constanța, proiectul Antreprenoriat Competent in randul Tinerilor – Invatamant Inovativ pentru Viitor – ACTIV, Cod proiect 124635, Cod apel: POCU/379/6/21/Operatiune compozita OS. 6.7, 6.9, 6.10, Apel 379 Bursa Student Antreprenor – Masura activa pentru cresterea participarii studentilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenta - Regiuni mai putin dezvoltate, se va derula în perioada 20 iunie 2019 – 19 iunie 2021 și are o valoare totala eligibila de: 7,666,069.33 lei, fiind un proiect finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

Conferința de lansare a proiectului se va desfășura în data de 24 iulie 2019, începând cu ora 13:00, în Sala Senatului Universității “Danubius” din Galați.

Pentru mai multe informații privind proiectul, vă rugăm să contactați:

Manager de proiect – Conf. univ. dr. Andy PUȘCĂ

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Responsabil grup țintă – Oana DRĂGĂNESCU

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020”

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS

Stai Conectat

captcha  

Sus