Noutăţi

ZIUA DUNĂRII, CELEBRATĂ DE UNIVERSITĂȚILE RIVERANE LA KIEV

daie primaA opta ediție a Conferinței internaționale ” Dunărea – Axă a Identității Europene”

În urmă cu opt ani, la inițiativa Universității ”Danubius”, universități riverane Dunării: Universitatea Anghel Kanchev din Ruse, Universitatea EDUCONS, NoviSad Serbia, Universitatea de Stat din Izmail, Universitatea de Cultură din Kiev și Universitatea din Cahul Republica Moldova au organizat prima ediție a unui eveniment științific de amploare dedicat Dunării: Conferința internațională ”Dunărea – Axă a Idențității Europene. Devenit tradiție, acest eveniment este găzduit, pe rând, de către universitățile partenere în elogierea științifică a fluviului.

A opta ediție a acestei conferințe s-a desfăurat, în acest an, cu trei zile în avans la Universitatea Națională de Cultură și Arte din Kiev – Ucraina, nu pe data de 29 iunie – Ziua internațională a Dunării ci în ziua de 26 iunie.

Problematica amplă a acestui prestigios eveniment științific cu participare internațională acoperă teme majore precum: Legislaţia şi economia danubiană; Comunităţile locale: diacronie şi sincronie şi Construcţia europeană între deziderat şi realitate.

daie rectandRectorul Universității ”Danubius”, Conf. univ. dr. Andy PUSCĂ, a deschis lucrările conferinței printr-un apel optimist adresat partenerilor de a valorifica noile parteneriate europene în vederea dezvoltării unor relații interinstituționale fundamentate pe cooperarea continuă, constructivă care să conducă în viitorul apropiat la proiecte comune europene (cu precădere în domeniul Strategiei Dunării), să folosească resursele acestui parteneriat și care să aducă rezultate palpabile, un plus de valoare în mediile academice ale României și ale Ucrainei. În același context, domnia sa a subliniat importanța dezvoltării de programe de cercetare comune, care să pornească de la rezultatele existente și care să conducă la accesarea comună de noi proiecte de cercetare în cadrul acestui parteneriat.

DAIE CARTERECTORNOS

,,Viitorul ne aparține, un viitor care ne dorește împreună, într-o Europă unită, o Europă a educației și a culturii”, a concluzionat Rectorul Universității ”Danubius”.

DAIE RB

Domnul Conf. univ. dr. Emanuel - Ștefan Marinescu, Prorector Relații Internaționale al Universității ”Danubius” din Galați a subliniat importanța parteneriatului România-Ucraina,  atât la nivel academic cât și prin prisma deschiderii europene a Ucrainei către valorile unui viitor comun. În acest sens, Strategia Dunării, reprezintă un important punct de pornire al acestui nou parteneriat academic România – Ucraina în vederea cooperării universităților prezente în procesul de internaționalizare universitară, în sprijinirea reciprocă a extinderii rețelelor de cooperare academică ale partenerilor și conectarea acestora în vederea unui viitor European comun al învățământului superior și pentru crearea de capacități instituționale comune în Orizontul 2020.

,,Ne aflăm într-un moment al deschiderii reciproce, fără precedent în istoria recentă și avem datoria să clădim o nouă Europă, care sa ducă mai departe mesajul de cultură și civilizație al tuturor partenerilor, o Europă care să dovedească că prin intermediul științei, culturii și artelor se poate crea un climat de încredere, un echilibru stabil, favorabil dezvoltării. În acest climat, programele de mobilități destinate studenților, profesorilor și personalului non didactic, în cadrul acestui parteneriat academic, sub egida ERASMUS+, reprezintă un prim pas, un efort în vederea convingerii membrilor comunităților academice partenere cu privire la beneficiile implicării active în proiectele comune dar și în probarea valorii acestora ca ambasadori ai țării lor și ai mediului universitar din care provin. ”

daie sala

Intervenția domnului Dr. Jaroslav Kichuk, Rector al Universității de Stat din Izmail a adus în prim plan elementele fundamentale care stau la baza participării universității pe care o reprezintă la acest eveniment, argumentând proactivitatea acestei universități în procesul de deschidere Europeană și de internaționalizare,   Strategia Dunării fiind un cadru propice al dezvoltării acestui parteneriat.

De asemenea, dl. Rector Dr. Jaroslav Kichuk a remarcat amploarea acestui eveniment care a reunit reprezentanții a 7 universități europene (Universitatea Danubius, Universitatea Angel Kancev, Universitatea Educons, Universitatea Izmail, Universitatea Cahul, Universitatea KUK si Universitatea KNUKIM) și a subliniat că Ucraina nu este doar centrul geografic al Europei, ci și un lider regional promițător, care se adaptează  progresiv la schimbările pozitive aduse de Comunitatea Europeană. Experiența dobândită în cadrul parteneriatelor permite abordări inovatoare, care se dovedesc eficiente în dezvoltarea regiunii ucrainene a Dunării, parteneriatele  academice reprezentând, în viziunea domnului Rector, viitorul. 

daie rectkievRectorul Universității de Cultură și Arte din Kiev, Dr. Volodymyr Pylypiv  a continuat seria intervențiilor accentuând necesitatea utilizării Strategiei Dunării ca platformă de reintegrare a națiunilor est- europene pe locul meritat și, de aici, necesitatea ca la nivel academic, instituțiile de învățământ superior să creeze împreună acel cadru propice dezvoltării. "Dunărea, ca axă a identității europene, e un subiect foarte îndrăzneț și extrem de interesant. Dacă luăm trecutul istoric al acestei regiuni, atunci în Evul Mediu timpuriu, Podunavia a jucat unul dintre cele mai importante roluri atât din punct de vedere economic, cât și politic în Europa de atunci, Ucraina fiind traversată de o serie de rute comerciale extrem de importante, Dunărea însăși servind ca principala arteră de transport ce lega Europa Occidentală de piețele Mării Negre și mediteraneene, fapt ce o faceă o regiune cu o importanță strategică deosebită. În prezent, o serie de țări europene se confruntă cu o criză asociată cu probleme economice, politice, sociale și migraționiste. Pentru țările din regiunea Dunării, cum ar fi România, Ucraina, Moldova și Bulgaria, momentul actual este de mare oportunitate, permițându-le a participa activ în spațiul european. Aceasta deoarece potențialul economic și social al acestor țări nu este mai mic decât cel al partenerilor occidentali europeni.”

daieolena

Doamna dr. Olena Ceaikovska, șeful Departamentului de informatică, al Universității KNUKIM a subliniat rolul pe care aceasta și-l asumă în cadrul parteneriatului, necesitatea accelerării procesului de cooperare și creșterii volumului de mobilități de studiu și practică pentru studenți, creșterea numărului de mobilități de predare  și formare în cadrul programului Erasmus+. Universitatea KNUKIM are rolul de lider de opinie în cadrul învățământului superior din Ucraina și dedică dezvoltării studenților resurse importante, fiind implicată activ în procesul de internaționalizare.

În opinia sa, calea către identitatea europeană constă în respectul identității naționale. Identitatea europeană acoperă dar nu elimină națiunile individuale. Pentru generațiile viitoare, identitatea europeană ar trebui să fie un simbol al marelui succes al popoarelor și nu un simbol al erorilor umane pentru arheologi.

Panelurile de discuții au fost urmate de un program cultural - artistic susținut de trupe de balet și folclor ucrainian alcătuite din studenți ai universității gazdă, studenți care au realizat un spectacol artistic folcloric de excepție.

DAIE RECTORI

La finalul Conferinței, Președintele Universității KNUKIM, dr. Poplavskyi Mykhailo s-a adresat audienței mulțumind participanților pentru efortul depus și pentru implicarea în acest eveniment internațional de excepție, mulțumind oaspeților pentru dedicarea de care au dat dovadă în susținerea celei de-a 8-a ediții.

”Alături de România, Ucraina este parte din Europa și că drumul spre viitorul European este decisiv, unicul pentru partenerii implicați în proiect.”

daie program artistic

 

DAIE OSC

 

daie progrm artistic 2

 

DAIEECHIPA

daie program artistic 3

 

 

 

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.

Stai Conectat

captcha  

Sus