Noutati

NOI TENDINȚE ȘI OPORTUNITĂȚI DE AFACERI ÎN DOMENIUL INDUSTRIEI MARITIME DEZBĂTUTE ÎMPREUNĂ CU RENUMITUL PROFESOR UNIVERSITAR ELEFTHERIOS THALASSINOS

AFIS SHIPPING

MASA ROTUNDĂ CU TEMA „DEVELOPING AND RUNNING SUCCESSFUL SHIPPING BUSINESSES”

 

Veritabil brand al educației superioare și al cercetării științifice în domeniul științelor economice, domnul Prof. dr. Eleftherios THALASSINOS, membru al Scolii de Studii Industriale și Maritime – Departamentul de Studii Maritime din cadrul Universității din Piraeus, Grecia, va împărtăși tuturor celor interesați de domeniul maritim aspecte relevante și recente desprinse din experiența științifică a domniei sale.

 

La masa rotunda cu tema „Developing and Running Successful Shipping Businesses” ce se va desfăşura vineri, 19 ianuarie 2018, ora 11.00, în Sala Senatului a Universității Danubius”, sunt așteptate intervenții valoroase ale practicienilor din domeniul maritim și ale cercetătorilor danubieni, profesori sau masteranzi ai unicului program de studii universitare de master Shipping International Trade and Finance, fiind ocazia perfecta pentru a transpune preocupările comune ale participanților atât în proiecte de cercetare - dezvoltare cât și în programe de formare performante.

 

Agenda evenimentului:

11:00 – 11:15 Mesaje de bun-venit

11:15 – 13:00 Dezbateri pe tema „Developing and Running Successful Shipping Businesses”

13:00 – 13:30 Masa de prânz și networking

 

Parte din comunitatea academică Danubius, Doctor Honoris Causa al Universității ”Danubius”, domnul Prof. dr. Eleftherios THALASSINOS, a jucat un rol deosebit de important nu doar pentru această universitate ci pentru întreaga comunitate gălățeană, alăturându-se, în urmă cu 5 ani, în calitate de manager al Departamentului de Studii Maritime al Universităţii Piraeus din Grecia, Facultății de Științe Economice a Universităţii “Danubius” în demersul de a înfiinţa singurul program de master din România: Shipping International Trade and Finance.

 

Vom reveni cu rezultatele acestui eveniment.

 

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

 

Citeşte mai departe ...

IMPORTANT PENTRU SPECIALIȘTI SAU EXPERȚI ÎN ACHIZIȚII PUBLICE! INCEP INSCRIERILE LA PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR DREPTUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

POZA ACHIZITIIFuncționarii publici precum și alte categorii profesionale care doresc să se specializeze în domeniul achizițiilor publice se pot înscrie , până pe data de 28 februarie, la programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă DREPTUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE.

Cursurile încep pe data de 1 martie  si au o durată de 184 de ore parcurse de către cursanți după- amiaza, începând cu orele 16.00.

Examenul de certificare pentru cei care se înscriu până la data menționată va avea loc în luna mai, 2018.

Disciplinele studiate în cadrul acestui program de studii postuniversitare sunt propuse de specialiști practicieni din domeniul achizițiilor publice, fiind considerate de maxim interes pentru cei care își desfășoară activitatea în domeniul achizițiilor publice sau care intenționează să se orienteze către acest domeniu.

În cele aproximativ două luni ale acestui program postuniversitar, vor fi parcurse următoarele discipline:

  1. Reglementările achizițiilor publice/ sectoriale/ succesiuni
  2. Contractele de achiziții publice. Implementarea contractelor
  3. Funcția publică și conflictul de interese
  4. Corecțiile financiare
  5. Soluționarea litigiilor în domeniul achizițiilor
  6. Frauda în domeniul achizițiilor publice

Taxa de studii este de 1725 de Ron - (75 Ron/ credit, programul având 23 de credite).

În cadrul Facultății de Drept a Universității ”Danubius” există și alte programe de studii postuniversitare în domeniul drept:

PROTECȚIA JURIDICĂ A COPILULUI

MECANISME JURIDICE PENTRU O ADMINISTRAȚIE PERFORMANTĂ

INSTITUȚII DE DREPTUL FAMILIEI ȘI ACTE DE STARE CIVILĂ

INFRACTIUNI PREVĂZUTE IN LEGI SPECIALE

Succes!

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

NOI OPORTUNITĂȚI DE BURSE ERASMUS+ PENTRU STUDENȚII DANUBIENI! SELECTIA ARE LOC PE DATA DE 17 IANUARIE!

afisDragi studenti,

Universitatea „Danubius” organizează o noua selecție a studenților care vor beneficia de burse Erasmus+ de studiu sau plasament în anul universitar 2017-2018.

Prin intermediul programului Erasmus+, studenții selectați pot studia un semestru/ un an universitar sau pot desfășura mobilități de plasament la una dintre instituțiile membre ale Programului Erasmus+ din Europa, sau, în cazul mobilităților de plasament, la o companie eligibilă.

Beneficiile unei experiențe Erasmus+

Experiența dobândită facilitează angajarea și dezvoltarea carierei, oferă posibilitatea aprofundării și a învățării unei limbi străine, stimulează dobândirea unor competențe interculturale și acumularea de informații de specialitate, permite contactele cu un nou mediu academic, cu profesorii și colegii din universitatea-gazdă cât și descoperirea unui nou spațiu cultural.

Studenții Erasmus au posibilitatea de a fi “ambasadori” ai universității și țării lor, de a acționa și de a decide pe cont propriu, de a dobândi experiență academică și de a-și face prieteni noi, din țări diferite.

Etapele selecției sunt următoarele:

1. Interviu de selecţie şi depunerea dosarului: Miercuri, 17 Ianuarie 2018, la biroul Erasmus+, sala A3

 Documente necesare pentru dosarul de candidatura:

- CV Europass (în limba engleză);


- Scrisoare de intenţie (în limba engleză);


- Situaţie şcolară (in original);


- Certificat lingvistic (în copie) – daca studentul nu detine un astfel de certificat, acesta va sustine, conform calendarului selectiei un test de competenta lingvistica

-Declaratie-tip

-Formular-tip de inscriere la concursul de selectie

2. Test de limbă străină :


Data susținerii testului de limbă străină va fi stabilită după interviul de selecție. Testul va fi susținut la limba engleză.

 Punctajul va fi calculat astfel:

- Media generală a rezultatelor academice obţinute până la ultima sesiune inclusiv: 50% din punctaj

- Competenţe lingvistice în limba engleză: 30% din punctaj

- Interviu: 20% din punctaj

Condiţii de participare la selecţia pentru mobilitățile Erasmus+ de studiu:

- Studenții de la studii de licență, anii I sau II: studenții din anul I (studii de licență) pot participa la selecție iar în momentul când derulează mobilitatea studenții trebuie să fie înscriși cel puțin în anul 2 de studii (studii de licență); 

-  Studenții de la masterat;

- Studenții integraliști, cu rezultate academice bune (media anilor de studii de până la momentul selecţiei minim 7);

- Studentii absolventi pot candida pentru mobilitati de plasament dupa sustinerea examenului de licenta/disertatie.

- Studenții care au o cunoaștere bună a limbii străine în care se predă la universitatea-gazdă

Universităţile partenere pentru mobilităţile Erasmus+ de studiu sunt:

Bulgaria – Universitatea din Ruse “Angel Kanchev”

Macedonia - Goce Delchev University - Stip

Cehia – Mendel University in Brno

Croația – University of Zagreb

Franţa – Universitatea “Jean Monnet” – Saint-Etienne


Italia – Universitatea din Camerino

Italia – Universitatea din Macerata

Italia – University of Cassino and Southern Lazio

Italia- University of Messina


Grecia – Universitatea din Piraeus

Grecia - National Technical University of Athens N.T.U.A.

Letonia – Riga Stradins University

Letonia - Information Systems Management Institute (ISMA)

Lituania - Alytaus Kolegija University of Applied Sciences

Norvegia - University of Tromsø, The Arctic University of Norway, Campus Alta


Polonia – Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw


Polonia – Philological School of Higher Education in Wroclaw


Polonia – Adam Mickiewicz University, Poznan 


Polonia – Opole University


Polonia – University of Lodz


Polonia – Radom Academy of Economics

Polonia – Janusz Korczak University of Pedagogy in Warsaw

Spania – Universitat Rovira I Virgili

Spania - Universidad Rey Juan Carlos


Slovenia Faculty of Commercial and Business Sciences

Ungaria – University of Szeged

Atentie ! Aceasta lista nu este exclusiva. In cazul in care doriti sa participati la selectie si sa efectuati mobilitatea in cadrul unui alt centru universitar, acest lucru este posibil. Vom lua legătura cu universitatea respectiva si vom face toate demersurile pentru a va sprijini.

Pentru mai multe detalii, va rugam sa contactati echipa Erasmus+ a Universităţii Danubius:

Biroul Erasmus+, sala A3, program luni-vineri 08:00 - 16:00

Tel: +40757 028 428

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Succes tuturor studenților candidați!

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante - sem. I, anul univ. 2017/2018

jobopportunities copy

Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a prezentei Metodologii.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Departamentul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioadele  conform calendarului concursurilor didactice.

Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de M.E.C.S.

LISTA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE  SCOASE  LA CONCURS ÎN SEMESTRUL I, ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

FACULTATEA DE DREPT
Departamentul de drept public și drept privat

Lector, poziţia 26, disciplinele: Dreptul comerțului electronic, Teoria generală a dreptului comunităților virtuale, Dreptul muncii şi securităţii sociale-I, Dreptul muncii şi securităţii sociale-II, Legislaţia privind securitatea în mediul online, Dreptul consumatorului in spațiul virtual;

Comisie de concurs

Asistent, poziţia 29, disciplinele: Drept penal general-I, Drept civil. Teoria generală, Drept civil. Persoanele, Drept internaţional public-II, Istoria statului și dreptului;

Comisie de concurs

Asistent, poziţia 30, disciplinele: Drept civil. Drepturi reale, Drept  administrativ-I, Drept  administrativ-II, Drept civil. Contracte;

Comisie de concurs

Asistent, poziţia 31, disciplinele: Drept constituţional şi instituţii politice – I, Teoria generală a dreptului, Drept roman, Drept constituţional şi instituţii politice - II.

Comisie de concurs

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
Departamentul Finanţe şi Administrarea Afacerilor

Lector, poziţia 26, disciplinele: Servicii internaționale; Politici și strategii de dezvoltare a sectorului terțiar; Comerț internațional.

Comisie de concurs

Fișa de verificare

FACULTATEA DE COMUNICARE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
Departamentul de comunicare și stiințe politice

Conferențiar, poziţia 8, disciplinele: Psihologia personalității, Psihodiagnoisticul personalității;

Comisie de concurs

Fișa de verificare

Conferențiar, poziţia 9, disciplinele: Psihologia educației, Consiliere psihoeducațională și a carierei;

Comisie de concurs

Fișa de verificare

Conferențiar, poziţia 11, disciplinele: Istoria și evoluția organizațiilor internaționale, Probleme fundamentale ale lumii contemporane, Istoria integrării europene;

Comisie de concurs

 

Conferențiar, poziţia 12, disciplinele: Redactarea academică în științele comunicării, Analiza discursului publicitar, Semiotica;

Comisie de concurs

Fișa de verificare

Lector, poziţia 24, disciplinele: Introducere în Științe Politice, Politici publice naționale și internaționale, Teorii ale relațiilor internaționale, Procesul decizional  în Uniunea Europeană;

Comisie de concurs

Fișa de verificare

Lector, poziţia 25, disciplinele: Introducere în studiul relaţiilor internaţionale și studii de securitate, Guvernanță internațională și regională, Politică externă şi diplomaţie, Guvernanța Uniunii Europene;

Comisie de concurs

Fișa de verificare

Lector, poziţia 26, disciplinele: Metodologii de cercetare în științele sociale, Metodologii în studiul Științelor Sociale, Sociologia Relațiilor Internaționale, Metode de cercetare în științele sociale;

Comisie de concurs

Fișa de verificare

Lector, poziţia 27, disciplinele: Bazele teoretice ale evaluării psihologice,  Psihologia familiei, Psihologie cognitivă;

Comisie de concurs

Fișa de verificare

 

[Documente utile - PDF]

Cerere înscriere concurs posturi didactice

Coperta dosarului de inscriere la concurs

Declaratie incompatibilitate concursuri Legea nr. 1 din 2011

Declaratie veridicitate informatii pentru concurs didactic

Documente necesare inscrierii la concurs

Citeşte mai departe ...

MESAJ DE CONDOLEANTE

CANDELÎn aceste momente de grea încercare, Universitatea Danubius este alături de familia îndurerată de pierderea celui care a fost Rector Academician Andrei GALBEN.
Gândul nostru se îndreaptă acum către Universitatea Liberă Internațională din Moldova, către acel colectiv minunat pe care domnia sa l-a îndrumat și călăuzit.

Comunitatea Academică a Moldovei a pierdut în acest moment o personalitate de excepție, un om pe care am avut onoarea de a-l cunoaște și pe care l-am apreciat enorm.

Dumnezeu să-l odihnească în pace, iar pe cei rămași să îi ajute să îi ducă peste timp opera.

Sincerele noastre condoleanțe.

Rector,

Conf. univ. dr. Andy Corneliu PUSCA

Citeşte mai departe ...

CÂȘTIGĂTORII BALULUI BOBOCILOR DANUBIUS 2017

MISS SI MISTER BOBOCBobocii danubieni au trecut testul petrecerilor studențești. Indiferent de roluri și de implicarea specifică acestora, organizatori, participanți sau spectactori gălăgioși, parte dintr-o galerie susținătoare sau alta, studenții danubieni s-au distrat pe cinste la ediția 2017 a Balului Bobocilor Danubius.

Cele patru perechi participante, formate din studenți de la toate facultățile Universității ”Danubius”, au animat scenariul probelor stabilit de către colegii lor din anii superiori, un scenariu care a pus accent pe nuanțarea talentului ascuns până acum sau nu al fiecărui concurent.

BAL 2

Balul bobocilor Danubius nu este o petrecere studențească tipică la care se urcă pe podium ”cea mai frumoasă” și ”cel mai frumos”, titlurile de Miss și Mister Boboc fiind acordate tinerilor participanți care atrag evidente reacții de simpatie din partea publicului la toate probele acestei petreceri.

BAL 3

Jurizarea, asigurată de către profesori (Rector- Conf. univ. dr. Andy PUȘCĂ, Conf. univ. dr. Ecaterina NECȘULESCU – Decan al Facultății de Științe Economice, Lect. univ. dr. Daniela TĂNASE POPA – Decan al Facultății de Comunicare și Relații Internaționale și Lect. univ. dr. Ana Alina IONESCU DUMITRACHE – Decan al Facultății de Drept), nu este ușoară deoarece fiecare student sau studentă are un talent, o calitate. Unii studenți au cântat foarte bine, alții au dansat extraordinar sau au ales să destindă publicul cu simțul umorului și toți s-au sincronizat la probele care au presupus implicarea echipei.

BAL 4

MISS BOBOC DANUBIUS - Andreea ȘTEFAN, studentă la Facultatea de Științe Economice

MISTER BOBOC DANUBIUS – Stefan Flavian LOVIN, student la Facultatea de Drept

MISS POPULARITATE – Renata CRÂNGACI - studentă la Facultatea de Științe Economice

MISTER POPULARITATE – Gabriel Sorin IRIMIA, student la Facultatea de Științe Economice

LOCUL II – Andreea COCINDAU, studentă la Facultatea de Drept

LOCUL II – Nelu Alin TRANDAFIR, student la Facultatea de Drept

LOCUL III – Georgiana DASCĂLU, studentă la Facultatea de Drept

LOCUL III – Andrei Gabriel DUMITRESCU – student la Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

BAL 5 TOTI

 

Felicitări tuturor studenților implicați în organizarea acestui eveniment!

 

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

CAMPANIE DE SUFLET PENTRU GĂLĂTENI!

afis 40Miercuri, 13 și joi, 14 decembrie, între orele 11 și 16, gălățenii sunt invitați să ia parte cu mic, cu mare la cea de-a doua ediție a evenimentului "Dăruiește și primește", un proiect inedit, demarat cu succes de Universitatea Danubiusanul trecut. O manifestare gândită în spiritul sărbătorilor de iarnă, în cadrul căreia toți cei implicați au posibilitatea de a dărui și de a primi.

Și de această dată, evenimentul este organizat în parteneriat cu grupul Galtour-Dunărea și se bazează pe interacțiunea directă cu gălățenii cărora studenții danubieni le-au pregătit o sumedenie de surprize.

Costumați în spiridușii lui Moș Crăciun, tinerii îi vor aborda pe cei care trec prin fața hotelului Dunărea pentru a le oferi felicitări și globuri pe care aceștia vor scrie urări de sezon. Apoi îi vor invita în incinta restaurantului Rapsodia unde vor fi așteptați cu diverse bunătăți de sezon oferite de Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna”. Aici, doritorii sunt invitați și "la un pahar de vorbă", nu înainte de a putea să-și aleagă, fără vreun cost, cărți donate de către angajații și studenții Danubius. Tot în incintă, în prima zi a evenimentului, îi va aștepta și Cabina Foto Joben, pusă la dispoziție de firma Evenimente de Bun Simț, o minunată atracție pentru cei care doresc să facă gratuit poze la minut cu diverse accesorii confecționate în spiritul evenimentului și nu numai.
Afară, tinerii de la Liceul de Arte “Dimitrie Cuclin” vor susține scurte recitaluri, iar studenții vor organiza un flash-mob în fața hotelului, acțiune în care vor implica și trecătorii. 

La fel ca anul trecut, proiectul are și o importantă componentă caritabilă. Este vorba despre o colectă de daruri pentru copiii aflați în grija fundației “Ajungem MARI”. Prin intermediul nostru, gălățenii pot aduce un zâmbet în sufletele acestora, donând rechizite, jucării, dar și obiecte de igienă personală de care tinerii aceștia au mare nevoie”, ne-a spus Lect.univ.dr. Alina Petra Marinescu, coordonator al proiectul "Dăruiește și primește".

Universitatea Danubius își propune să reediteze și în 2018 evenimentul, transformând astfel demersul într-o tradiție a orașului nostru.

 

Purtător de cuvânt - Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

 

Citeşte mai departe ...

Doi tineri deținuți pentru infracțiuni contra vieții ”față în față” cu studenții Facultății de Drept

afis criminalitate juvenilaLuni, 11 decembrie, incepând cu ora 12.00, va avea loc un eveniment în cadrul căruia tineri care au săvârșit infracțiuni contra vieții vor descrie faptele la masa rotundă cu tema Criminalitatea juvenilă. Răspunderea penală a minorului, subiect activ al infracțiunilor contra vieții.

Organizatorii acestui eveniment, Facultatea de Drept a Universității ”Danubius” - Cercul științific studențesc de drept public ”Nicolae Titulescu” și Centrul de detenție Tichilești - Brăila, doresc ca prin această interacțiune dintre tinerii deținuți și studenți, viitori profesioniști în domeniul Dreptului, să fie dezbătute, dincolo de abordarea teoretică, elemente complexe intrinseci multor discipline de studiu (psihologie judiciară, drept penal - parte generală, drept penal- parte specială, drept execuțional penal) din curricula Facultății de Drept.

Astfel, cu această ocazie, vor fi surprinse  aspecte relevante referitoare la poziția intelectivă a minorului care a săvârșit o asemenea faptă, la răspunderea penală a minorului, la modul în care acesta percepe urmările grave ale faptelor sale, la rolul măsurii educative de internare într-un centru de detenție în reeducarea minorului, la reintegrarea socială a minorului care a săvârșit o faptă penală,  la descrierea circumstanțelor și a modalităților faptice de săvârșire a infracțiunilor etc.

 

Locurile sunt limitate! În cazul în care doriți să participați, vă rugăm să transmiteți intenția la adresa de e/mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Purtător de cuvânt - Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

 

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS

Stai Conectat

captcha  

neuvoojooble

Sus