Asigurarea Calitatii

Responsabilitatea privind calitatea este atribuită structurilor ierarhice de conducere ale universităţii:

  • Rectorul universităţii este principalul responsabil de realizarea calităţii la nivelul universităţii;
  • Prorectorii, decanii şi şefii compartimentelor administrative sunt responsabili de asigurarea calităţii în domeniul pe care îl coordonează.
  • Directorul Departamentului de Asigurare a Calităţii este reprezentantul managementului în domeniul calităţii la nivelul Universităţii „Danubius” din Galaţi.

Structurile de decizie şi operaţionale pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, constituite conform prevederilor legale, sunt:

1. Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC) – comisie a Senatului Universităţii prezidată de Rector;

2. Comisiile de Evaluare şi Asigurare a Calităţii pe facultăţi - comisii ale Consiliilor facultăţilor;
- CEAC Facultatea de Drept
- CEAC Facultatea de Ştiinţe Economice
- CEAC Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale

3. Comitetele de Calitate la nivelul Programelor de studiu - conduse de coordonatorii de programe;
- Comitete de Calitate Facultatea de Drept
- Comitete de Calitate Facultatea de Ştiinţe Economice
- Comitete de Calitate Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale

4. Departamentul de Asigurare a Calităţii - compartiment cu rol de coordonare şi execuţie, care sprijină CEAC în realizarea misiunii şi obiectivelor legate de calitate.

 

Documente [pdf]

Funcţionarea Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la nivelul universității (CEAC-UDG) (PO-58 Ed. 6)
Funcţionarea comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la nivel de facultate (PO-59 Ed. 5)
Funcţionarea comitetului de calitate la nivelul programelor de studiu (PO-60 Ed. 4)

 

Sus