Structura

Structuri instituționale de coordonare și analiză

Comisia pentru cercetare ştiinţifică a Senatului universităţii - cu rol în proiectarea şi coordonarea activităţilor şi rezultatelor cercetării, dezvoltării şi inovării la nivelul universității.

Biroul de administrare a cercetării - cu rol de administrare a sistemului resurselor, activităţilor şi rezultatelor cecetării la nivelul universităţii, prin asigurarea suportului funcțional al acestuia. Biroul asigură managementul eficient al activităților de cercetare și coerența funcțională a structurilor de cercetare în universitate.

Comisia de avizare a proiectelor şi rezultatelor cercetării - analizează propuneri de proiecte şi armonizează iniţiative şi direcţii de cercetare la nivelul universității, realizează apoi avizarea şi validarea (împreună cu Comisia de Etică) a rezultatelor cercetării, autorizează difuzarea acestor rezultate de către persoanele în drept (autori, coordonatori de echipă – după caz).

 

Structuri cu rol de cercetare științifică

Centrul de Cercetări privind Dinamica Socio-Economică în Dezvoltarea Durabilă (DiSEDD) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare pluri- şi inter-disciplinare din domeniile economic, social şi juridic, în contextul dezvoltării durabile. Printre activităţile de cercetare-dezvoltare ale Centrului de Cercetări se numără:

a) cercetări fundamentale şi aplicative privind dezvoltarea economică şi socială, competitivitatea şi inovarea, impactul social şi asupra mediului şi resurselor a dezvoltării economico-sociale, cercetări în principal orientate către studiul şi modelarea evoluţiei în timp a fenomenelor specifice acestor domenii;

b) modelarea fenomenelor economico-sociale pentru previzionarea pe termen scurt, mediu şi lung a evoluţiei lor, precum şi a impactului economic, social şi asupra mediului pe care acestea le pot provoca;

c) analize şi studii privind sistemele informatice şi eficientizarea sistemelor informaţionale în companii, administraţie, educaţie şi cercetare, ca mijloace de modelare şi control computaţionale; campanii de utilizare a sistemelor informatice în management şi gestiune şi predicţie în dezvoltarea durabilă.

Coordonator: Conf. univ. dr. Mihaela Nicolau

 

Centrul de Studii si Cercetari Danubiene (CSCD), centru de cercetare care îşi propune să devină un pol de promovare a valorilor ştiinţifice şi culturale în zona Dunării, de mobilizare şi integrare a eforturilor politice şi administrative în dezvoltarea şi inovarea regională, precum şi în cooperarea cu naţiuni şi comunităţi plasate de-a lungul Dunării.

Coordonator: Lector univ. dr. Fanel Teodorascu

Centrul de cercetare ,,Vintilă Dongoroz", centru care grupează cercetători din domeniul Dreptului public și privat, implicați în studierea fenomenului juridic în corelație cu fenomenele economic și financiar bancar, precum și a fenomenelorlegate de evoluția socială privind aspectele juridic și legislativ, de comunicare interumană, de relații internaționale și geopolitic.

Sus