Logo
Imprimă această pagină

ULTIMA SĂPTĂMÂNĂ A ADMITERII DIN SESIUNEA IULIE

 

POZA ADMITERE 2018

ÎNSCRIERI PÂNĂ PE DATA DE 3 AUGUST!

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019, TAXA PENTRU ANUMITE PROGRAME DE STUDII ESTE REDUSĂ CU 25%!

Este ultima săptămână a primei sesiuni de admitere la programele de licenţă şi master ale facultăților Universității „Danubius” .

Pentru cursurile universitare de LICENŢĂ, candidaţii pot opta pentru:

  • FACULTATEA DE DREPT– Specializarea Drept, durata studiilor: 4 ani, forme de învăţământ: cu frecvenţă (IF), cu frecvenţă redusă (FR) şi la distanţă (ID).

Specializările: Finanţe şi Bănci (IF, FR, ID)

Contabilitate şi Informatică de Gestiune (IF, FR)

Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor (IF, ID) - şi cu predare în limba engleză

Comunicare şi Relaţii Publice (IF, ID)

Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (IF, ID)

Psihologie (IF)

Pentru cursurile universitare de MASTER, candidaţii pot opta pentru:


FACULTATEA DE DREPT:

DREPTUL COMUNITĂȚILOR VIRTUALE (durata studiilor 1,5 ani, IF)

DREPTUL UNIUNII EUROPENE (durata studiilor 1,5 ani, IF)

DREPT ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ EUROPEANĂ (durata studiilor 1,5 ani, IF, FR)

ȘTIINȚE PENALE (durata studiilor 1,5 ani, IF)

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE:

IATĂ PROGRAMELE DE MASTER LA CARE VĂ PUTEȚI ÎNSCRIE:

  • AUDIT ŞI CONTROL PUBLIC ŞI PRIVAT (durata studiilor 2 ani, IF)
  • Acord încheiat cu CAFR pentru dobândirea calității de auditor financiar, după finalizarea studiilor de masterat. 

FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

AFACERI ŞI ECONOMIE INTERNAŢIONALĂ– MASTER INTERDISCIPLINAR (durata studiilor 2 ani, IF)

NOU!!! MANAGEMENTUL SECURITĂȚII ÎN RELAȚIILE INTERNAȚIONALE – MASTER INTERDISCIPLINAR (durata studiilor, 2 ani, IF).

CURSURI POSTUNIVERSITARE

Absolvenţii studiilor universitare de licenţă, indiferent de specializarea absolvită, se pot înscrie la unul dintre programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă înfiinţate în cadrul Universității ”Danubius”, astfel:

Facultatea de Drept:

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale:

  • Comunicarea serviciilor și produselor medicale(durata: 150 ore)

- CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ –

DANUBIUS INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL

(CFC-DIBS)

Programe de formare organizate de CFC-DIBS și autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări, Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale, undeparticipanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare sau studii medii:

-Expert achiziții publice (studii superioare);

-Manager proiect (studii superioare);

-Manager (studii superioare);

-Competențe antreprenoriale (studii medii).

Programe de formare organizate de CFC-DIBS în colaborare cu Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău, programe autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări, Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale, undeparticipanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare sau studii medii:

-Consilier Vocațional (studii superioare);

-Formator (studii superioare);

-Tehnician veterinar (studii medii);

-Infirmieră (studii medii).

Programe de formare organizate de CFC-DIBS în colaborare cu Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău, programe recunoscute de Colegiul Psihologilor din România, undeparticipanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare:

-Analiză comportamentală aplicată în tulburările cu spectru autist;

-Terapia tulburărilor de limbaj – Logopedie.

În cazul în care eşti nehotârât sau nesigur asupra facultăţii sau specializării pe care ar trebui să o urmezi, este alături de tine unul dintre specialiştii Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Universităţii „Danubius”.

VIZITEAZĂ-NE!

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019, TAXA PENTRU ANUMITE PROGRAME DE STUDII ESTE REDUSĂ CU 25%!

Contactează-ne, oriunde te-ai afla, cu încredere!

Mai multe detalii despre admitere, oportunităţi în carieră şi numărul de locuri, găseşti AICI!

SUCCES!

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Universitatea Danubius Galati | Romania