Noutăţi

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI/PARTENERI SOCIALI în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU)

AGREEMENTUniversitatea "Danubius” din Galați, cu sediul în bld. Galați, nr. 3, județul Galați, anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru stabilirea unor acorduri de parteneriat cu parteneri sociali din învățământul superior sau din medii publice și private, în vederea elaborării unui proiect și depunerii cererii de finanțare aferente în cadrul Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 6: Educație și competențe, Prioritatea de investiții – 10.ii. Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate, Apel: POCU/379/6/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10.

Numele competiției: BURSA STUDENT ANTREPRENOR - MĂSURĂ ACTIVĂ PENTRU CREȘTEREA PARTICIPĂRII STUDENȚILOR DIN CATEGORII VULNERABILE LA PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ”

Având în vedere lansarea apelului de proiecte Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 6: Educație și competențe, Prioritatea de investiții – 10.ii. Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate, Apel: POCU/379/6/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10., Universitatea "DANUBIUS" din Galați, cu sediul in Mun. Galați, B-dul Galați, nr. 3 intenționează să depună proiecte în calitate de Beneficiar.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

În cadrul acestui apel de proiecte vor fi susținute în mod corelat și unitar acțiuni care vor conduce la creșterea ratei de acces, participare și absolvire în învățământul terțiar, în special pentru categoriile de studenți netradiționali sau care provin din medii dezavantajate, cu accent pe populația roma, corelat cu OS 6.7. Acestora li se vor adăuga acțiuni din cadrul OS 6.9., în vederea realizării și furnizării unor materiale, moduri de lucru și tehnici educaționale bazate pe nevoile studenților, în cadrul unor cursuri cu componentă antreprenorială, precum și cele din cadrul OS 6.10., menite să asigure formarea specializată pentru personalul didactic din învățământul universitar, care va asigura expertiza în cadrul dezvoltării și furnizării programelor antreprenoriale studenților din grupul țintă al proiectelor.

În cadrul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite, cu deosebire, dezvoltarea și furnizarea de cursuri antreprenoriale cu componentă aplicativă adresate studenților din anii terminali ai ciclului de studii de licență din învățământul terțiar universitar, precum și activități de tutoriat, consiliere profesională și orientare în carieră, servicii de îndrumare și sprijin, activități remediale, servicii de coaching etc. cu scopul susținerii finalizării studiilor superioare și a creșterii angajabilității absolvenților.

Vor fi susținute activități de formare specifică adresate personalului didactic din învățământul superior în relație cu: proiectarea modulară de cursuri antreprenoriale adresate studenților, în special din categorii vulnerabile, din anii terminali ai ciclului de licență, organizarea și furnizarea în medii online a cursurilor/aplicațiilor și promovarea de medii noi de învățare (ex.: studii, învățare bazată pe proiecte reale, învățare colaborativă, experimentare etc.), solicitarea și utilizarea feedback-ului și o evaluare eficientă a rezultatelor învățării, servicii suport pentru studenți etc.

PROFILUL PARTENERILOR

Tipurile de solicitanți și parteneri eligibili sunt prezentate în Ghidul specific, secțiunea 1.4.

CALENDARUL PROCEDURII DE SELECȚIE:

CALENDARUL PROCEDURII DE SELECȚIE
Activitate Perioada de desfășurare
Publicarea anunțului de selecție a partenerilor 29 iunie 2018
Depunerea dosarelor 2iulie 2018 — 5 iulie 2018, ora 1600 — termen limită
Evaluarea dosarelor 6iulie 2018
Anunț candidați admiși 6iulie 2018
Depunere contestații 9iulie 2018 ora 1400 — termen limită
Soluționarea contestațiilor 10iulie 2018
Publicarea rezultat final privind partenerii selectați 10iulie 2018

CITEȘTE AICI ANUNȚUL COMPLET DE SELECȚIE A PARTENERILOR

DESCARCATI DOCUMENTELE:

ADRESA DE INAINTARE

SCRISOARE DE INTENTIE

DECLARATIE DE ELIGIBILITATE

FISA PARTENER

Persoane de contact:
Cătălin MUSTAȚĂ, tel. 0723 498090, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Andra MARCU, tel. 0753 612085, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Purtator de cuvant - Uniersitatea "Danubius",

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.

Stai Conectat

captcha  

Sus