Noutăţi

EXPERT ACHIZITII PUBLICE -Cod COR – 214946

afis e 1

UNIVERSITATEA DANUBIUS GALAȚI

autorizată de

Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Județului Galați

și înscrisă în

Registrul Național al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților

 

organizează

programul de formare – SPECIALIZARE

pentru ocupația

EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE 

 

 

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE recunoscut deMinisterul Muncii și Justiției Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naţionale

 

Când și unde va avea loc programul de formare?

În luna februarie 2020, la sediul Universității Danubius Galați (b-dul Galați nr. 3, sala A38-etaj 3). Zilele de desfășurare a programului și orarul aferent vor fi comunicate în timp util, după înscrierea la eveniment.

 

 

Cui se adresează?

Angajaților din cadrul operatorilor economici, funcționarilor publici din administrația publică, specialiștilor din sectorul privat încadrați în compartimente cu atribuții în procesul de achiziții publice finanțate din fonduri publice naționale sau europene, precum și altor persoane interesate de domeniul achizițiilor publice.

 

De ce să particip?

Tematica evenimentului vizează analize, dezbateri, soluții și aplicații practice fiind adaptată ultimelor modificări legislative și se referă la:

-  noutățile în domeniul achizițiilor publice/sectoriale/concesiuni;

- elementele de noutate din cadrul procedurii de soluționare a contestațiilor pe cale administrativ jurisdicțională sau pe cale judiciară;

- aspecte teoretice și practice.

 

 

Ce obțin în urma participării la programul de formare?

-Dobândirea de informații și concepte specifice domeniului achizițiilor publice;

-Identificarea elementelor de noutate din domeniul achizițiilor publice/sectoriale/concesiuni – clarificări și modificări emise de Agenția Națională pentru Achiziții Publice;

-Însușirea de noțiuni care îmi vor permite:

  • ·analizarea legislaţiei aplicabile specifice;
  • ·planificarea procesului de achiziţie publică;
  • ·derularea procedurilor de atribuire.

 

-CERTIFICAT DE ABSOLVIRE recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naţionale

Competențele dobândite și înscrise în suplimentul descriptiv al certificatelor, în conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 republicată:

-          Comunicarea interpersonală

-          Perfecţionarea pregătirii profesionale

-          Utilizarea calculatorului

-          Coordonarea muncii în echipă

-          Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire

-          Elaborarea documentelor de specialitate

-          Analizarea legislaţiei aplicabile specifice

-          Acordarea consultanţei de specialitate

-          Planificarea achiziţiilor publice

-          Derularea procedurilor de atribuire

-          Finalizarea procedurilor de atribuire

 

-CERTIFICAT DE PARTICIPARE eliberat de UNIVERSITATEA DANUBIUS (oferă posibilitatea obținerii de reduceri în cazul participării la alte programe de formare continuă organizate de Centrul de Formare Continuă-Danubius International Business School, Universitatea Danubius Galați)

 

Condiții de îndeplinit:

-          absolvent de studii superioare;

-          pregătirea și susținerea unui proiect a cărui tematică va fi stabilită de către formator;

-          prezența în toate zilele cursului și în ziua examinării stabilită de comisia de evaluare.

Tarife:

-Tariful de participare la programul de formare este de 1250 lei/ participant (inclusiv TVA)

Tariful cuprinde participarea la programul de formare, certificarea ANC, materiale informative (în format de hârtie și electronic), suport de curs, pauză de masă și pauze de cafea.

 

 

 

NUMĂRUL DE LOCURI ESTE LIMITAT

 

Rezervarea locului se face până în data de 7 FEBRUARIE în baza  și a documentelor solicitate în formular, 

e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  

(nr. telefon 037236173, 0761690800)

 

Persoană de contact pentru detalii suplimentare:

d-na Viorela Laura KOVÁCS, tel. 0737616042, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Purtător de cuvânt - Universitatea „Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante Sem. I, anul univ. 2019/2020

udg angajare 2020

Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Departamentul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioadele conform calendarului concursurilor didactice.

Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de M.E.N.

FACULTATEA DE COMUNICARE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
Departamentul de Comunicare și Ştiințe Politice

Profesor, poziţia 2, disciplinele: Semiotică, Redactare academică în științele comunicării, Analiza discursului diplomatic.

Candidat: Munteanu Cristinel

CV

Fisa de verificare

Lista de lucrari

Decizie comisie concurs profesor 17.01.2020

 

Conferențiar, poziţia 14, disciplinele: Informatică aplicată în psihologie, Bioterorism structural.

Candidat: Beteringhe Adrian

CV

Fisa de verificare

Lista de lucrari

Decizie comisie concurs conferentiar 17.01.2020

 

Documente utile

Calendarul concursului sem. I 2019-2020

Documente necesare inscrierii la concurs

Cerere înscriere concurs posturi didactice

Consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Coperta dosarului de inscriere la concurs

DECLARATIE incompatibilitate concursuri Legea nr. 1 din 2011

Declaratie verificitate informatii pentru concurs didactic

Metodologie concursuri didactice 2018

Citeşte mai departe ...

CALITATEA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL UNIVERSITĂȚII „DANUBIUS DIN GALAȚI”, RECERTIFICATĂ ISO 9001:2015

ISO 2Universitatea „Danubius” din Galați a fost recertificată ISO 9001:2015 pentru domeniul de activitate: Învățământ superior universitar. Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste, certificarea fiind valabilă pentru perioada 2020-2023.

Organismul internațional de certificare QSCert revalidează astfel, faptul că Sistemul de Management al Calității în Universitatea „Danubius din Galați” este implementat în mod constant și corespunzător iar instituția noastră probează capacitatea de a oferi, permanent, servicii educaționale de calitate, cu respectarea cerințelor legale.

Universitatea „Danubius din Galați”, universitatea antreprenorială, consideră necesară această evaluare externă, deși nu este obligatorie pentru funcționarea instituțiilor de învățământ superior.

Potrivit doamnei Conf. Univ. Dr. Gabriela MARCHIS – Director Departament DAC al Universității ”Danubius”, ”această certificare confirmă, încă o dată, îndeplinirea standardelor de calitate de către Sistemul de Management al instituției care urmărește cu prioritate să mențină și să consolideze satisfacția tuturor părților interesate relevante de procesul asigurării calității în UDG: studenți, personal academic și administrativ, angajatori, absolvenți, reprezentanți ai comunității locale, autorități publice de la nivel local și central, ONG-uri, ministerul de resort, precum și organizații cu atribuții în domeniul calității în învățământul superior din țară și din străinătate”.

Așadar, îndeplinirea standardelor Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) de către Universitatea „Danubius din Galați” este consolidată de această recertificare ISO 9001:2015 a sistemului de management al calității pentru domeniul de activitate: Învățământ superior universitar. Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste.

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

ANUNȚ DEPUNERE DOSAR SPRIJIN FINANCIAR PENTRU STUDENȚII SELECTAȚI ÎN GRUPUL TINTĂ AL PROIECTULUI Antreprenoriat Competent în rândul Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV

header

PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ DIN FONDUL EUROPEAN STRUCTURAL ȘI DE INVESTIȚII PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020

Axă prioritară

6 - Educație si competențe

Obiectiv specific

Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10

Titlu proiect

Antreprenoriat Competent în rândul  Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV

Nr. contract finanțare

POCU/379/6/21/-124635

ANUNȚ

DEPUNERE DOSAR SPRIJIN FINANCIAR PENTRU STUDENȚII SELECTAȚI ÎN GRUPUL TINTĂ AL PROIECTULUI

Antreprenoriat Competent în rândul  Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV

Studenții din grupul țintă al proiectului ACTIV -”Antreprenoriat Competent în rândul  Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV”, Contract POCU/379/6/21/-124635 beneficiază de sprijin financiar pentru a se asigura atingerea obiectivelor specifice ale proiectului:

O.S.1: Cresterea ratei de participare si de finalizare/absolvire a cursurilor in invatamantul tertiar universitar a 440 de tineri, din care 360 din grupele defavorizate, pe o perioada de 24 de luni; Acest obiectiv se corelează cu activitatea A3/A3.1, A4/4.1, A 5/5.1 și rezultatele R1, R2, R3, R4, R5.

  1. O.S.2: Cresterea nivelului de competente a 75 de cadre didactice din invatamantul tertiar universitar, prin introducerea continutului educational inovator si resurse de invatare moderna din cadrul a cinci institute de invatamant acreditate; Acest obiectiv se corelează cu activitatea A6/A6.1 si și rezultatul R6.
  2. O.S.3: Dezvoltarea/imbunatatirea a 5 oferte educationale in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate, prin corelarea lor cu nevoile pietei muncii. Acest obiectiv se corelează cu activitatea A7/A7.1 si și rezultatul R7.

Sprijin financiar  reprezintă un ajutor bănesc nerambursabil acordat (de stat sau de către alte entități private) unei persoane, instituții, unei ramuri economice sau întreprinderi etc., în scopul atenuării efectelor sociale ale modificărilor economice de structură.

În cadrul proiectului Antreprenoriat Competent în rândul  Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIVsprijinul financiar va purta și denumirea de bursă student antreprenor.

Sprijinul financiar (Burse student antreprenor) se va acorda pentru participarea la realizarea Activității 4 – Implementarea unor pachete integrate de măsuri de asistență educațională și sprijin financiar, Subactivitatea 4.1 Implementarea unor pachete integrate de măsuri de asistență educațională și sprijin financiar.

Pentru obținerea sprijinului financiar (bursei student antreprenor) de către studenții care îndeplinesc condițiile mai sus menționate, dosarul individual de solicitare a sprijinului financiar (bursă student antreprenor) al acestora va conține în mod obligatoriu următoarele documente:

  1. Documentele de înregistrare în grupul țintă (Adeverință student confirmat în grupul țintă al proiectului),
  2. Cererea (tip) de solicitare a acordării sprijinului financiar (Anexa 1 la Metodologia de acordare a sprijinului financiar din cadrul proiectului);
  3. Copie extras de cont pe numele persoanei din grupul țintă care solicită acordarea sprijinului financiar, pentru efectuarea plății prin transfer bancar.
  4. Alte documente care să dovedească faptul că fac parte din grupuri defavorizate social, economic etc.

Va fi acordată prioritate studenților:

- netradiționali;

- încadrați în categoria de persoane cu dificultăți socio-economice;

- care provin din mediul rural;

- încadrați într-un grup vulnerabil sau cu dizabilitate/tip de boală cronică,

- cu apartenență la etnia romă.

Perioada depunerii dosarelor de solicitare a sprijinului financiar (bursei student antreprenor) este 15 noiembrie 2019 – 25 februarie 2020.

Afișarea deciziei de acordare a sprijinului financiar și listele cu studenții care vor beneficia de sprijin financiar se va face pe site-ul beneficiarului și al universităților partenere până la data de 28 februarie 2020.

După aprobarea dosarului individual de solicitare a sprijinului financiar, studenții vor semna un Contract cu instituția de învățământ  la care sunt înmatriculați. Contractul semnat va avea în vedere stabilirea realizării lunare a activităților specifice proiectului și a unor indicatori minimali de performanță.

Întocmit,

Frigioiu Mihaela, Expert GT

Cristinel Munteanu, Expert GT

Avizat,

Oana Draganescu, Responsabil GT

footer v2

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS

Stai Conectat

captcha  

Sus