Noutati

CAMPANIA NAȚIONALĂ DE PREVENIRE A TRAFICULUI DE PERSOANE ÎN SCOPUL EXPLOATĂRII PRIN MUNCĂ ”CUNOAȘTE-ȚI DREPTURILE! RESPECTĂ- ȚI OBLIGAȚIILE!"

AFIS TRAFIC DE PERSOANE

Facultatea de Drept a Universității ”Danubius” si Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al acestei universități, în calitate de organizatori, vă invită joi, 15 noiembrie, începând cu ora 10.00, în Sala Senatului, la masa rotundă dedicată diseminării informațiilor a două sesiuni subsumate campaniei naționale de prevenire a traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă ,,Cunoaste-ti drepturile! Respectă-ți obligațiile!".

Agenda evenimentului cuprinde o întâlnire cu specialiști din instituțiile publice și ong-uri locale care pot intra în contact cu victimele traficului de persoane  și o întâlnire cu studenții facultăților Universității ”Danubius”.

Campania este implementată de Agenția Națională Impotriva Traficului de Persoane în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Pentru Românii de Pretudindeni, Asociatia Ecumenică a Bisericilor din România - AIDRom, Asociatia eLiberare, Fundația World Vision România.

Acest eveniment are ca scop informarea și sensibilizarea populației privind implicațiile traficului de persoane, dimensiunile și formele de manifestare ale fenomenului, în special exploatarea prin muncă.

Sunt invitați să participe cadrele didactice și studenții tuturor facultăților Universității ”Danubius”.

 

 

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

Fenomenul adicției, abordare teoretică și practică. Workshop extraordinar

 

AFIS ADICTII

Marți, 27 noiembrie, la ora 11.00, în Sala Senatului Universității ”Danubius”, domnul Psiholog clinician și Psihoterapeut Drd. Florian Miu va prezenta aspecte deosebit de interesante referitoare la patologia adicției.

 

Workshopul va debuta prin abordarea noțiunilor teoretice specifice unor teme precum:

- Uzul, abuzul și instalarea dependenței;

- Dependența de substanțe. Dependența comportamentală;

- Factori decizionali ai instalării adicției;

- Schimbarea funcționalității creierului în consumul abuziv.

Partea a doua a evenimentului va pune accent pe identificarea consumului abuziv, metodele de prevenție și metodele de tratament.

 

FOTO MIU

Keynote Speaker:

Drd. Florian Miu este Psiholog clinician și Psihoterapeut , Președinte al Asociației ”Se poate și altfel”, fondator al Programului Prosalvita.

Cu o experiență în tratarea adictiilor de 8 ani, în 2016 a fondat primul program din zona Galați - Brăila de prevenire şi asistenţă psihologică şi socială a adicțiilor – Prosalvita, în cadrulAsociației ”Se poate și altfel”.

Activitatea pe care o desfășoară se bazează pe un program terapeutic complex, care oferă o alternativa inovatoare la Programul clasic al celor 12 Pasi ai Alcoolici Anonimi, prin perspectiva cognitiv-comportamentală. De asemenea, programul oferă terapie de familie, dependeta fiind o problema care afecteazăîntreaga familie și , de multe ori, apare pe fondul unor probleme familiale.

În planul conștientizăriiși prevenirii adicției, a organizat și susținut diverse activități de tip workshop cu scop de informare, educare, conştientizare și prevenție în legătură cu riscurile şi consecinţele asociate consumului de droguri și adicțiilor comportamentale, de interes atât psihologilor, elevilor, studenților, părinților, cadrelor didactice cât și publicului larg.

Evenimentul este organizat Asociația ”Se poate și altfel”, Programul Prosalvita Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale – Specializarea Psihologie din cadrul Universității ”Danubius” din Galați.

 

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

BALUL BOBOCILOR DANUBIUS 2018

AFIS BAL 2018Spune-mi cum te distrezi, să îți spun cine ești!

Aceasta este ideea de la care pornește întreaga organizare a celei mai așteptate petreceri studențești: Balul bobocilor.

Proiectat inedit, fără perechi prestabilite, fără probe cunoscute, toți bobocii Universității ”Danubius” care vor participa la acest eveniment și se vor distra în seara de vineri, 16 noiembrie 2018, candidează pentru unul dintre titlurile care îi lansează în  viața extracurriculară de student danubian.

Și jurizarea va fi altfel în acest an în sensul că membrii juriului, a căror identitate va fi necunoscută până la finalul petrecerii,  vor fi pe ringul de dans, alături de boboci.

Desigur, organizatorii au pregătit multe surprize pentru boboci, acestea fiind probele ad-hoc care vor dezvălui calitățile tinerilor demni de a primi un titlu.

Invitatia la acest eveniment este 10 lei iar în seara evenimentului biletul va putea fi achizitionat cu 20 de lei.

Persoana de contact: Neacsu Ana Cătălina - 0740789534

 

Purtător de cuvânt - Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

 

 

 

 

 

 

Citeşte mai departe ...

RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Cod COR - 242231/ PROGRAM DE FORMARE

 

afis DPO. DIBS copy

UNIVERSITATEA DANUBIUS GALAȚI autorizată de Autoritatea Națională pentru Calificări-ANC și înscrisă în Registrul Național al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților

organizează

programul de formare – SPECIALIZARE

pentru ocupația

RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Cod COR - 242231

 

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE eliberat de Autoritatea Națională pentru Calificări-ANC și recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naţionale

Când și unde va avea loc programul de formare?

23 noiembrie 2018 – 23 ianuarie 2019 (evaluarea finală a Comisiei ANC va avea loc în luna februarie 2019, la o dată care va fi comunicată din timp)

Universitatea Danubius din Galați (b-dul Galați nr. 3)

 

Cu cine?

dl. Daniel-Mihail Șandru

-profesor universitar la Universitatea din București și la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir;

-fondator și coordonator Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române;

-judecător ad hoc la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României;

-președinte al Societății de Științe Juridice și al Asociației Române de Drept și Afaceri Europene;

-redactor șef al Revistei române de drept european (Wolters Kluwer).

 

d-na Laura Danilescu

-lector doctor din 2008 la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Economice, Departamentul "Finanțe și Administrarea Afacerilor";

-doctorat în specializarea Informatică Economică, domeniul Cibernetică și Statistică Economică, cu teza: “Proiectarea Sistemelor de Securitate în Afacerile Electronice”, la Academia de Studii Economice din București, 2011;

- responsabil regional zona sud-est ECDL România în perioada 2003-2009;

- autor unic sau în colaborare de mai multe cărți și articole de specialitate.

 

Cui se adresează?

Directorilor de afaceri sau managerilor care doresc să înțeleagă modul în care cerințele Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) vor afecta organizația lor, managerilor implicați în /sau răspunzători de respectarea GDPR, cum ar fi managerii de securitate, de protecție a datelor, de securitate a informațiilor, managerii IT, de proiect, de guvernanță corporativă, de risc și de conformitate, consilierii sau consilierii personali ai managerilor, precum și personalului din departamente financiare sau resurse umane.

 

De ce să particip?

Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), aplicabil în România începând cu data de 25 mai 2018, se referă la Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

GDPR impune un set unic de reguli, aplicabil în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Conform GDPR, va fi desemnat în mod obligatoriu un Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (Data Protection Officer-DPO) în următoarele entități:

-autoritățile și organismele publice (indiferent de specificul activității desfășurate de acestea și de tipul datelor cu caracter personal prelucrate);

-organizațiile din sectorul privat ale căror activități principale constau în operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal care implică monitorizarea periodică și sistematică a persoanelor fizice pe scară largă;

-organizațiile din sectorul privat ale căror activități principale constau în prelucrarea pe scară largă a unor categorii speciale de date cu caracter personal, menționate în mod expres în cadrul GDPR.

 

Ce obțin în urma participării la programul de formare?

-Dobândirea de informații și concepte specifice domeniului protecției datelor cu caracter personal;

-CERTIFICAT DE ABSOLVIRE eliberat de Autoritatea Națională pentru Calificări-ANC și recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naţionale

Competențele dobândite și înscrise în suplimentul descriptiv al certificatelor eliberate de ANC, în conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 republicată:

 • Informarea organizației și persoanelor vizate cu privire la drepturile și obligațiile lor în baza legislației privind protecția datelor cu caracter personal

 • Monitorizarea modalității în care organizația respectă legislația privind protecția datelor cu caracter personal și standardele specifice la care organizația a aderat

 • Emiterea de recomandări și oferirea asistenței de specialitate organizației cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal

 • Gestionarea relației cu autoritatea de supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter personal

 • Respectarea principiului obiectivității în domeniul protecției datelor cu caracter personal

 • Asigurarea și gestionarea registrului de evidență al prelucrării datelor cu caracter personal

 • Gestionarea și coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizării sarcinilor și activităților specifice domeniului protecției datelor cu caracter personal

 • Dezvoltarea profesională continuă în domeniul protecției datelor cu caracter personal

 • Monitorizarea aplicării instrumentelor și metodelor de îmbunătățire a eficacității sistemului de management al securității informației

 • Analizarea și evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal

-CERTIFICAT DE PARTICIPARE eliberat de UNIVERSITATEA DANUBIUS (oferă posibilitatea obținerii de reduceri în cazul participării la alte programe de formare continuă organizate de Centrul de Formare Continuă-Danubius International Business School, Universitatea Danubius din Galați)

Condiții de îndeplinit:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență;

 • vechime în muncă minim 1 an;

 • pregătirea și susținerea unui proiect a cărui tematică va fi stabilită de către traineri;

 • prezența în toate zilele cursului și în ziua examinării stabilită de comisia de evaluare.

Tarife și reduceri:

Tariful de participare la programul de formare este de 3300 lei/ participant (inclusiv TVA), achitabil în 2 etape:

-50% (1650 lei) până pe 20 noiembrie 2018;

-50% (1650 lei) până pe 31 decembrie 2018.

Tariful cuprinde participarea la programul de formare, certificarea ANC, materiale informative (în format de hârtie și electronic), suport de curs, pauză de masă și pauze de cafea.

 

-Tariful de participare la programul de formare va fi de 3000 lei/ participant (inclusiv TVA) în cazul în care:

 • participă minimum 2 persoane din cadrul aceleiași instituții/societăți/organizații;

 • sunteți absolvent sau frecventați în prezent o formă de învățământ la Universitatea Danubius.

NUMĂRUL DE LOCURI ESTE LIMITAT

Rezervarea locului se face în baza formularului de înscriere,

transmis până cel mai târziu pe 20 noiembrie 2018

pe adresa de e-mailAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Persoană de contact pentru detalii suplimentare:

d-na Viorela Laura KOVÁCS, tel. 0737616042

Citeşte mai departe ...

ATELIER DE PICTURA S.A.F.R. - INTRODUCERE IN PICTURA TRADITIONALA

afis atelier picturaAtelier SAFR

– Initiere in pictura traditionala -

            Durata atelierului: 6 zile  (930-1430 sau 1530 – 2030), Sala - CLUBUL SENIORILOR (etaj 3), UNIVERSITATEA DANUBIUS
Acest curs  va fi sustinut de catre RAUL POPA, artist plastic, membru S.A.F.R.. 

Prima zi:

 • Tipuri de suprafetele de lucru: suporturi rigide, suporturi semirigide; suporturi flexibile
 • Maruflaj
 • Cleiuri si grunduri: tipuri, functiila preparatiei, compozitia si cerintele grundurilor, mod de aplicare (grunduirea);
 • Uleiuri, mediumuri, sicative,  pigmenti, culori, verniuri;
 • Sevaletul, paleta, pensule, cutitul de paleta, godetele
 • Incadrarea: functiile ramei, passe-partout

            Demo: Intinderea panzei pe sasiu, maruflarea panzei pe placaj

            Studiu: Prepararea suportului (carton panzat/panza);

Ziua 2 si 3:

 • Finalizarea preparatiei suportului
 • Prezentarea mai multor palete monocrome.
 • Schitarea monocromatica in ulei (tranzitia de la desen la pictura in ulei) :

- Deprinderea cu mediumul si concentrarea pe  manipularea muchiilor si a valorilor cu vopselele cu ulei.

                        - Familiarizarea cu controlul valorii, recunoașterea formei și controlul marginilor     (muchiilor), intelegerea proportiilor

                        - Redarea volumului prin culoare: modeleu, modulatie

                       

                        Se vor utiliza trei palete diferite:         Burnt Umber,

                                                                                    Burnt Umber și White

                                                                                    Phthalo Blue, Ivory Black si White.

            Underpainting: - imprimitura (primul strat de vopsea) – foloseste un pigment;

                                      - luminile sunt obtinute prin stergere, cu ajutorul albului panzei

            Grisaille – folosirea a doi pigmenti – ex. Brown (burnt sienna+ultramarime) si alb

                       

Studiu: natura statica cu doua obiecte (carton panzat 20x30cm)

                       

Ziua 4, 5 si 6:

 • introducerea in arta amestecului de culorilor; construirea volumelor si a formelor prin pictare formei umbrei
 • invatarea vocabularului pigmentilor, a componentelor culorii (tenta,valoare, saturatie, temperatura)
 • Eliminarea detaliilor si stabilirea formelor largi prin ”mijire’’
 • Explorarea diferitelor grade cromatice cu ‘’paleta limitata Zorn’’,  numita dupa faimosul pictor suedez Anders Zorn
 • Concentrarea pe valorile tonale, amestecul culorilor, explorarea compozitiei prin aranjarea culorilor, relatiile cromatice,
 • Luminile si relatiile spatiale, modalitati practice de redare a profunzimii spatiale;
 • Folosirea mixturilor calde si reci, contrastul, texturile, forme si adancimi

           

Studiu: natura statica 3 obiecte (carton panzat 30x40cm)

 

FORMULAR DE INSCRIERE

Citeşte mai departe ...

COMUNITĂȚI VIRTUALE ÎN EPOCA REGULAMENTULUI GENERAL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR. CONFERINTA ȘTIINȚIFICĂ NATIONALA

AFIS GDPR BFacultatea de Drept a Universității ”Danubius”, Institutul de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române – Centrul de Studii de Drept European (CSDE) și Asociația Română de Drept și Afaceri Europene (ARDAE) organizează a doua ediție a conferinței științifice naționale cu tema Comunități Virtuale în Epoca Regulamentului General privind Protecția Datelor – ”Drepturile persoanei vizate”, eveniment care va avea loc marți, 13 noiembrie 2018, începând cu ora 11.30, în sala Senatului Universității ”Danubius” din Galați.

Ediția 2018 a acestui eveniment științific propune participanților dezbateri de maxim interes pentru cetățeanul european - persoana vizată în limbajul Regulamentului General privind Protectia Datelor (GDPR) în contextul noii arhitecturi instituționale, conceptuale și noilor mecanisme juridice care au fost introduse și sunt utilizate la nivelul Uniunii Europene în materia protecției datelor cu caracter personal în cadrul comunităților virtuale.

Citeşte mai departe ...

FII BURSIER ERASMUS+! OPORTUNITĂȚI DE STUDIU ȘI DE PRACTICĂ ÎN ZECI DE STATE!

AFIS ERASMUS OCTOMBRIE 2018Anunt Selectie Studenti KA103 pentru anii universitari 2018-2019 si 2019-2020

Dragi studenti,

Universitatea „Danubius” organizează o noua selecție a studenților care vor beneficia de burse Erasmus+ de studiu în anii universitari 2018-2019 si 2019-2020 si de plasament in vara anului 2018 - 2019

Prin intermediul programului Erasmus+, studenții selectați pot studia un semestru/ un an universitar sau desfășura mobilități de plasament la una dintre instituțiile membre ale Programului Erasmus+ din Europa, sau, in cazul mobilităților de plasament, la o companie eligibilă.

Beneficiile unei experiențe Erasmus+

Experiența dobândită facilitează angajarea și dezvoltarea carierei, oferă posibilitatea aprofundării și a învățării unei limbi străine, stimulează dobândirea unor competențe interculturale și acumularea de informații de specialitate, permite contactele cu un nou mediu academic, cu profesorii și colegii din universitatea-gazdă cât și descoperirea unui nou spațiu cultural.

Studenții Erasmus au posibilitatea de a fi “ambasadori” ai universității și țării lor, de a acționa și de a decide pe cont propriu, de a dobândi experiență academică și de a-și face prieteni noi, din țări diferite.

Etapele selecției sunt următoarele:

1. Termen depunere dosare: in fiecare zi de luni, interval orar 8:00-16:00, la Compartimentul Erasmus+, Sala A3; se vor primi dosare de selecție până la completarea tuturor locurilor disponibile.

Locurile se vor ocupa in ordinea înscrierii, cu condiția îndeplinirii tuturor criteriilor de selecție.

2. Interviu de selecţie.Data susținerii interviului de selecție va fi stabilită săptămânal, în funcție de numărul de dosare depuse și va fi comunicată prin email candidaților.

Interviul va avea loc la Compartimentul Erasmus+, Sala A3;

3. Test de limbă străină. (Se susține în cazul în care candidatul nu deține certificat de competență lingvistică.) Testul va fi susținut la limba engleză.

Data susținerii testului de limbă străină va fi stabilită după interviul de selecție si va fi comunicata candidatilor prin email

 

 

 Documente necesare pentru dosarul de candidatura:

- CV Europass (în limba engleză);
- Scrisoare de intenţie (în limba engleză);
- Situaţie şcolară (in original);
- Certificat lingvistic (în copie) – daca studentul nu detine un astfel de certificat, acesta va sustine, conform calendarului selectiei un test de competenta lingvistica

-Declaratie-tip (acest formular se poate obtine de la Compartimentul Erasmus+, sala A3)

-Formular-tip de inscriere la concursul de selectie (acest formular se poate obtine de la Compartimentul Erasmus+, sala A3)

 Punctajul va fi calculat astfel:

- Media generală a rezultatelor academice obţinute până la ultima sesiune inclusiv: 50% din punctaj

- Competenţe lingvistice în limba engleză: 30% din punctaj

- Interviu: 20% din punctaj

Condiţii de participare la selecţia pentru mobilitățile Erasmus+ de studiu:

Citeşte mai departe ...

REPUTATUL PROFESOR ȘI FILOSOF ȘTEFAN AFLOROAEI, DOCTOR HONORIS CAUSA AL UNIVERSITĂȚII ”DANUBIUS”

 

DHC NOIUniversitatea „Danubius” din Galaţi, la propunerea Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Internaţionale şi a Domnului Rector, Conf. univ. dr. Andy PUŞCĂ, a decis – printr-un gest care onorează, dar prin care se şi onorează pe sine – să acorde astăzi titlul de Doctor Honoris Causa unui reputat reprezentant al domeniului umanist, Profesorului şi Filosofului Ştefan Afloroaei. (LAUDATIO, prezentat  de către domnul Conf. univ. dr. Cristinel MUNTEANU).

DHC CRISTINEL

Domnul Prof. univ. dr. Ștefan AFLOROAEI este profesor univ. dr. în Departamentul de Filosofie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, membru corespondent al Academiei Române (din 2015) și conducător de doctorat din 1997, în domeniul Filosofie, specializarea MetafizicăşiHermeneutică, în cadrul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Ceremonia de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa care avut loc miercuri, 24 octombrie, în Sala Senatului Universității ”Danubius”, a fost deschisă de către doamna Conf. univ. dr. Mirela ARSITH, Președinte al Senatului Universității ”Danubius”.

 dhc e

Onorat de invitația de a face parte dintr-o comunitate academică aparținând unei universități aflate sub semnul vitalității în care a remarcat oameni tineri care continuă ce s-a așezat aici, o universitate care poate fi luată ca exemplu în mediul nostru academic și care a realizat, într-o manieră absolut onorantă, confruntarea cu timpul și cu istoria, domnul Profesor univ. dr. Ștefan AFLOROAEI a declarat recunoștință membrilor comisiei de realizare a Laudatio și dorința de a răspunde acestui titlu ”pretențios și greu de dus” prin implicarea domniei sale în comunitatea academică Danubius.

FLORIAN NUTA LAUDATIO copy

Diploma de Doctor Honoris Causa a fost citită de către domnul Conf. univ. dr. Florian NUȚĂ, Prorector cu cercetarea științifică.

 DHC DIPLOMA copy

Invitații speciali ai acestui eveniment domnul Prof. univ. dr. pr. Gheorghe POPA, Directorul Şcolii Doctorale din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi și domnul Prof. univ. dr. George BONDOR, Directorul Şcolii Doctorale din cadrul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, membri ai Comisiei de elaborare a Laudatio, au transmis mesaje emoționante ”maestrului” creator al unei catedre de hermeneutică, inițiator al Centrului de Hermeneutică, Fenomenologie și Filosofie practică.

DHC PARINTE

Exprimându-și bucuria și emoția de a participa la acest eveniment, domnul Prof. univ. dr. pr. Gheorghe POPA a mărturisit publicului că a învățat, printre altele, de la domnul Prof. univ. dr.Ștefan AFLOROAEI”sufletul culturii este cultura sufletului” .

 

DHC BONDOR copy copy

O intervenție deosebită a avut și domnul Prof. univ. dr. George BONDOR , domnia sa prezentându-l pe maestrul Ștefan AFLOROAEI atât în sens socratic, omul care scoate din ceilalți, blând și elegant, adevărul și bucuria de a se descoperi pe sine, cât și în sensul clasic al cărturarului care scrie zilnic, pe măsură ce citește, iar gândul propriu se întrepătrunde cu gândul autorilor cu care se delectează și despre maestrul pentru care filosofia este un mod de viață.

DHC SALA

Așadar, începând de astăzi, Universitatea ”Danubius” a integrat, cu onoare și bucurie, în comunitatea sa academică pe domnul Prof. univ. dr. Ștefan AFLOROAEI, pentru:

• cercetarea problematicii complexe a sensului şi fundamentarea riguroasă a hermeneuticii filosofice; • dezvoltarea domeniului filosofiei limbajului prin examinarea atentă a multiplelor dimensiuni ale logos-ului; • studierea filosofiei româneşti şi evidenţierea – în context european – a meritelor unor iluştri gânditori români (Dimitrie Cantemir, Constantin Noica, Eugeniu Coşeriu şi alţii); • dezvoltarea studiilor de imagologie (prin surprinderea imaginii „celuilalt” în cultura noastră); • identificarea componentei metafizice din existenţa umană „de toate zilele”; • clarificarea unor aspecte legate de noţiuni precum «absurdul» şi «non-sensul»; • studierea interdisciplinarităţii şi a problemelor de logică a ştiinţei; • cercetarea (dar şi cultivarea exemplară) a relaţiei paidetice dintre maestru şi discipol în filosofie.

 

 

 

Purtător de cuvânt –Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS

Stai Conectat

captcha  

Sus